Ravens progressiva matriser: vad är de till för?

Ravens progressiva matriser: vad är de till för?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 07 september, 2023

Ravens progressiva matriser är ett av de vanligaste verktygen för att mäta analogiskt tänkande, kapacitet för abstraktion och uppfattning.

De 60 frågorna låter oss utvärdera “g-faktorn” hos intelligens. Denna faktor lades fram av Spearman och är de mer generella mentala och kognitiva processer med vilka vi ger svar på vardagliga problem.

De flesta av oss har troligen tagit detta test vid någon punkt i livet. På många håll anordnas det på regelbunden basis i skolor och när man anlitar personal. Det är en vanlig del i psykotekniska tester i urvalsprocessen för vissa yrken.

“Intelligens består inte bara av kunskapen själv, utan även färdigheten att applicera kunskapen praktiskt.”

-Aristoteles-

Med tanke på sammanhangen vi vanligtvis tar testet med Ravens progressiva matriser i kanske vi ser på det med visst obehag. Det har varit en utmaning och en avgörande faktor i våra akademiska eller professionella liv.

Men vissa personer finner Ravens progressiva matriser väldigt intressant, eftersom de gillar att lösa denna form av utmaningar. De gillar att försöka se mönster och serier, komma till slutsatser och besluta hur man förfinar uppfattningar och abstraktioner…

Men hur det än ligger till så står en sak klar: att mäta IQ är fortfarande av stort intresse på många håll i världen. Oavsett om vi accepterar Howard Gardners teori om flera intelligenser eller inte, vill vi mäta och prioritera mänsklig kapacitet för logiskt tänkande, problemlösning och kritiskt tänkande.

Ravens progressiva matriser är ett exempel på det sistnämnda. De mäter det abstrakta tänkandet och den flytande intelligens Cattell skrev om. Det är den typ av intelligens som låter oss lösa de flesta vardagliga problem. Kanske kommer psykotekniska tester se annorlunda ut i framtiden.

Låt oss ta en titt…

En inblick i sinnet

Vad gör Ravens progressiva matriser?

J. C. Raven skapade de progressiva matriserna 1938 för att mäta Spearmans g. Designen hos detta psykometriska test hade ett mål: att utvärdera officerare i den amerikanska flottan.

Men det blev snart uppenbart att det var användbart och giltigt för att utvärdera intelligens rent generellt, oberoende av anförskaffad kunskap.

Fördelar med Ravens progressiva matriser jämfört med andra tester

  • De fungerar för barn och vuxna, och även för personer som har kommunikationsmässiga eller motoriska problem.
  • Det är ett väldigt ekonomiskt test.
  • Generellt är det intressant och underhållande för många.
  • Det kräver “gestalt-uppmärksamhet” såväl som analogiskt tänkande, där personen måste använda utforskande beteenden. Denne måste även göra jämförelser och använda flera informationskällor för att slutföra matriserna.

En av de största fördelarna med Ravens progressiva matriser är hur snabbt de tillhandahåller giltig information om den vuxnas eller barnets kognitiva funktion.

Å andra sidan är det viktigt att påpeka något: skaparen av testet, John Raven, betonade att ingen bör använda endast detta test som sådant för att mäta intelligens. Vi bör titta på andra informationskällor för att göra testet mycket kraftfullare och resultaten mer solida.

Exempel från Ravens progressiva matriser

Hur testet genomförs

Testet består av 60 frågor med flera svarsalternativ, organiserade efter svårighet. De inkluderar som sagt en serie abstrakta och inkompletta geometriska figurer som personen måste lösa. Vid första anblick verkar det som om du försöker reda ut något väldigt förvirrande och oorganiserat.

Generellt har deltagarna runt 45 minuter på sig att slutföra testet. Tillräckligt med tid för att barnet eller den vuxna ska kunna utöva vad som kallas för eduktiv förmåga. Denna process har följande som bas:

  • Eduktiv förmåga handlar om att finna sammanhang och korrelationer i vad som verkar vara oorganiserad information.
  • Denna typ av intellektuella förmåga kräver att vi gör jämförelser, drar slutsatser, gör mentala representationer och använder analogiskt tänkande samt logiska principer.

Allt detta utgör Spearmans g. Många anser att det är en giltig metod för att förutse generell intelligens.

Skillnader i hjärnor

Ravens progressiva matriser är ett icke-verbalt verktyg med poäng som inte beror på nivån av utbildning eller erfarenhet. Det är även användbart i situationer där du vill ha “generell” information om elevers eller jobbkandidaters intelligens.

Det är lätt att använda och ger dig snabba resultat, vilket betyder att det lär vara aktuellt även i framtiden, oavsett om vi vill det eller inte…


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.