Sju fantastiska fördelar med att röra varandra

Genom att röra vid varandra kan vi utveckla en djupare och hälsosammare kommunikation.
Sju fantastiska fördelar med att röra varandra
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 14 september, 2019

Det finns många fördelar med att röra vid varandra, men på senare år verkar detta ha blivit allt svårare för oss. Det verkar som att vi lever i ett samhälle som undviker all form av kontakt.

Vi interagerar i allt högre utsträckning via apparater och skärmar, och mindre genom fysisk kontakt, öga mot öga.

Detta öppnar upp för frågor rörande mental hälsa och sociala relationer. Man har länge känt till att det är viktigt att röra andra och bli rörd själv. Det har även föreslagits att bebisar kan dö p.g.a. brist på fysisk kontakt.

Dr. David J. Linden är författare till Touch: The Science of the Hand, Heart and Mind.

Han poängterar att det är viktigt att man rör vid varandra för att man ska kunna utveckla intelligens och sina kognitiva förmågor. Att röra vid andra och låta dem röra oss är fördelaktigt på många sätt.

Upptäck några av dessa fördelar härunder.

Fördelar med att röra varandra

Att röra varandra underlättar kommunikationen

Vi kommunicerar med varandra via olika kanaler och språk. Det som påverkar kommunikationen mest är då man rör vid någon.

Genom att använda fysisk kontakt så kan vi förbättra överförandet av våra känslor med 78%, enligt en studie av psykologen Matthew Hertenstein.

Det är viktigt att vara medveten om att man genom att röra andra inte bara förstärker de budskap som man vill kommunicera, utan man lyckas även med att uttrycka det man känner med högre precision och intensitet.

En kram har en betydligt större påverkan än att bara säga “du kan räkna med mig”.

Vänner som kramas.

Det förbättrar den fysiska och mentala hälsan

Vår hud har multipla mottagare som ansluts direkt till hjärnan. Vetenskapen har visat att då någon rör vid oss vänligt så reducerar hjärnan produktionen av stresshormonet kortisol. Detta stärker i sin tur immunförsvaret.

Det har också visat sig att massage är ett betydligt bättre sätt att reducera migrän än smärtstillande medel.

Att röra varandra förbättrar relationer

Att röra andra är ett sätt att uppnå en mer genuin kontakt med andra personer. Folk tenderar att uppleva de personer som rör vid deras armar som mer ärliga och vänliga.

De kommer också vara mer villiga att samarbeta med dessa personer.

Att röra andra är vidare ett tecken på självförtroende och makt. Andra tenderar att se de personer som ständigt initierar fysisk kontakt med dem som överlägsna. Den där överlägsenheten ses dock som pålitlig.

Ökad förmåga att förföra

En viktig del av attraktionen kommer från hudkontakten. Denna hudkontakt hjälper oss att ta bort barriärer mellan två personer, föra dem samman och öka förtroendet.

Om man rör vid varandra lätt så kommer man bli mer känslig för den andra personen, och det blir därmed lättare att förföra. Genom att röra vid den andra partnern ökar man hjärtslagen och gör en potentiell partner upphetsad.

Ger dig bättre prestanda

I USA utförde man en studie rörande huruvida man kan förbättra sin prestationsförmåga med hjälp av att röra vid någon.

Forskarna valde upp en grupp med frivilliga och delade in dem i olika grupper. En av grupperna fick två massage per vecka medan den andra saknade detta stimuli.

Efter en månad gjord deltagarna ett matteprov. Alla som hade fått massage gjorde bättre ifrån sig. Man märkte också att sportlagen lyckades bättre om deras medlemmar kramades eller hade handkontakt under matchen.

Stärker sentimentala band

Fysisk kontakt har också en nära relation med produktionen av oxytocin i hjärnan. Denna substans ökar känslan av välmående och lycka.

Det är anledningen till varför man mår bättre, speciellt inom relationer, om man rör vid varandra.

Ett tecken på att ett par är lyckligt är den nivå av fysisk kontakt som de har, eftersom detta stärker banden mellan dem.

Man och kvinna som är förälskade.

Hjälper med att övertyga

När det kommer till att övertyga någon annan så kan man göra ett litet experiment. Be någon att låna ut en penna utan att du har någon fysisk kontakt med denna personen.

Gör det sedan igen men rör nätt den övre delen på personens arm. Upprepa detta flera gånger med olika personer och dra dina egna slutsatser.

Det har visat sig att man genom att röra vid andra utövar ett större inflytande över dem. Detta ger dig en större förmåga att övertyga dem. Detta är direkt relaterat till fysisk kontakt.

Som du kan se finns det många fördelar med att röra vid varandra.

Det kanske är dags att sluta med att använda så många apparater för att interagera med andra och istället återupptäcka hur viktigt det är med fysisk kontakt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Montagu, A. (2004). El tacto: la importancia de la piel en las relaciones humanas (Vol. 50). Grupo Planeta (GBS).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.