Psykologi

Psykologi är en av de mest fascinerande vetenskaperna som finns. Att förstå anledningarna bakom vårt beteende, mysterierna kring personligheten och sinnet, vilka processer som gömmer sig bakom intelligens, hur vi utvecklas eller till och med att upptäcka hur vi kan förbättra våra relationer, är bara några av de saker som avslöjas av denna berikande disciplin, som vi placerar inom din räckvidd.

Exponering och responsprevention för tvångssyndrom

Exponering och responsprevention är en effektiv metod för behandlingen av tvångssyndrom. Men vad går den ut på och varför fungerar den? Tvångssyndrom är en psykisk sjukdom som involverar besattheter (tankar, bilder eller impulser) samt tvångstankar. Tvångstankar är de mentala eller…

Psykologin bakom e-sport: tävlingar i datorspel

Psykologin bakom e-sport har blivit alltmer relevant, för den blir bara mer populär för varje år som går och det är vanligt att höra om den i media. Internationella e-sporttävlingar har miljontals tittare, och de är utmärkt publicitet för TV-spelsutvecklare…

Sternbergs triarkiska intelligensteori

Idag kommer vi att fokusera på Robert Sternbergs arbete med sin triarkiska intelligensteori. Även om många människor har en väldigt tydlig uppfattning om vad intelligens är, har det även definierats på många olika sätt under historiens gång. Många experter, såsom…

Psykologisk behaviorism av Arthur W. Staats

Psykologisk behaviorism innebär att personlighet kan förklaras genom att man observerar beteende. Watson utvecklade behaviorismen – den generella teori som innefattar psykologisk behaviorism – 1912. Skinner utökade sedan denna teori med sin radikala behaviorism. Ett senare bidrag kom från Staats,…

Bayes teorem och lagen om total sannolikhet

Bayes teorem är en av sannolikhetens grundpelare. Dess namn kommer från Thomas Bayes (1702-1761), som föreslog teorin på 1700-talet. Men vad är det som denna vetenskapsman försökte förklara? Enligt Meriam-Websters ordbok är sannolikhet ”förhållandet mellan antalet resultat i en fullständig…

Konversionsstörning och la belle-oberoende

Konversionsstörning, eller la belle-oberoende, är en funktionell störning, men symptomen är fysiska, nästan som om det handlade om en kroppslig sjukdom. Störningar med somatiska symptom är derivat av hysteriska nervstörningar. Konversionsstörning är en symptomatologi där kroppens funktioner försvagas, och allt…

Fixering och regression inom mental hälsa

Fixering och regression kan uppstå ur din relation med din omgivning. Under normala förhållanden så går levande varelser igenom en evolutionär process tills personen mognar. Denna utveckling är dock inte helt linjär. Detta innebär att det förekommer perioder av utveckling,…

Vilka är våra främsta typer av villfarelser?

Det finns typer av villfarelser som utgör karaktärsdrag vid mentala eller neurologiska tillstånd. De hjälper oss därför att diagnostisera psykiska sjukdomar. Psykiatrikern och filosofen Karl Jaspers var den förste som definierade tre huvudkriterier för att identifiera tre typer av villfarelser…

Använd lagen om minsta ansträngning mot stress

Lagen om minsta ansträngning för att hantera stress kan vara väldigt användbar. Det är en väldigt enkel resurs från Deepak Chopras bok Framgångens sju spirituella lagar. Enligt detta tillvägagångssätt bör människan följa en livsväg som låter honom spara energi, leva…

Kan du stoppa dina skenande tankar?

Genom att inte vilja tänka så kommer du redan tänka, och det blir då väldigt svårt att stoppa dina skenande tankar. Meditation kan hjälpa med detta. Men när du inte kan stoppa dina skenande tankar eller har svårt med det,…

Existentiell kris: bortom lidande och smärta

Det finns gånger i livet då du känner dig utmattad och börjar ställa de ”stora” frågorna till dig själv – en existentiell kris. Varför är jag här? Vad är meningen med mitt liv? Gör jag rätt sak? Vad händer då…

En stark karaktär och motståndskraft

En stark karaktär och motståndskraft har en väldigt nära relation. Folk med dessa två egenskaper vet hur man hanterar verkligheten och de problem som kan tänkas uppstå. De mobbar inte andra personer. De har istället mjuka hjärtan som skyddas av…

Psykoanalytikern Harald Schultz-Hencke

Psykoanalytikern Harald Schultz-Hencke var en tysk psykiatriker och psykoterapeut som föddes i Berlin den 18:e Augusti 1892. Det finns inte mycket information om hans barndom, men vi vet att hans mor var grafolog och att hans var var fysiokemist. Hans…

Fyra metaforer hos acceptans- och åtagandeterapi

Acceptans- och åtagandeterapi är ett värdefullt redskap för terapeuter, men vad är det egentligen? Inom psykoterapin är det väldigt vanligt att man använder metaforer för att hjälpa personerna att förstå sina problem bättre, samt att förstå vad terapeuten försöker säga.…

Jeffrey Youngs modell för schematerapi

Jeffrey Youngs modell för schematerapi är väldigt effektiv för kroniska psykologiska störningar. Den är också användbar i fall där patienterna inte svarar på andra terapier. Denna intressanta metod integrerar tillgivenhetsteorin, gestaltteorin, konstruktivismen, vissa element av psykoanalysen och den kognitiva beteendeterapin.…