Björnbröder, ett exempel på personlig utveckling

Björnbröder, ett exempel på personlig utveckling
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Camila Thomas

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Personlig utveckling är något som pågår konstant under hela livet, ibland utan att vi ens märker det. Personlig utveckling är en progressiv process och alla våra livserfarenheter bidrar till vår den. Men vår utveckling är inte alltid linjär. Framstegen åtföljs ofta av bakslag. Filmen Björnbröder är ett utmärkt exempel på detta.

Dessutom är passagen mellan barndom och vuxen ålder en process full av utmaningar. Den får oss att flytta våra paradigmer och att ta oss an nya ansvarsområden. Björnbröder illustrerar denna process på ett pedagogiskt sätt. Låt oss dyka djupare in i ämnet.

Björnbröder, berättelsen om en man

Björnbröder är en animerad film som släpptes 2003. Den berättar historien om unga Kenai, som håller på att bli vuxen. Under sitt mandomsprov hoppas Kenai på att få en trätotem. Denna totem, välsignad av de stora andarna, kommer förhoppningsvis att ge Kenai nyckeln till att kunna leva lyckligt resten av sitt liv.

Kenai i Björnbröder

Men Kenai blir djupt besviken när hans totems hemlighet avslöjas. De stora andarna har snidat in en björn, vilket representerar kärlek. Kenai hade förväntat sig att få en totem för mod, i sina bröders fotspår. Kenais bror Sitkas totem representerar vägledaren medan hans andra bror, Denahis totem, representerar visdom.

Arg och frustrerad börjar Kenai förfölja en björn som just har ätit av byns fiskar. Sitka och Denahi följer honom, men en olycka inträffar och Sitka dör. Kenai vill hämnas, så han jagar och dödar björnen. Sitkas ande griper dock in. De stora andarnas magi förvandlar Kenai till en björn.

Kenai, nu en björn, finner sig ensam och desorienterad till en början. Då träffar han en liten björnunge, Koda, som har förlorat sin mor. Kenai och Koda påbörjar i sin gemensamma nöd en resa tillsammans. Deras destination är ett berg där de stora andarna vidrör jorden. Endast där kan de stora andarna bryta trollformeln så att Kenai kan återgå till mänsklig form.

Under denna resa börjar Kenai förstå den verkliga betydelsen av familj. Dessutom börjar han att ta ett vuxet ansvar, som att ta hand om de unga. Kenai stärker också sin relation med Denahi. I slutet av filmen beslutar Kenai sig för att förbli en björn. Han bestämmer att mellan sina två bröder, Denahi och den lilla Koda, är det Koda som behöver honom mest.

Kärleken är mycket kraftfull. Det här är berättelsen om en pojke som blev en man… genom att bli en björn.

-Denahi, Björnbröder-

Resan för personlig utveckling i Björnbröder

Det finns en rad olika filmer som visar karaktärens personliga utveckling när de antar en lång resa fylld med äventyr. Björnbröder är en av dessa filmer. I vardagen sker dessa resor sällan. Men personlig utveckling i våra egna liv kan lätt jämföras med en av dessa resor.

Personlig utveckling är ett långsiktigt projekt utan någon riktig slutpunkt. Projektet för personlig utveckling består av en serie delmål. Vissa av dessa mål fastställs i början av resan medan andra uppstår under resan. Våra personliga mål varierar också beroende på våra förmågor och intressen.

Vi kan jämföra livet med en lång och spännande resa. Allteftersom tiden går och vi fortsätter längs våra stigar börjar vi se nya möjligheter. Dessa möjligheter kan i sin tur förändra vår väg. Ibland upplever vi stunder av sorg, och andra gånger går vi igenom stunder av stor lycka och tillfredsställelse.

Två björnbröder som visar oss personlig utveckling

Börja din resa för personlig utveckling

Vår väg växer när människor kommer in i våra liv och vi samlar olika livserfarenheter. Många ungdomar tror att vuxendomen är en statisk fas med fasta egenskaper. Även om det att vara vuxen innebär ansvar och skyldigheter, är det inte de enda saker som definierar vuxen ålder. Vuxenheten är ett tillstånd av ständigt lärande.

En hälsosam vuxens inre tillväxt fokuserar på att förbättra familjens och samhällets livskvalitet. När vi växer inser vi att våra handlingar innebär vissa reaktioner från vår närmiljö. Det handlar om att identifiera den stimulus som ger oss de resultat vi letar efter för att bli nöjda.

Till viss del innebär det att vara vuxen att man förstår att varje person har sin egen process och sina egna utmaningar. Det viktigaste är att analysera våra egna handlingar för att identifiera våra motiv. Om vi ​​agerar i enlighet med det som motiverar oss, kan vi fastställa mål som är i linje med våra värderingar.

Betydelsen av ett stödnätverk

Ett stödnätverk är en grupp människor som vi upprätthåller en relation till över tid. Denna relation är baserad på medverkan och förtroende. Människorna i gruppen är känslomässigt viktiga för oss och är villiga att stödja oss. Ett stödnätverk ger hjälp i svåra tider så att vi vid behov kan ta oss över hinder som är obestigbara utan hjälp.

En björnfamilj som symbol för personlig utveckling

Stödnätverket kan utgöras av familj eller vänner. Medlemmarna i vårt nätverk har vårt absoluta förtroende. Med en effektiv relation är vi en del av varje person i vår grupp. Därför är samarbetet ömsesidigt; det sker i bägge riktningar.

Kommunikation är den viktigaste delen för att upprätta ett funktionellt stödnätverk. Kommunikationen tillåter oss att förstå andra människors beteenden och motivationer. Det är av yttersta vikt att stödnätverket baseras på kommunikation och förtroende. Kommunikationen gör det möjligt för nätverket att anpassa sig till varje parts personliga utveckling alltmedan våra mål och förmågor förändras.

Skynda långsamt

Utvecklingen sker gradvis, inte som en plötslig handling. Därmed är även den hälsosamma övergången från barndom till vuxen ålder en gradvis process. Jämför detta med den ohälsosamma och påtvingade plötsliga mognadsprocessen som kan ske genom trauman. Under den gradvisa processen fungerar familj och vänner som pelare som individen kan ta stöd emot vid behov. Vi måste komma ihåg att varje ung person måste genomgå en period av prövningar och reflektioner för att bli en produktiv del av samhället. Alternativet kan vi se i den sorgliga utvecklingen med det omogna beteendet hos många vuxna idag.

Vad du väljer är inte så viktigt. Du kommer alltid att vara min lillebror.

-Denahi, Björnbröder-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.