Psykologi

Psykologi är en av de mest fascinerande vetenskaperna som finns. Att förstå anledningarna bakom vårt beteende, mysterierna kring personligheten och sinnet, vilka processer som gömmer sig bakom intelligens, hur vi utvecklas eller till och med att upptäcka hur vi kan förbättra våra relationer, är bara några av de saker som avslöjas av denna berikande disciplin, som vi placerar inom din räckvidd.

Fördelarna med att vara engagerad

Det finns falska, ytliga personer och så det finns engagerade personer. De första är personer som skulle kunna sälja sina värderingar, sina falska övertygelser och sina tomma ord i utbyte mot dolda intressen. Den andra gruppen är mindre vanlig, men…

Noam Chomsky om fejknyheter och postfaktisk sanning

Även om fejknyheter inte är något nytt fenomen har det nyligen blivit ett verktyg för postfaktisk politik. Postfaktisk politik går ut på att förvränga verkligheten för att förändra och forma människors uppfattning och åsikt. Fejknyheter gör att dessa snedvridningar blir…

Depression hos äldre: att upptäcka detta problem

Depression är inte en homogen diagnos. Den varierar i enlighet med karaktärsdragen och kontexten hos varje drabbad person. Saker som åldersgrupp, kön och socioekonomisk nivå påverkar hur depressionen yttrar sig. När exempelvis barn blir deprimerade har de en tendens att…

Behandla generaliserat ångestsyndrom

Ångest och överdrivet oroande är symtom på generaliserat ångestsyndrom (även förkortat GAD efter engelskans Generalized Anxiety Disorder). I detta avseende påpekade Dugas och Ladouceur att människor med GAD är mer oroade över tanklösa omständigheter. I denna artikel kommer vi att…

Hur man hanterar en problematisk elev

Om en problematisk elev utmanar din auktoritet så kanske du inte vet hur du ska reagera. Du kanske tappar kontrollen och börjar göra olämpliga gester, vilket kan göra att andra elever börjar bete sig likadant, vilket gör det svårt för…

Generaliserat ångestsyndrom och teoretiska modeller

På ett eller annat sätt är vi alla bekanta med konceptet ångest. Vi vet att det drabbar varje person på sitt eget sätt och att det finns flera sjukdomar kopplade till det. En av dem är generaliserat ångestsyndrom. Diagnostic and Statistical Manual of…

Instagram och varför det är skadligt för barn

Vi vet inte om sociala medier om några år kommer rankas som ett av de mest skadliga och meningslösa inslagen på internet. Kanske kommer studier fortsätta att avslöja att sociala medieplattformar som Instagram är dåliga för den fysiska och mentala hälsan.…

Vad är item response theory (IRT)?

En av de viktigaste uppgiften inom det psykologiska ingripandet är utvärdering. Denna utvärdering avgörs ofta av testresultat. ”Item response theory” är en test-teori som kompletterar den klassiska testteorin. Den klassiska testteorin (CTT) och IRT kan utvärdera samma test. Var och…

Vad är limasyndromet och vad har det för effekt?

Människans sinne är fortfarande ett mysterium. Faktum är att många tillstånd som limasyndromet kan göra oss helt förbluffade. Detta fenomen är så komplext att det förvånar både kidnappare och offer. Limasyndromet är då kidnappare känner empati för sina offer. Vi…

De negativa och positiva symptomen på schizofreni

De negativa och positiva symptomen på schizofreni gör den till en av de mest förödande psykiska sjukdomarna. Uppskattningsvis 20 miljoner människor i världen lider av den. För att diagnostisera en patient uppger DSM-V att det måste finnas två eller fler karaktäristiska…

Teorier om hunger: varför äter vi?

Det är middagstid och du är hungrig. Du känner dig ännu hungrigare allt eftersom minuterna går och måste äta nu! Du är dock upptagen just nu, så det kan du inte. Klockan är nu fyra på eftermiddagen och du är…

Hur hade mentalsjukdomar sett ut som hus?

Om mentalsjukdomar hade sett ut som hus så hade depression varit det mest ensamma. Ångesten hade varit ett krävande fängelse. Insomni hade varit ett hem med klockor utan minut- eller sekundvisare, för tiden hade stått still. Det var iallafall vad…

Transdiagnostisk terapi för ångest

Under det senaste decenniet har klinisk psykologi gjort flertalet framsteg i typen av behandlingar som finns för att hjälpa patienter. En av dem är transdiagnostisk terapi. Vanligtvis lär sig terapeuter att använda en specifik behandling för varje psykopatologi. Men vissa…

Clark L. Hull och deduktiv behaviorism-teori

Clark L. Hull (1884-1952) föreslog ett nytt sätt att förstå beteende. Hull ville etablera grundläggande principer inom beteendevetenskapen för att förklara både beteendet hos olika djurarter samt det individuella och sociala beteendet. Hans teori är känd som deduktiv behaviorism-teori. Hulls…