Psykologi

Psykologi är en av de mest fascinerande vetenskaperna som finns. Att förstå anledningarna bakom vårt beteende, mysterierna kring personligheten och sinnet, vilka processer som gömmer sig bakom intelligens, hur vi utvecklas eller till och med att upptäcka hur vi kan förbättra våra relationer, är bara några av de saker som avslöjas av denna berikande disciplin, som vi placerar inom din räckvidd.

8 grundläggande psykologiska processer

En resurs som vi har när det kommer till att anpassa oss till världen omkring oss är vårt beteende. Detta låter oss modifiera vår miljö och vår verklighet för att anpassa oss till det som händer i våra liv. Vi…

Den kognitiva reserven: ett steg i hjärnans evolution

Den kognitiva reserven är ett koncept som har uppstått inom neuropsykologin, och det refererar till hur hjärnans strukturer hanterar en förlust av sina förmågor eller hur den klarar av andra negativa förändringar. Med andra ord är den kognitiva reserven hjärnans…

Vilken roll spelar maktkamper i förhållanden?

Ett klassiskt, välkänt ordspråk lyder: ”Efter stormen kommer lugnet.” Men vad händer när stormen representerar det glädjerus som början på ett förhållande normalt medför? Jo, det betyder att lugnet är slutet på sagan, och att kärlekshormonerna ger vika för konflikter…

10 anledningar till att studera psykologi

Vi hade kunnat ge dig tusentals anledningar till varför vi anser att det är bra att studera psykologi, men här är en som slår dem alla: det är fascinerande! Det är få ämnen som går utöver att hjälpa oss med…

Skuldbeläggandet av mammor: är vi alla dåliga mödrar?

Stress, tidsbrist, plikter, förebråelser, andras åsikter… Detta är några av anledningarna till att många kvinnor ser sig själva som dåliga mammor. Idag beskrivs fenomenet ofta som ”skuldbeläggandet av mammor”. Författaren Jill Churchill säger: ”Det går inte att vara en perfekt…

Hur kan ett barn överleva i en dysfunktionell familj?

Att växa upp i en dysfunktionell familj kan lämna sår som får allvarliga konsekvenser senare i livet. Denna typ av familj är dock mycket vanligare än vad man tror. Emotionell manipulation, ett förnedrande beteende, brist på empati och känslighet, kommunikationsproblem…

Blind lydnad: resultaten av Milgrams experiment

Varför lyder en person? Till vilken grad kan en person följa en order som går emot personens moral? Resultaten av Milgrams experiment kan ha svarat på dessa frågor. Detta är ett av de mest berömda experimenten inom psykologins historia. Den…

Förklaringen till djupt rotade konflikter

Djupt rotade konflikter växer ur en oenighet eller en motsättning av värderingar, övertygelser eller intressen mellan två eller fler personer. Brist på enighet innebär inte i sig en konflikt, utan är orsaken till den. En konflikt uppstår när oenigheten får…

Vi består allihopa av ljus och skuggor

Vi åtföljs ständigt av ljus och skuggor som fyller vårt inre. De är en del av vilka vi är och vad vi inte vill bli; vad vi kan bli i framtiden; kampen mellan vad vi erkänner och det vi undviker.…

Echoism: om splittrad självkänsla

Echoism har namngetts efter den grekiska myten om Narkissos och Echo. Echo var en bergsnymf som straffades av Hera och var tvungen att upprepa de sista orden i varje konversation hon hörde. Idag symboliserar den här mytologiska figuren alla människor som kämpar…

Ondskans skala: från självförsvar till psykopater

Michael Stone, psykiatriker och professor vid Columbia University, är en referenspunkt när det kommer till kunskapen om ”ondskans anatomi”. Det var hand som utvecklade ondskans skala – ett verktyg som är både intressant och slående. Denna skala är menad att…

Hjärntvätt: övertalning med tvång

Hjärntvätt är ett ämne som återkommer i många filmer och dokumentärer. Ett exempel är den om kommunister i Vietnam som hjärntvättade amerikanska soldater. Processen är dock inte alltid så dramatisk som visas i filmerna. Du kanske förstår konceptet av hjärntvätt bättre…

Antidepressivt utsättningssyndrom: SSRI-abstinens

Antidepressivt utsättningssyndrom uppstår när du, efter att ha tagit SSRI-preparat under en viss tid, plötsligt slutar ta dem. Kroppen kan inte anpassa sig till denna plötsliga minskning av serotonin. Detta leder till symtom som illamående, skakningar, migrän och sömnstörningar, etc. Innan…

Ord är lika viktiga som handlingar

Uttryck som ”Ord kommer aldrig att skada mig” eller ”Det är bara ord” fortsätter att upprepas av personer som inte är medvetna om utvecklingen inom språkteori från 1900-talet och framåt. Idag vet vi att ord är handlingar av kommunikation. Eller,…

Vägkartan: vikten av att ha ett livsprojekt

En vanlig tolkning av lycka innefattar begrepp som ”positiva känslor”och ”optimism”. De flesta tror att lycka beror på hur mycket njutning det finns i ens liv och samtidigt hur få negativa känslor som finns där. Men det här är bara…