Psykologi

I denna kategori hittar du artiklar med anknytning till vår mentala värld, såsom dess förmågor och processer. Den innehåller information om hur våra tankar, känslor och sinnesuttryck gör oss till de vi är samt styr vårt lärande.

Relationen mellan magsmärtor och mental hälsa

Ångest och stress är mentala hälsoproblem som kan orsaka fysiologiska obalanser. Denna obalans kan manifestera sig själv på flera sätt, som magproblem. Det finns en relation mellan magsmärtor och mental hälsa. Det är därför viktigt att du oroar dig mindre,…

9 tecken som hjälper dig att känna igen en narcissist

Narcissistisk personlighetsstörning, även känd som megalomani, är ett patologiskt tillstånd som kännetecknas av en överdriven självkänsla och en brist på empati. Narcissisterna anser sig själv vara bättre än andra inom allt. I den här artikeln kommer du lära dig att…

Manifestationer av det undermedvetna i vardagslivet

Sigmund Freud, psykoanalysens fader, upptäckte ett fenomen som andra forskare inte hade tänkt på. Ett av dem var manifestationer av det undermedvetna i det vardagliga livet. Han skrev boken Psykopatologin om vardagslivet för att beskriva sina observationer. I denna bok…

Hur föräldrar påverkar sina barns psykiska hälsa

Ibland är familjemiljöer inte bara smärtsamma att leva i; det kan faktiskt vara så att föräldrar påverkar sina barns psykiska hälsa. En del föräldrar försätter sina barn i stressande situationer, där barnen känner sig förödmjukade, ängsliga och hjälplösa. Den här sortens erfarenheter…

Lär känna dig själv genom att använda tidslinjetekniken

Psykologin använder många olika tekniker och redskap under den terapeutiska processen. Man kan exempelvis använda tidslinjetekniken. Den används för att man ska kunna få självkännedom och uppnå självförståelse. Denna teknik har ett humanistiskt och systemiskt perspektiv, men den används av…

Människor med antisocial personlighetsstörning

Människor med antisocial personlighetsstörning ignorerar andra människors rättigheter. Dessutom gör deras förakt vanligtvis att de inte respekterar de människor som utgör ett hinder i deras liv. Detta beteende uppträder vanligtvis under barndomen eller under de tidiga tonåren, och kan fortsätta…

Dolda orsaker till lathet som du bör känna till

Är latheten ett personlighetsdrag eller kan den förklaras på ett annat sätt? Många människor vet inte att depression, rädsla och stress är exempel på dolda orsaker till lathet. Latheten kan även vara ett symtom som har sitt ursprung i det…

Förakt kan orsaka psykologisk skada

Förakt och bitterhet kan orsaka psykologisk skada. Det kan röra sig om en gest, ett ansiktsuttryck eller ett beteende som trycker ner det en annan person säger. Få beteenden är lika skadliga för den psykologiska integriteten som de som förstör…

10 mentala vanor som gör livet svårare

Ibland verkar livet mer komplicerat än vanligt, men i många fall är det vårt eget sinne som får oss att se det på det sättet. Detta på grund av att vi har mentala vanor som gör livet svårare. Vi kan till…

Lär dig förstå depressionens språk

Depressionens språk har en röst som får dig att förändras. Ångest, likgiltighet och förtvivlan sipprar in i orden du använder. Även ditt språkmönster ändras. Allt blir mer korthugget och dystert, och drivkraften är en djup bitterhet som förvrider verkligheten. En…

Typ C-personlighet: en cancerbenägen personlighet

Typ C-personlighet, eller ”cancerbenägen personlighet”, kännetecknas av två av dess mest konsekventa drag: bristen på att uttrycka negativa känslor och behovet av harmoni. Att visa på inflytandet av psykologiska aspekter i utvecklingen av cancer och hur cancer uttrycker sig har…