Psykologi

Psykologi är en av de mest fascinerande vetenskaperna som finns. Att förstå anledningarna bakom vårt beteende, mysterierna kring personligheten och sinnet, vilka processer som gömmer sig bakom intelligens, hur vi utvecklas eller till och med att upptäcka hur vi kan förbättra våra relationer, är bara några av de saker som avslöjas av denna berikande disciplin, som vi placerar inom din räckvidd.

Fallet Aimée eller självbestraffande paranoia

Fallet Aimée är ett av de mest berömda fallen inom psykoanalysen. Detta av två anledningar. Den första är att det var det fundamentala fall som bevisade Jacques Lacans teori. Den andra är att det representerar en viktig milstolpe inom studien…

Pollyanna-principen: att bara fokusera på det positiva

Pollyanna-principen kommer ursprungligen från Eleanor H. Porters romaner. Romanernas huvudkaraktär är en liten flicka vid namn Pollyanna, som har förmågan att bara se den positiva sidan av saker. Denna oövervinnerliga optimism har varit en inspiration som visat oss att vi…

Fysiska symptom på depression: lyssna på kroppen

Fysiska symptom på depression är hjärnans sätt att berätta för oss att något inte står rätt till. Denna komplexa sjukdom ändrar inte bara vårt humör och våra tankar. Om det finns något som karaktäriserar depression så är det hur den påverkar kroppen.…

Cerebrala lober: Egenskaper och funktioner

Allt vi är finns i vår hjärna. Detta fantastiska och komplexa organ är en reflektion av våra evolutionsmässiga historia som art. Den mänskliga hjärna är uppdelad i fyra cerebrala lober. Vårt medvetande finns i dessa lober. Vi skapar även språk,…

Vad är avund och vad kan vi göra åt det?

Vi känner alla till avund. En social känsla vi kan lägga märke till runt om oss varje dag. Även om den har en negativ konnotation i de flesta fall, har den också viktiga funktioner. Inom psykologin talar vi ofta om…

Konstterapi: definition och fördelar

Konst uppmuntrar utforskning, uttryck och kommunikation av saker vi inte är medvetna om, precis som alla icke-verbala uttryck. Så att jobba med känslor med hjälp av konstterapi kan förbättra folks relationer, eftersom det fokuserar på den emotionella sidan, som är nyckeln till…

Hur omotiverad närvaro påverkar arbetslivet

Under ganska lång tid så har företaget drabbats av arbetare som inte kommer i tid till jobbet eller som inte kommer dit överhuvudtaget. Detta gör att företagen förlorar pengar, men nu har det antagit en ny form. En ny trend…

Hur man blir till en bra förhandlare

Man är egentligen speciellt förberedd för att kunna bli en bra förhandlare. De flesta barn är bra på att förhandla. De vet vilka kort de har. De vet att de kan göra andra nöjda (genom att exempelvis bete sig bra)…

Barnsjälvmord – fallet med Samantha Kubersky

Barnen utgör den mest sårbara gruppen i vårt samhälle. Deras ärlighet och påhittighet gör dem särskilt utsatta för olika slags hån och svek. Likaså är det ofta de som är elaka gentemot andra, utan att egentligen inse vilken skada ger…

Skillnader mellan den manliga och kvinnliga hjärnan

Det finns många myter om hjärnans funktioner och förmågor. Det har också pratats mycket om de funktionella skillnaderna mellan de olika hemisfärerna, och när det gäller skillnaderna mellan den kvinnliga och manliga hjärnan. Ligger det någon sanning i detta? Den vetenskapliga forskningen…

Carl Rogers humanistiska psykologi

Carl Rogers humanistiska psykologi var så välrespekterad att folk brukar kalla den för den tysta revolutionen. Han inkluderade sin fundamentala optimism i psykoterapin för att visa oss hur vi alla förtjänar att bli den person vi drömmer om att bli.…

En genomgång av Kurt Lewin och fältteorin

För några år sedan, innan det fanns en gren av psykologin som hette social psykologi och innan fältteorin kom in i bilden, såg folk vårt beteende som inget annat än reaktioner. Behaviorism var den populäraste teorin vid tidpunkten, och forskare använde…

Falsk generositet: narcissistens fälla

Falsk generositet är en av de vanligaste och skadligaste formerna av hyckleri. Det är personer som inte gör tjänster eftersom de vill hjälpa, utan för att de vill vinna något på det. Detta är den klassiska narcissistiska fällan: att göra…

Vad gör egentligen en utbildningspsykolog?

När du använder ordet psykologi tänker folk oftast på klinisk psykologi. Psykologi är dock en mycket bredare disciplin än så. I grund och botten är det vetenskapen om mänskligt beteende och mentala processer. Inom disciplinen finns många olika yrken. Ett exempel…

Sigmund Freuds personlighetsteori & dess implikationer

Sigmund Freuds personlighetsteori fortsatte att förändras i takt med att han kom längre med sina idéer. Freud ansåg att människans personlighet var resultatet av en konflikt mellan våra destruktiva impulser och vårt sökande efter nöje. Men han utelämnade inte sociala…