Filosofi och psykologi

Filosofi och psykologi är två olika kunskapsområden, men de delar ofta en gemensam bakgrund. Författare som Carl Jung, utövanden såsom buddhism och österländska filosofier är några av de saker som du kommer lära dig om i denna sektion.

Den nya psykologin har anlänt

Psykologin är inte som den brukade vara. Tvivel om dess vetenskapliga integritet har begravts efter åratal av forskning. Psykologin håller på att ta form, och det är något som alla psykologer och patienter håller med om är en bra sak.…