Thumb Author Salva Contreras

Salva Contreras

Psykolog


Psykolog, coach och facilitator av program och workshops. Grundare av en skola för kvinnligt ledarskap. Hon arbetar för närvarande som undervisningstekniker på Fundació Gentis. Hennes akademiska utbildning är mycket bred och den kretsar kring coaching- och kommunikationsprogram (utöver psykologi).

Om författaren

Examen i psykologi från Universitat de Barcelona. International Expert Master in Coaching från European Institute of Coaching (2015). Master som Emotional Intelligence–Practitioner i PNC (Neurocalligraphic Programming) från Instituto Kimmon (2015). Master i kommunikation från Universitat de Barcelona och EAE Business School. Forskarutbildning i medling av ISEP. Fundamental Coaching Skills av TISOC.

Hon har arbetat som akademisk vägledningspsykolog för programmet "Full de ruta" vid Barcelonas provinsråd, där hon även arbetat som psykolog och coach i utbildningsvägledningsprogrammet "Maleta de las Familias".

Hon arbetar för närvarande som pedagogisk tekniker på Fundació Gentis, och som en oberoende expert inom området känslohantering och professionell förändring. Hon har också utforskat en informativ aspekt som skribent och redaktör för artiklar relaterade till psykologi.