Psykologi

Psykologi är en av de mest fascinerande vetenskaperna som finns. Att förstå anledningarna bakom vårt beteende, mysterierna kring personligheten och sinnet, vilka processer som gömmer sig bakom intelligens, hur vi utvecklas eller till och med att upptäcka hur vi kan förbättra våra relationer, är bara några av de saker som avslöjas av denna berikande disciplin, som vi placerar inom din räckvidd.

Är nerväxt lösningen för den moderna världen?

Idén med nerväxt är baserad på den ekologisk-ekonomiska teorin som utvecklades av Nicholas Georgescu-Roegen, en framstående rumänsk matematiker och ekonom. Den grundläggande idén är att progressivt reducera produktionen för att återsälla balansen mellan människan och den naturliga världen. Detta hade…

Lös dina sömnproblem med kognitiv beteendeterapi

Kanske känns det som om du har prövat allt för att komma tillrätta med dina sömnproblem utan att ha lyckats. Lindrigare sömnproblem kan vara frustrerande, men i allvarligare fall kan problemen bli direkt funktionsnedsättande. Om du söker efter lösningar kan…

Självreglerad inlärning: varför är det viktigt?

Självreglerad inlärning är nära relaterat till sättet människor reglerar sina känslor, tankar, beteenden och miljömässiga aspekter under inlärningsprocessen. Dessutom vet vi att det är viktigt att vara kapabel att kontrollera ditt sinne när det gäller inlärningsprocessen. Ju förr du lär dig…

Vad är egentligen psykopatologi?

Du har förmodligen aldrig hört ordet psykopatologi, eller abnormpsykologi. Men som du ska se i denna artikel så är psykopatologi ett välkänt begrepp. För att kunna förstå detta särskilda fält måste du först förstå vad vi menar när vi säger…

Freud om att utveckla en stark självkänsla

Sigmund Freud trodde att om du har stark självkänsla (ego) är du kapabel att förstå dina egna behov och också intuitivt förstå gränserna som samhället sätter för oss. Om du har en stark självkänsla kan du röra dig fritt genom…

Inflytandet Montessori-metoden har idag

Maria Montessori är skaparen av en undervisningsmetod som revolutionerande fältet. Vad Montessori-metoden föreslog var så omfattande att själva namnet har höjt sig bortom fältet. Metoden hon föreslog lade fokus vid lek, vilket gjorde den till ett perfekt medium för att utveckla…

Hur meditation kan förbättra ditt dagliga liv

Meditation har blivit väldigt populärt. Nuförtiden utövar många människor meditation regelbundet och åtnjuter dess fördelar. Otaliga studier visar hur meditation hjälper till att reducera stress och förbättra sömncyklerna, samt reducera kortisolnivåerna. Det kan till och med förbättra din inlärning och…

Epistemologi: kunskapsteori styr vår syn på vetenskap

Du har säkert redan stött på termen ”epistemologi”. Ordet i sig är svårbegripligt och verkar därför centralt, vilket det också är. Många har studerat och debatterat termen. Men vad är epistemologi? Epistemologi är den gren inom filosofin som studerar kunskap. …

De 12 jungianska arketyperna och vad de betyder

Carl Gustav Jung är kanske den mest kända dissidenten av den klassiska psykoanalysen. Han avvek från Freuds idéer och utforskade våra förfäders ursprung och det kollektivt omedvetna, och hade många revolutionerande idéer. En av de var de 12 jungianska arketyperna.…

INFP-personlighet enligt Carl Jung

Människor med INFP-personlighet är introverta, intuitiva och perceptiva. Enligt Carl Jung är de känsliga, kreativa och självständiga. Dessutom har de en tendens att vara idealister, intima och medkännande. Av den här anledningen är de förmedlare eftersom de bryr sig om…

Påverkar klimatet våldsamt beteende?

Diverse spanska forskare utförde en studie som Science of The Total Environment publicerade i december 2018. Sagda studie sammankopplar värmevågor med aggressivitet. Enligt studien kan alltså klimatet påverka våldsamt beteende. Forskare vid University of California, Berkeley, och Princeton University utförde studier i frågan.…

Yerkes-Dodsons lag: prestation och upphetsning

Yerkes-Dodsons lag säger att det finns en direkt koppling mellan prestation och upphetsning. Psykologerna Robert M. Yerkes och John Dillingham Dodson utvecklade denna lag 1908. Yerkes-Dodsons lag säger att prestationen ökar med fysiologisk eller mental upphetsning, men endast till en viss…

Fem vanligt förekommande lögner om psykoterapi

Psykoterapin är en värld som ännu inte har blivit helt utforskad. Det finns så många myter, halvsanningar och meningslösa lögner om psykoterapi. Faktum är att vi vissa inte riktigt förstår att alla våra erfarenheter finns i vårt sinne, som finns…

Terapeutiskt ackompanjemang: ett viktig redskap

Psykologerna har vissa redskap som gör att de kan hantera patienternas olika problem, obehag eller mentalsjukdomar. Ett av dessa redskap är terapeutiskt ackompanjemang. Terapeutiskt ackompanjemang appliceras i personens omgivning. Detta innebär att psykologen går ut på gatan, till patientens hem…