Thumb Author Andrea Pérez

Andrea Pérez

Psykolog


Psykolog specialiserad på tredje generationens terapier och den kognitiva beteendemodellen. Hon arbetar för närvarande i sin privata praktik, även om hon också har lång erfarenhet av att arbeta som psykolog för mentalvårdscentraler och institutioner. Hon arbetar också som skribent och redaktör för artiklar relaterade till kunskapsspridningen inom hennes disciplin.

Om författaren

Examen i psykologi från Universidad del País Vasco (2013). Hon är ackrediterad som expert i tredje generationens terapier av Universidad de Almería (2018) och som specialist i kontextuella terapier av samma institution (2021). Han har också utbildat sig i funktionsanalys vid det terapeutiska institutet i Madrid.

Hon har arbetat i olika föreningar och centra med fokus på människors psykiska hälsa. Hon har arbetat som psykolog vid Centro CAIDIS La Atalaya , Centro Médico Asistencial la Ribera och ANASAPS. Hon arbetade i mer än fem år som allmän hälsopsykolog på en vårdcentral för personer med intellektuell funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och beteendestörningar.

För närvarande går Andrea Pérez på sin privata psykologpraktik där hon utför psykologisk terapi ansikte mot ansikte och online för vuxna, par och barn och ungdomar. Hon samarbetar också med onlineterapiplattformar där hon främst betjänar den vuxna befolkningen. Hon har specialiserat sig på kognitiv beteendeterapi och tredje generationens terapier. Hon arbetar även som skribent och redaktör för digitala medier relaterade till psykologi.


Senaste artiklar