Psykologi

Psykologi är en av de mest fascinerande vetenskaperna som finns. Att förstå anledningarna bakom vårt beteende, mysterierna kring personligheten och sinnet, vilka processer som gömmer sig bakom intelligens, hur vi utvecklas eller till och med att upptäcka hur vi kan förbättra våra relationer, är bara några av de saker som avslöjas av denna berikande disciplin, som vi placerar inom din räckvidd.

Vad säger psykologin om otrohet?

Otrohet är en handling som bryter mot en av förhållandets grundpelare: lojalitet. Det finns många anledningar till varför en person är otrogen, men alla dessa förklaras av personlig missnöjdhet. När en person känner sig personligt missnöjd på grund av olösta…

Kraften hos introverta

Många människor tror att det är en svaghet att vara introvert, men det är inte sant. Introversion är ett personlighetsdrag som indikerar djup tanke och känslomässiga processer, såväl som preferenser för lugna, tysta platser med låga stimuleringsnivåer och få antal…

Äkthet: Jag är jag. Du är du.

Gestaltbönen skrevs av Fritz Perls – en framstående neuropsykiatrisk psykoanalytiker som tillsammans med sin fru Lore Posner arbetade för att ge enkla förklaringar till hur vi skapar vår värld. Tillsammans hjälpte de oss förstå att vi i vår strävan att…

Beroende: den värsta formen av lidande

Människan är en av de känsligaste varelserna i naturen. Då ett barn föds är det helt beroende av sin mor för att överleva. En fisk, ett föl eller en ödla, alla dessa djur är betydligt mer förberedda för att möta…

9 vanor organiserade personer har

Har du en dröm eller ett mål, men känner att ditt liv är en katastrof? Känner du att du inte har kontroll över saker som händer omkring dig? Definierar termen ”röra” ditt dagliga liv? Att vara organiserad är nyckeln till…

Depression: smärta som blir en skugga

Ibland kan vi identifiera tårar som ett uttryck för smärta, men många gånger kan inte djup smärta finna en väg ut, finna ett sätta att uttryckas eller kommuniceras till andra. Vissa människor undertrycker till och med sina tårar för att…

7 tips för att bryta med en vän

Alla vänskaper håller inte för alltid, och precis som när vi gör slut i ett kärleksförhållande kan det vara en smärtsam upplevelse att bryta med en vän. Speciellt när det är en nära vän som vi anser vara en oersättlig…

Varför dömer vi?

När andra dömer dina vägval, låna dem dina skor. Denna kända fras är en bra påminnelse. Vi har alla dömt någon någon gång. Och vi har alla varit målet för en åsikt (korrekt eller inte) som sårat eller gjort oss…