Kultur

I denna kultursektion hittar du de senaste nyheterna om psykologi. Upptäck mer om litterära ämnen, artiklar och filosofi, och utforska våra berättelser och reflektioner. För det finns inget bättre sätt att stimulera sinnet än kultur i alla dess former: film, musik, böcker…

Mary Wollstonecraft – den första feministen

På den tiden då feminismen inte var lika välkänd som den är idag, då kvinnor inte hade någon plats utanför hemmet, försökte Mary Wollstonecraft att ändra på det. Mary Wollstonecraft, mor till Mary Shelley (som skrev Frankenstein), var en unik…

Sobekneferu: den första kvinnliga faraon

Sobekneferu var den första kvinnliga faraon i forna Egypten. Hennes namn kan översättas till ”Sobeks skönhet”.  Sobekneferus liv var fyllt av fantastiska och chockerande händelser som verkligen är inspirerande. Hon var trots allt en inspirerande kvinna eftersom hon tog över…

Emily Dickinson och hennes inre demoner

”Man behöver inte vara i en kammare för att vara hemsökt,” sade Emily Dickinson. Få figurer inom poesivärlden har varit så mystiska ur ett psykologiskt hänseende. Enligt diverse experter ger verk som ”Det var en begravning i min hjärna” oss en inblick i…

Validitet: samtidig validitet och begreppsvaliditet

Konceptet validitet har utvecklats under åren. Tidigare trodde experter att ett test var giltigt för allt det var korrelerat med (2). Som vi redan sett i andra artiklar finns det fyra typer av validitet: innehållsvaliditet, prediktiv validitet, samtidig validitet och begreppsvaliditet.…

Att ta bort stigmat kring mentalsjukdomar

Psykiskt välmående blir ofta kopplat till negativa myter. Det är därför det inte är en lätt uppgift att bli av med stigmat kring mentalsjukdomar. Man måste först börja ifrågasätta sina egna tankar om mental hälsa. Och när man sedan kommit över associerade…

Varför protesterar kvinnor den åttonde mars?

Varför protesterar vi den åttonde mars? Många människor ställer sig den frågan. Vissa människor hävdar att kvinnodiskriminering på 2000-talet är anekdotisk eller att den inte finns längre. Andra hävdar att vissa feminister menar att kvinnor är svaga och i behov…