Psykologi

Psykologi är en av de mest fascinerande vetenskaperna som finns. Att förstå anledningarna bakom vårt beteende, mysterierna kring personligheten och sinnet, vilka processer som gömmer sig bakom intelligens, hur vi utvecklas eller till och med att upptäcka hur vi kan förbättra våra relationer, är bara några av de saker som avslöjas av denna berikande disciplin, som vi placerar inom din räckvidd.

Mer än en myt: lär dig varför hjärntvätt fungerar

Hjärntvätt fungerar faktiskt, och den inbegriper mycket specifika tekniker som vissa har lärt sig att nyttja. Du har säkert hört talas om människor som ansluter sig till en religion eller en sekt, varpå de plötsligt blir helt förändrade. Deras tankar, handlingar…

Marcelo Ceberio talar om vikten av uthållighet

Marcelo Ceberios imponerande bibliografi är inspirerande och baseras på kommunikation, psykodiagnos, psykoterapi samt vikten av uthållighet. Han har gett ut flera böcker, som God kommunikation, Hjältar behöver också terapi och Skönheter och fula ankungar. Han har gjort intressanta utredningar rörande…

8 olika drag hos omogna personer

Omogna personer kännetecknas av att de för med sig vissa önskningar och fantasier från barndomen. Brist på emotionell reglering och egocentrism är därför vanliga drag hos omogna personer. Impulsivitet och brist på empati är också utmärkande drag hos omogna personer.…

Motstånd inom terapi: vad kan man göra åt det?

Motstånd inom terapi refererar till attityder, beteenden, och kognition hos patienten som kan förlänga eller motarbeta den terapeutiska förändringen. Det visar sig vanligtvis under de första utvärderingsstegen eftersom det är då patienten kan börja ifrågasätta behandlingen. Personen ifråga kan även…

Lider du av ångestutlöst bröstsmärta?

Om du lider av ångest vet du att det kan gå ut över din kropp. Ångest kan ta sig uttryck i olika symtom och alla upplever ångest på olika sätt. Ett av dessa är ångestutlöst bröstsmärta. Kanske har du känslan…

Ärren från sexuella övergrepp på pojkar och män

Sexuella övergrepp på pojkar är något som har blivit väldigt nedtystat under historiens gång. Detta är något som även drabbar flickor, men statistiken visar att man bör utföra flera studier rörande övergrepp på pojkar. Många blir förvånade då de upptäcker…

Emotionell intelligens enligt Salovey och Mayer

Många intresserar sig för att studera emotionell intelligens och är nyfikna på hur den kan hjälpa dem att hantera sina känslor. Den emotionella intelligensteorin signerad Salovey och Mayer publicerades först i en bok 1990. Det är dock få som är…

Vad är vitrockshypertoni vid blodtrycksmätning?

Vitrockshypertoni vid blodtrycksmätning är då en persons blodtryck är högre än normalt när det mäts i en klinisk miljö (exempelvis på läkarmottagningen). När blodtrycket mäts utanför sjukhuset så kommer det dock återgå till sina normala nivåer. Vitrockshypertoni har varit känt…

10 inspirerande citat från William James

Idag ska vi tala om några citat av William James som sammanfattar hans syn på psykologin. Vem vem var egentligen denna fascinerande man? William James bidrag till både filosofin och psykologin har gett oss många teorier och förklaringsmodeller inom båda…

Axel Honneths teori om erkännande

Axel Honneths teori om erkännande baseras på människans strävan efter att bli erkänd. Tidigare i historien har folk kämpat för erkännande av nationer eller av rättigheter hos stora grupper. Idag är samhället i ständig förändring, men folk söker fortfarande erkännande.…

Effekter och symptom på atypisk depression

Trots namnet så är det ganska vanligt med symptom på atypisk depression. Det påminner om klinisk depression, men de patienter som lider av denna störning har mindre vanliga symptom. De kan exempelvis svara positivt på sin omgivning och ha god…

Att älska personer med alexitymi

Personer med alexitymi kan vara oerhört svåra att ha som livspartners, för en av deras utmärkande egenskaper är avsaknad av empati. Om din livskamrat har alexitymi kommer du inte att få den känslomässiga bekräftelse eller den sanna intimitet som gör…