Socialpsykologi

Socialpsykologi hjälper oss att förstå hur samhället fungerar. I det här avsnittet får du reda på teorier och tillvägagångssätt för att gå djupare i dina interaktioner och ta reda på mer om de aspekter av människors personligheter som hjälper och hindrar att leva bredvid varandra.