Psykologi

Psykologi är en av de mest fascinerande vetenskaperna som finns. Att förstå anledningarna bakom vårt beteende, mysterierna kring personligheten och sinnet, vilka processer som gömmer sig bakom intelligens, hur vi utvecklas eller till och med att upptäcka hur vi kan förbättra våra relationer, är bara några av de saker som avslöjas av denna berikande disciplin, som vi placerar inom din räckvidd.

Tics under barndomen: kännetecken och behandling

Tics under barndomen brukar ofta förvärras av stress eller ilska, men kan minskas med hjälp av distraktion eller koncentration. Tics är ofrivilliga, återkommande, icke-rytmiska muskelrörelser som temporärt kan kontrolleras med viljan. Faktum är att tics är en av de vanligaste…

Mental jujitsu mot negativt tänkande

Visste du att man kan använda mental jujitsu mot negativt tänkande! Jujitsu är även känt som flexibilitetens kampsport, och den kan även appliceras under ditt liv för att försvara dig själv mot negativa interna dialoger och attackera tankar som påverkar…

Hundar är terapeutiska för personer med borderline

Idag vill vi tala om varför hundar är terapeutiska för personer med borderline personlighetsstörning (BPD). Personer med borderline personlighetsstörning (BPD) tender att känna sig tomma inombords. Detta kommer ofta från dysfunktionella upplevelser under barndomen. Då dessa personer berättar om sina…

Njutning och beroende – substans eller känsla?

Är njutning anledningen till beroende? Drogberoende är ett problem som drabbar fler och fler för varje dag som går. Men anledningen till substansmissbruk kanske inte är direkt kopplad till droger, utan helt andra processer. Idag ska vi titta på teorin om…

Salkovskis teori om tvångstankar

Salkovskis teori om tvångstankar hjälper oss att förstå varför besattheter uppkommer och vad vi kan göra för att förebygga dem. Besattheter, eller tvångstankar, är tankar, föreställningar eller impulser som maler i huvudet och man inte kan släppa. Alla människor upplever…

Specifik språkstörning hos barn

En typ av språksvårigheter som barn drabbas av kallas specifik språkstörning eller primär språkstörning (Specific  Language Impairment, SLI, på engelska). Oavsett ålder och samhällsgrupp är det vanligt att människor har språkproblem. Det kan röra sig om allt från komplexa svårigheter…

Den flytande moderniteten & konsumism: varför vi köper

I dagens samhället är allt i ständig förändring: politik, värderingar, tankesätt, interaktioner, utbildning och arbetsvärlden. Detta är den flytande moderniteten. Just nu lever vi i ett globaliserat samhälle som kännetecknas av konsumism. Detta har lett till känslor av ovisshet, mållöshet och…

Fem vanor hos personer som döljer sin depression

Idag kommer vi pratar om personer som döljer sin depression. En dold depression är ett tillstånd där personen inte visar typiska symptom på depression, utan istället andra beteendemönster som vederbörande döljer sig bakom. Personen gör detta genom att försöka undertrycka…

Hur man bör behandla beroende personlighetsstörning

Idag kommer vi prata om hur man kan behandla beroende personlighetsstörning. Inom den kognitiva terapin rörande beroende personlighetsstörning så blir patienten alltmer autonom och modifierar gradvis sitt motsägande tänkande när det kommer till hans egna autonomi och egna förmågor. Vad…

Nya beroenden: klassificering och behandling

Förutom de klassiska missbruken som alla är bekanta med, som droger och spel, finns det nya beroenden som uppmärksammats på senare år. Beroende är ett av de största psykologiska problemen, för att inte tala om det svåraste att behandla. Avhållsamhet…

Varför vi alla kan dra nytta av idrottspsykologi

Idrottspsykologi är en disciplin som vanligtvis används av idrottare i syfte att förbättra sin prestationsförmåga. Men kan man dra nytta av idrottspsykologi även om man inte idrottar själv? Idag är konkurrensen stor. Faktorer som inte var viktiga tidigare eftersom de…

Tekniker för rådgivning inom psykoterapi

Det är viktigt att terapeuter lär sig tekniker för rådgivning. Psykologer och psykoterapeuter måste därför implementera dem i sina sessioner. De lär sig dessa precis på samma sätt som de lär sig psykologiska tekniker. Konceptet terapeutisk relation kom från den…

Depression under barndomen – effektiva ingripanden

Depression under barndomen är lika vanligt som depression hos vuxna. Det är dock viktigt att man är medveten om hur man ställer en bra diagnos rörande de beteendestörningar som kan uppstå. Under barndomen manifesterar sig depressionen vanligtvis mer som irritation…

Minne och trauma: vad är kopplingen?

Det har förekommit många studier som har försökt reda ut vad trauma och intensiva emotionella erfarenheter kan göra i relation till hur en person klassificerar, lagrar och återhämtar minnen. Är minne och trauma relaterade? Kan traumatiska minnen ha en större…

Fem vanligt förekommande misstag inom terapin

Det är många faktorer som påverkar utvecklingen och resultaten vid terapeutiska behandlingar, inkluderat dessa fem vanligt förekommande misstag inom terapin. Det finns en vanlig övertygelse om att det är den som söker hjälp som har ansvaret för att han eller…

Destruktiv stolthet hos borderline personlighetsstörning

Destruktiv stolthet hos personer med borderline personlighetsstörning anses inte vara ett kliniskt symptom, men det gör det inte mindre destruktivt. Borderline personlighetsstörning (BPD) är ett mentalt tillstånd som kännetecknas av många symptom, som impulsivitet, emotionell instabilitet, låg självkänsla och en…