Psykologi

Psykologi är en av de mest fascinerande vetenskaperna som finns. Att förstå anledningarna bakom vårt beteende, mysterierna kring personligheten och sinnet, vilka processer som gömmer sig bakom intelligens, hur vi utvecklas eller till och med att upptäcka hur vi kan förbättra våra relationer, är bara några av de saker som avslöjas av denna berikande disciplin, som vi placerar inom din räckvidd.

Vad döljer våra missbruk?

Missbruk är beteenden som genererar ett beroende av vissa substanser, handlingar eller till och med personer. Personer med missbruk är så fångade att hela deras liv kretsar kring att få det de är beroende av. Missbruk skapar beroende. Därför kan…

I dina händer växer det varje dag

Oroligheter, stress… allt som irriterar oss och följer oss då vi blir vuxna har en förklaring. Vi behöver alla växa. Oavsett om det är på en professionell eller personlig nivå, på alla sätt. Att stå och trampa på stället är…

När ironi är giftigt

Konstant användning av ironi kan istället för att vara en egenskap av elegant kvickhet bli ett tveeggat svärd som underminerar vårt självförtroende. Denna resurs kan verka väldigt originell, och de som använder den visar ofta upp en falsk bild av…

Varför biter jag på naglarna?

Onykofagi är den vetenskapliga termen för den patologiska oförmågan att kontrollera driften att bita på sina naglar. Denna patologi associeras inte bara med estetik, utan är även kopplad till våra känslor och vår personlighet. Många personer må bita på naglarna…

När vad du tänker gör dig sjuk

Varje tanke som inträffar i sinnet kan göra sig själv till verklighet. Detta är verkligen en vacker premiss – om den används korrekt. Men den kan dock även referera till negativa tankar. Negativt tänkande kan nå en punkt där det…

5 anledningar att skratta mer

Vad känner du när du skrattar? Glädje? Lycka? Men skrattar du lika mycket som du borde? Våra plikter, giftiga personer i våra liv, problemen i vår vardag; de har en tendens att minska vårt leende. Du har säkert hört någon…

Att anamma acceptans och förändring

I livet ställs vi ofta inför situationer som vi inte vet hur vi ska reagera på, och vi kan antingen anamma acceptans eller förbli i förnekelse om vad som händer. Men vilket är det bättre valet? Svaret är att acceptera…

Vad säger psykologin om otrohet?

Otrohet är en handling som bryter mot en av förhållandets grundpelare: lojalitet. Det finns många anledningar till varför en person är otrogen, men alla dessa förklaras av personlig missnöjdhet. När en person känner sig personligt missnöjd på grund av olösta…

Kraften hos introverta

Många människor tror att det är en svaghet att vara introvert, men det är inte sant. Introversion är ett personlighetsdrag som indikerar djup tanke och känslomässiga processer, såväl som preferenser för lugna, tysta platser med låga stimuleringsnivåer och få antal…

Äkthet: Jag är jag. Du är du.

Gestaltbönen skrevs av Fritz Perls – en framstående neuropsykiatrisk psykoanalytiker som tillsammans med sin fru Lore Posner arbetade för att ge enkla förklaringar till hur vi skapar vår värld. Tillsammans hjälpte de oss förstå att vi i vår strävan att…

Beroende: den värsta formen av lidande

Människan är en av de känsligaste varelserna i naturen. Då ett barn föds är det helt beroende av sin mor för att överleva. En fisk, ett föl eller en ödla, alla dessa djur är betydligt mer förberedda för att möta…