Psykologi

Psykologi är en av de mest fascinerande vetenskaperna som finns. Att förstå anledningarna bakom vårt beteende, mysterierna kring personligheten och sinnet, vilka processer som gömmer sig bakom intelligens, hur vi utvecklas eller till och med att upptäcka hur vi kan förbättra våra relationer, är bara några av de saker som avslöjas av denna berikande disciplin, som vi placerar inom din räckvidd.

Vad gör egentligen en utbildningspsykolog?

När du använder ordet psykologi tänker folk oftast på klinisk psykologi. Psykologi är dock en mycket bredare disciplin än så. I grund och botten är det vetenskapen om mänskligt beteende och mentala processer. Inom disciplinen finns många olika yrken. Ett exempel…

Sigmund Freuds personlighetsteori & dess implikationer

Sigmund Freuds personlighetsteori fortsatte att förändras i takt med att han kom längre med sina idéer. Freud ansåg att människans personlighet var resultatet av en konflikt mellan våra destruktiva impulser och vårt sökande efter nöje. Men han utelämnade inte sociala…

Skuggarketypen – den mörka sidan av ditt psyke

Enligt Carl Jungs analytiska psykologi representerar skuggarketypen den mörka sidan av ditt psyke och personlighet. Det är en tumultartad undervärld i psyket, där du förvarar de mest primitiva delarna av dig själv. Själviskheten, de undertryckta instinkterna och det ”okategoriserade” jag som…

Ketamin är en illegal medicin, men med en framtid

Ketamin är en medicin som de flesta känner till som en partydrog. Det är ett syntetiskt ämne som man började höra om 1962, då den användes som smärtstillande medel i konfliktområden. Veterinärer använder det också som bedövning för hästar. 2006…

Schizoaffektivt syndrom: symptom och behandling

Det främsta kännetecknet på schizoaffektivt syndrom är att det förekommer symptom på schizofreni samt på humörsvängningar (exempelvis ljudmässiga illusioner, hallucinationer, förvirrat språk samt allvarliga depressionsepisoder). Men riktlinjerna för att diagnostisera denna sjukdom har förändrats över tid. Men även med alla…

Behandlingsresistent depression: vad är det?

Behandlingsresistent depression är en version av denna sjukdom som inte tenderar att svara på vanliga läkemedel. Personer med den provar ofta en rad olika receptbelagda preparat och olika behandlingar, utan att märka av någon förbättring. Det är lätt att tappa modet när…

Det är bättre att vara god mot sig själv

Att vara god mot sig själv är bättre än att vara god mot andra: detta är hälsa och välmående. Det är som visdom efter en lång färd. Du lämnar sakta men säkert vissa situationer bakom dig och börjar gå framåt,…

Divergent tänkande: hur utvecklar man det?

Divergent tänkande, eller lateralt tänkande, handlar om att skapa flera kreativa lösningar för samma problem. Det är ett spontant, icke-lineärt, mentalt tillvägagångssätt som baseras på nyfikenhet. Faktum är att det är en typ av tänkande som är väldigt vanligt hos…

8 nycklar till effektiv kommunikation

Vi är sociala av naturen. Att relatera till andra ger oss emotionella fördelar, såsom förståelse, stöd och förbättrad självkänsla. Trots detta är det många som inte kan knyta an till människorna i sin omgivning. Det finns flera anledningar till detta…

Utvecklingen av att behandla mentala hälsoproblem

Teknologin har utvecklats och vetenskapen upptäcker nya saker som gör våra liv enklare, men psykologin har inte heller stannat kvar i det förflutna. Det har utvecklats nya sätt att behandla mentala hälsoproblem. Mental hälsa och förstavågsterapier för att behandla mentala…

Vad är Lennox-Gastauts syndrom?

Lennox-Gastauts syndrom uppstår hos cirka 3 till 6 procent av barn med epilepsi. Det är vanligare hos pojkar än hos flickor. Det börjar uppstå mellan 3 och 5 års ålder och i nästan hälften av fallen är orsaken okänd. Kliniskt börjar…

Theory of mind: grunden till empati

Theory of mind (ToM) är förmågan att skilja på ditt eget medvetande och andras. Det tillåter dig att tolka och förutsäga någons beteende genom det mentala tillstånd du tillskriver dem. Ett mentalt tillstånd kan inkludera tankar, känslor, trosuppfattningar, önskningar osv. Överväg…

Hur du skapar sociala förväntningar & hur de påverkar dig

Du interagerar med många människor varje dag. Vissa känner du, andra är främlingar. Du har en uppfattning om deras personligheter som du skapat av tidigare interaktioner du haft med dem. Detta får dig att skapa en uppsättning sociala förväntningar på beteendet hos var och…

Den kollektiva narcissismen hos vissa grupper

Narcissism är ett beteende eller mani som manifesteras på individuell eller på gruppnivå (den kollektiva narcissismen). Det här adjektivet kommer från den mytologiske karaktären Narkissos. Det var en karaktär som var stolt över att vara vacker, var kär i sig själv och tog…

Konstruktivismen: hur vi konstruerar vår verklighet

Filosofer och vetenskapsmän har under en lång tid frågat hur vi upptäcker verkligheten och hur vi tar till oss kunskap. I den här artikeln kommer vi prata om en av de tankeskolor som svarar på dessa frågor: konstruktivismen. Den konstruktivistiska…

Fetma och övervikt: hur en psykolog kan vara till hjälp

Fetma och övervikt är hälsoproblem som involverar olika fysiska, genetiska, psykologiska och miljömässiga faktorer. Förutom att de är estetiska problem så har Världshälsoorganisationen konstaterat att de har allvarliga hälsoeffekter. Några av de vanligaste är hjärt- och kärlsjukdomar, rörelsestörningar och vissa cancertyper…

Glömskans land – 3 lärdomar vi förvisar dit

Glömska är ett intressant fenomen. Den är ofta anarkisk, oberäknelig och nästan alltid i behov av en repetition, vilket vi lärde oss under våra studentår. Den är också trogen de minnen vi håller inom oss, de som är laddade med känsla.…

Vad är egentligen tillämpad psykologi?

Du kan tänka på psykologi som ett stort träd med otaliga grenar, som alla försöker att förstå människans beteende. I detta virrvarr av löv och grenar finns det en gren som sticker ut. Här talar vi om tillämpad psykologi. Tillämpad…