Vad är rykten och hur kan de vara farliga?

5 maj, 2019

Vad är rykten? Vi har alla hört några och vi har med största sannolikhet hjälpt till att sprida illa valda ord. I vissa mer traditionella och konservativa sammanhang skakade de hela familjer. Idag cirkulerar de annorlunda eftersom sätten vi delar information på har förändrats.

Faktum är att rykten har en enorm potential att få saker att gå överstyr, oavsett om det är socialt eller personligt. Vi gillar inte att vara föremål för ett, eftersom de vanligtvis inte har goda avsikter. De är på sätt och vis förtäckta meddelanden.

ljustunnel i skogen

Vad är rykten?

Normalt sett är rykten muntliga meddelanden. Paradoxen är att även om det inte finns några bevis för att backa upp ett rykte, verkar det mer och mer sant ju mer folk delar det. De följer lagen om att ju mer du upprepar något, desto mer kommer folk att tro på det.

Ryktets källa är normalt sett inte lätt att identifiera, speciellt eftersom meddelandet förändras ju mer det sprids. Viskningsleken får ryktet att förvandlas till något som har lite gemensamt med originalmeddelandet.

Till en början är det vanligtvis inte ett koncist meddelande, utan mer en misstanke eller ett tvivel hos en person. ”Jag hörde att de kommer att börja avskeda folk”, ”Anna kom inte till jobbet och hon har varit ledsen hela veckan. Jag tror hon är deprimerad”.

Ett ryktes mönster

Din hjärna föredrar dock visshet framför hypoteser. Så vad som till en början var en hypotes förvandlas i slutändan nästan till en dogm. För att slutföra beskrivningen av rykten vill vi påstå att de följer vissa tydliga mönster:

  • Hemlighet: Källan är okänd. Det är också ett bevisat fenomen att människor vanligtvis glömmer källan före det att de glömmer meddelandets innehåll.
  • Säkerhet: Vi ifrågasätter inte rykten på grund av den mentala ansträngning som det kräver. Ingen gillar heller att ifrågasätta en person som försäkrar att informationen de framför är sann.
  • Nyfikenhet: Ryktet triggar vår nyfikenhet, antingen för att det handlar om oss på något sätt eller för att det är ett skandalartat ämne.
  • Hastighet: Dess förmåga att sprida och föröka sig är ohejdbar.
  • Närhet: Det överförs genom förhållanden.
  • Förändring: Ryktet fungerar som ett träd. Nya rykten förgrenas för att fylla i glappen hos det ursprungliga ryktet.

Ytterligare en egenskap hos rykten är att de har en tendens att bli virala. Varje mottagare är på samma gång en möjlig förmedlare av informationen. Mottagaren lägger ofta till sin egen åsikt. Deras sätt och tonläge när de förmedlar ryktet förändrar det ytterligare.

glasögon

Hur kan vi sätta stopp för rykten?

Svaret är lika enkelt som omöjligt: att förhindra folk från att kommunicera. Ett mer realistiskt svar är lika svårt, även om det är lättare än det första, och det är att vi måste vara kritiska vad gäller information som vi mottar.

Vi måste fråga oss om källan är tillförlitlig. Fråga (om möjligt) personen du hörde det av ifall denne också litar på informationen eller förmedlaren av den. Vi bör också ställa oss frågan om ifall någon tjänar på ett rykte, och vidare om det är just denna person som startat ryktet.

Ett rykte som man bör vara speciellt försiktig med är det om att minoriteter eller grupper är i princip oförmögna att försvara sig själva. Det är därför som det sägs att ”Historien alltid berättas av vinnarna”. Det första straffet är för den besegrade att acceptera vinnarens version av historien. Tänk på de diktaturer som ödelade Europa under den första hälften av 1900-talet.

Vi behöver inte göra en resa med en tidsmaskin. Även i nutiden kan vi se att många stereotyper om marginaliserade grupper systematisk förstärks av rykten. Rykten när i allra högsta grad fördomar och diskriminering.