Psykologi

I denna kategori hittar du artiklar med anknytning till vår mentala värld, såsom dess förmågor och processer. Den innehåller information om hur våra tankar, känslor och sinnesuttryck gör oss till de vi är samt styr vårt lärande.

Henko: att förändras utan att gå tillbaka

Henko är ett japanskt ord som refererar till en transformerande förändring där det inte finns någon möjlighet att gå tillbaka till hur vi en gång var. I många fall representerar det ett framsteg i vår personliga tillväxt. Det är ett…

5 skillnader mellan sorg och depression

Att prata om psykologi har blivit populärt nyligen, men det sätt som vi talar om psykologi är inte alltid korrekt. Vi har en tendens att prata om psykologi medan vi drar olämpliga jämförelser. Ett av de klassiska exemplen på detta…

Hur man skyddar sig mot personer som tar energi

Personer som tar i relationer är som svarta hål. De suger ut din energi med sina krav och sliter ut dig med sitt beteende. De kan vara påfrestande, eftersom de inte inser hur kränkande, manipulativa och giftiga de är. Föräldrar,…

4 karaktärsdrag hos manipulativa människor

Manipulativa människor lider och får andra att lida. Sättet de agerar på gör det svårt för andra att vara runt dem. Att hålla dem nära kan också göra det svårt för oss att vara nöjda med oss själva. Det är lätt…

5 enkla sätt att förbättra ditt självförtroende

Självförtroendet är inte något som är där hela tiden, utan du behöver hela tiden träna på att förbättra ditt självförtroende för att upprätthålla det. Det måste läras, övas på och bemästras, som alla andra färdigheter. I den här artikeln kommer…

De tre vägarna till lyckan enligt Eckhart Tolle

Eckhart Tolle är en tysk spirituell författare som The New York Times har utnämnt till den mest populära i USA. I hans verk hittar vi inspirerande lärdomar om kärleken, livet och spiritualitet. Enligt Eckhart Tolle kan vi uppnå det där tillståndet…

Drogberoende mindre sannolikt när vi har ett bra liv

Människor har försökt att förklara bruket av droger och drogberoende på många sätt. Det kanske ligger lite sanning i alla förklaringar. Ett av perspektiven talar om miljöfaktorer som riskfaktorer för att ta och vara drogberoende av en specifik substans. Att…

Psykologiskt våld lämnar märken på kroppen

Psykologiskt våld lämnar inte enbart märken i sinnet; det lämnar märken på kroppen också. Det har faktiskt bevisats. Det finns många sjukdomar som vetenskapen inte lyckats behandla eller bota fullständigt eftersom deras rötter är så djupa att inget piller du kan…

Hur Shinkanseneffekten kan hjälpa dig

Shinkanseneffekten har fått sitt namn efter det japanska ordet för ”höghastighetståg”. Shinkanseneffekten kan hjälpa dig att lösa olika typer av kriser, oavsett om det har att göra med jobbet, den personliga sfären eller spirituella aspekter. Japanerna utvecklade de första höghastighetstågen…

Dans hjälper till att hantera ångest

Träning förbättrar vårt emotionella välmående. Att röra kroppen gör att hjärnan utsöndrar serotonin, som är ett hormon som är direkt relaterat till humöret och endorfiner (kemiska substanser som gör att man mår bra). Därför rekommenderas det att man dansar för…

Den jungianska terapin vid behandling av ångest

Användningen av jungiansk terapi vid behandling av ångest är baserad på en central utgångspunkt. Våra tankar och uppfattningar kan bli våra värsta fiender, speciellt om vi stretar emot och inte vet hur vi ska hantera den oro som paralyserar oss.…

Neuroinflammation: inflammationsteorin om depression

Fler och fler studier kommer ut som stödjer inflammationsteorin om depression. De säger att det finns en koppling mellan vissa depressiva störningar och kronisk neuroinflammation orsakad av stress. Vad som händer är att dessa hemodynamiska och lymfatiska förändringar får din kropp…

Efter Freud: psykoanalysskolor och författare

Vilka psykoanalysskolor och författare kom efter Freud? Från ett magisk-religiöst perspektiv hela vägen till Freuds soffa har det alltid funnits aktivt lyssnande och omtanke för någon med skadat mentalt tillstånd. Vi hade Padre Jofré och hans klinik för psykiskt sjuka,…

En titt på insidan av en lögnares hjärna

När någon ljuger om och om igen så slutar personen att reagera på sina egna lögner känslomässigt sett. Denna brist på känsla gör det också lättare att fortsätta ljuga. För det mesta förvandlas det till en återkommande vana. Neurologer har kommit…

Påverkan från influensteorins tre grader

Under de senaste åren har det förekommit många studier som fokuserat sig på hur människor influeras. Influensteorins tre grader är en av dem. Detta är en väldigt intressant teori som får oss att tänka på de effekter det vi säger…