Skillnaderna mellan empati och sympati

Att prata om sympati och empati är att prata om mellanmänskliga relationer. Att förstå skillnaderna mellan dem är nyckeln till att identifiera hur vi ska förhålla oss till andra. Här kommer vi att utforska de grundläggande distinktionerna mellan de två termerna.
Skillnaderna mellan empati och sympati
Matias Rizzuto

Skriven och verifierad av filosofen Matias Rizzuto.

Senaste uppdateringen: 16 mars, 2024

Empati och sympati är två termer som ofta används omväxlande. Men i verkligheten är de olika koncept. Även om båda hänvisar till förmågan att förstå och känna andras känslor, är sättet som de upplevs och uttrycks på inte detsamma.

I den här artikeln ska vi utforska skillnaderna mellan att vara empatisk och sympatisk. Vi kommer också att upptäcka hur dessa förmågor påverkar våra relationer och vår personliga utveckling.

Sympati

Sympati gör att vi kan förstå andra människors känslotillstånd. En studie publicerad i Emotion Review visar att när vi känner sympati för någon, kan vi förstå situationen personen går igenom och visa oro över dennes problem, men vi blir inte känslomässigt involverade.

Faktum är att sympati kan hjälpa oss att ge människor användbara råd eller tycka synd om dem, men de kanske inte nödvändigtvis känner sig hörda.

Därmed inte sagt att sympati inte är lämpligt. När personer vi inte känner särskilt väl förlorar nära och kära, sänder vi sympatiska signaler. Men för dem vi känner djupt och intimt är sympati inte tillräckligt. Det kan till och med ses som känslomässig kyla.

Empati

När vi är empatiska identifierar vi, precis som i fallet med sympati, andras känslomässiga tillstånd, men vi delar dem också. Att vara empatisk innebär att ha förmågan att känna på egen hand vad andra upplever. Det innebär att sätta oss i andras skor och förstå och delta i deras känslor.

En kognitiv och beteendemässig neurovetenskaplig studie publicerad i Mind & Society visar att empati är relaterat till komplexa mentala och emotionella mekanismer, som involverar spegelneuroner. De aktiveras av en specifik handling som utförs och av observation av andra som gör detsamma.

Empati är en viktig färdighet inom mellanmänskliga relationer eftersom det tillåter oss att få kontakt med andra på djupare nivåer. När vi är empatiska förstår vi deras behov och önskemål bättre. Detta resulterar i mer effektiva svar.

Vi känner ofta större empati för dem som vi identifierar oss med, även om skillnaderna är minimala. Till exempel fann en studie publicerad i Journal of Experimental Child Psychology att barn som slumpmässigt placerades i röda och blå grupper tenderade att visa mer empati mot sitt eget lag.

Skillnader mellan empati och sympati

Empati är förmågan att sätta oss själva i andras sits och känna vad de känner. Å andra sidan är sympati benägenheten mot tillgivenhet eller affinitet för andra. Båda attityderna är viktiga för att skapa positiva mänskliga relationer, men de är inte samma sak. Låt oss kika närmare på fyra skillnader mellan sympati och empati.

1. Typ av lyssnande

När vi lyssnar sympatiskt på andra kan vi försöka ge dem råd om vad de ska göra. Men att lyssna på andra utan att döma är en väsentlig egenskap hos empati. Faktum är att även om det kan vara till hjälp att ge råd, kan empati helt enkelt innebära att vi säger till andra att de kan lita på att vi finns där närhelst de behöver oss.

2. Nivå av djup

Sympati hjälper oss att särskilja andra personers känslor. Det gör att vi kan känna oss ledsna eller oroliga över deras situationer. Men empati förbinder oss med dem på ett djupare sätt, genom våra känslor. Om de upplever ångest känner vi deras ångest som om den vore vår egen.

3. Empati och sympati kommer från olika synvinklar

Med sympati iakttar vi andra från vår egen synvinkel. Det är lätt att berätta för andra vad de ska göra när vi inte är känslomässigt involverade. Empati leder dock till att vi förstår deras känslor ur deras synvinkel. Vi tänker inte bara på vad vi skulle göra om vi var dem, utan vad de kan göra i sin situation.

4. Grad av öppenhet

För att vara sympatiska behöver vi inte knyta djupa band. Oavsett om vi har att göra med bekanta eller kollegor, hjälper sympatiska gester oss att upprätthålla ett hjärtligt bemötande. För att vara empatiska måste vi öppna oss för att känna andras smärta, utan att döma eller förminska den.

Denna öppenhet är fördelaktig eftersom den hjälper dem att känna sig ackompanjerade och validerade i sina känslor. Å andra sidan är det också riskabelt för oss eftersom vi kan känna oss sårbara när vi delar deras lidande. Därför är det viktigt att ta hand om vår känslomässiga balans och fastställa sunda gränser när vi utövar empati.

Behovet av att känna till skillnaderna mellan empati och sympati

Skillnaderna mellan empati och sympati bygger på hur vi förhåller oss till andra. Medan sympati innebär en djup förståelse, fokuserar empati på oro och stöd utan att känslor behöver vara inblandade. Genom att odla empati ger vi också oss själva möjligheten att växa som individer och förbättra vår personliga utveckling.

Att vara medveten om skillnaderna mellan empati och sympati ger oss dessutom möjlighet att vara eftertänksamma i våra interaktioner. Detta är nyckeln till att fatta beslut om hur vi vill förhålla oss till och bidra till andras välmående.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.