Thumb Author Matias Rizzuto

Matias Rizzuto

Filosof


Utbildningsfilosof.MatiasRizzutotogsinexamenifilosofifrånUniversidadNacionaldeSanMartín2022.HanhararbetatsomlärareigymnasieskolorförvuxnaochsommentorföruniversitetsstudenterfrånHumanistiskafakultetenvidsinalmamater.Hanharspecialiseratsigpåorientaliskfilosofiochunderettparårpåattskrivaochredigeradigitaltinnehåll.

Om författaren

Examen i filosofi från Universidad Nacional de San Martín 2022. Han har skaffat sig omfattande utbildning i antik och modern filosofi och har utvecklat ett uttalat intresse för österländsk filosofi. Å andra sidan kretsar hans avhandling och aktuella forskningsområde kring samtida etiska, politiska och ekonomiska frågor. För närvarande studerar han till en masterexamen i rättsfilosofi vid Universidad de Buenos Aires .

Han har erfarenhet som lärare i gymnasieskolor för vuxna i utsatta situationer inom ämnena filosofi och forskningsmetodik.

Utöver sin akademiska bakgrund är han en entusiast av finansmarknaderna och en utövare av Vipassana-meditation.


Senaste artiklar