Hur självtjänande bias skyddar vår självkänsla

Lär dig allt om självtjänande bias i den här intressanta artikeln!
Hur självtjänande bias skyddar vår självkänsla
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 20 april, 2023

Du är förmodligen bekant med självtjänande bias, även om du inte har hört begreppet. En självtjänande bias är hur socialpsykologer beskriver människors tendens att skylla på yttre krafter när dåliga saker händer. Å andra sidan ger de sig själva kredit när bra saker händer. Även om det innebär att undvika personligt ansvar för dina handlingar, är en självtjänande bias en försvarsmekanism som skyddar din självkänsla.

En självtjänande bias är den vanliga vanan att en person tar kredit för positiva händelser eller resultat och beskyller externa faktorer för negativa händelser. Detta kan bland annat påverkas av ålder, kultur och klinisk diagnos, och är vanligt förekommande i hela befolkningen. Människor gillar att tro att de verkligen är rationella och logiska. Sanningen är dock att människor ständigt påverkas av kognitiva fördomar.

Kognitiva fördomar är systematiska mönster för avvikelse från norm och rationalitet i bedömningen. De studeras ofta inom psykologi och beteendekonomi. Dessa fördomar snedvrider tänkande, påverkar övertygelser och omkullkastar de beslut och bedömningar som människor gör varje dag. Ibland är dessa fördomar ganska uppenbara, och du kanske till och med känner igen dessa tendenser hos dig själv eller andra.

I andra fall är dessa fördomar så subtila att de nästan är omöjliga att märka. Begreppet kognitiv bias introducerades först av forskarna Amos Tversky och Daniel Kahneman 1972. Sedan dess har forskare beskrivit ett antal olika typer av fördomar. Dessa fördomar påverkar beslutsfattandet på ett stort antal områden i hög grad. Till exempel socialt beteende, kognition, beteendekonomi, utbildning, ledning, hälso- och sjukvård, företag och ekonomi.

Varför uppstår dessa fördomar? Uppmärksamhet är en begränsad resurs. Det betyder att du omöjligt kan utvärdera varje detalj och händelse när du bildar tankar och åsikter. På grund av detta förlitar du dig ofta på mentala genvägar som påskyndar din förmåga att göra bedömningar. Detta leder ibland till kognitiv bias. Är du redo att lära dig allt om självtjänande bias? Denna vanliga typ av kognitiv bias har ett starkt inflytande på hur du tänker. Det påverkar också dramatiskt hur du känner och beter dig.

Vad exakt är självtjänande bias?

En självtjänande bias avser tendensen att tillskriva interna och personliga faktorer till positiva resultat. På liknande sätt kopplar man externa och situationsrelaterade faktorer till negativa resultat. Som du kanske vet har våra sinnen en tendens agera, bedöma och se världen på ett sådant sätt. Dessa kognitiva fördomar är en produkt av mänsklig natur och de människor vi interagerar med. De är också en produkt av ett försök att förenkla all information hjärnan får varje sekund.

Tillsammans orsakar dessa faktorer också specifika tankefel som påverkar våra beslut och bedömningar. Denna typ av bias kallas kognitiv bias. Det inträffar utan att vi ens inser det, enligt en spännande studie från 1972. Dessa biaser uppstår på grund av problem med minne, uppmärksamhet och andra mentala misstag. Även om det kan vara farligt, hjälper självtjänande bias dig att förstå världen.

Det hjälper dig också att fatta beslut och göra bedömningar relativt snabbt. Begreppet locus of control (LOC) avser en persons trossystem om orsakerna till händelser. Det hänvisar också till medföljande attribut. Det finns två kategorier: internt och externt. Om en person har en intern LOC tillskriver denne sin framgång till sitt eget hårda arbete, ansträngning och uthållighet.

Om personen har en extern LOC kommer denne att tillskriva framgången till tur eller någon yttre faktor. Individer med en intern LOC kan vara mer benägna att uppvisa självtjänande bias, särskilt när det gäller prestationer.

Tecken

Alla uppvisar kognitiv bias. Även om det kan vara lättare att upptäcka hos andra, är det viktigt att du vet att det är något som också påverkar ditt tänkande. Några tecken på att du kan påverkas av en självtjänande bias inkluderar att du…

 • Bara uppmärksammar nyheter som bekräftar dina åsikter.
 • Skyller på externa faktorer när saker inte går din väg.
 • Tillskriver andras framgång till tur, men ta personlig kredit för dina egna prestationer.
 • Förutsätter att alla andra delar dina åsikter eller övertygelser.
 • Lär dig lite om ett ämne och antar sedan att du vet allt som finns att veta om det.

När du gör bedömningar av och tar beslut om världen omkring dig, gillar du att tro att du är objektiv. Du tror också att du är logisk. Du tror att du perfekt kan ta in och utvärdera all information som är tillgänglig för dig. Tyvärr sätter dessa biaser käppar i hjulen för oss ibland, vilket leder till dåliga beslut och dåliga bedömningar.

“Jag försöker att inte tänka med min mage. Om jag menar allvar med att förstå världen. Att tänka med något förutom min hjärna, så frestande som det kan vara, kommer sannolikt att försätta mig i trubbel. Det är faktiskt okej att avvakta med bedömningar tills bevisen är inne.”

-Carl Sagan-

Ett exempel på en självtjänande bias

Föreställ dig att du sitter i ett klassrum och väntar oroligt på resultatet av ditt senaste matteprov. Läraren överlämnar så äntligen ditt prov med dess medföljande betyg. Du vänder på det bara för att se ett jättestort C- skrivet med rött bläck. Medan du fortfarande befinner dig i misstro börjar ditt sinne omedelbart tänka på alla möjliga förklaringar till detta resultat. Provets uppgifter var för svåra. Kanske lärde inte din lärare ut ämnet tillräckligt bra eller så hade provet ett oväntat fokus.

Listan fortsätter och fortsätter. Föreställ dig nu att du såg ett gigantiskt A+ skrivet istället. Den här gången, med ett enormt leende i ansiktet, börjar du berömma dig själv för hur hårt du studerade. Du berömmer dig själv för din starka förståelse av materialet och hur smart du är. Detta är ett exempel på en självtjänande bias.

Andra exempel

Självtjänande biaser förekommer i alla typer av situationer, oberoende av kön, ålder, kultur med mera. Till exempel:

 • En kvinnlig student får ett bra betyg på en tenta. Hon säger till sig själv att hon studerade hårt och kan materialet. Efter att ha fått ett dåligt betyg på en annan tenta säger hon att läraren inte gillar henne och att frågorna var orättvisa.
 • När du vinner en pokerhand beror det på din skicklighet gällande att läsa de andra spelarna. Du kan också oddsen perfekt. Men när du förlorar beror det på att du fick en dålig hand.
 • Fotbollsspelare vinner en match och tillskriver sin vinst till skicklighet, hårt arbete och träning. När de förlorar veckan därpå, skyller de förlusten på en dålig domare.
 • En jobbsökande tror att han fick anställningen tack vare sina prestationer, kvalifikationer och utmärkta intervjuer. Ändå fick han nej efter en intervju hos en konkurrent. Han beskyllde då intervjuaren för att han inte gillade honom.
 • Efter en bilolycka klandrar båda parter den andra.
 • En affärsman har ett katastrofalt möte med en potentiell kund och han skyller förlusten av kontot på en konkurrents smutsiga affärsmetoder.

Personer som lider av depression eller har låg självkänsla kan vända på den självtjänande biasen. De kan tillskriva negativa händelser till något de gjorde och positiva händelser till tur eller något någon annan gjorde.

Varför självtjänande bias uppstår

I många fall tillåter denna kognitiva bias dig att skydda din självkänsla. Genom att tillskriva positiva händelser till personliga egenskaper får du höjt självförtroende. Genom att skylla på yttre krafter vid misslyckanden skyddar du din självkänsla och befriar dig från personligt ansvar. Ett antal faktorer har visat sig påverka den självtjänande biasen. Till exempel ålder och kön.

Äldre vuxna tenderar att se till interna attribut eller berömma sig för sina framgångar. Män är mer benägna att se till externa attribut, vilket betyder att de tenderar att skylla externa krafter för sina misslyckanden. När människor är deprimerade eller har låg självkänsla kan denna typ av fördomar vändas. De kommer att tillskriva positiva resultat till extern hjälp eller till och med tur och beskylla sig själva när dåliga saker händer.

Vanliga situationer

Experter hävdar att denna bias är ganska utbredd i västerländska kulturer, inklusive USA och Kanada. Samtidigt tenderar den att vara mycket mindre frekvent i östliga kulturer som Kina och Japan. Varför? Individualistiska kulturer som USA lägger större vikt vid personliga prestationer och självkänsla. Att skydda jaget från känslor av misslyckande är viktigare. Å andra sidan är det mer sannolikt att kollektivistiska kulturer tillskriver personlig framgång till tur och misslyckanden till brist på talang. De finns oftast i östliga kulturer.

Det finns några scenarier där självtjänande biaser är mindre troliga. Människor i kärleksrelationer och nära vänskaper kan vara mycket mer modesta. Med andra ord, dina vänner eller din partner håller dig i schack. De gör det genom att vara ärliga och berätta när du har fel.

Kvinna som tänker

Fördelarna och nackdelarna med självtjänande bias

En fördel med denna bias är att den får människor att hålla ut även vid motgångar. Arbetslösa personer känner sig mer motiverade att fortsätta söka arbete genom att tillskriva sin arbetslöshet till en svag ekonomi. De tappar motivation om de tillskriver det till personligt misslyckande. Idrottare känner sig motiverade att prestera bra genom att tro att deras misslyckande under ett tidigare mästerskap hade externa orsaker.

Till exempel dåligt väder snarare än brist på skicklighet. Självtjänande bias kan bidra till att stärka din självkänsla, även om det inte är allmänt fördelaktigt. Att ständigt tillskriva negativa resultat till externa faktorer och bara ta kredit för positiva händelser kan vara ett tecken på narcissism. Detta drag har kopplats till negativa resultat på arbetsplatsen och i mellanmänskliga relationer.

I klassrummet tillskriver elever och lärare konsekvent negativa händelser till varandra. Detta kan leda till konflikter och negativa relationer.

Kort sagt, självtjänande bias är normalt och tjänar ett syfte. Men en person som ständigt ignorerar sitt ansvar för negativa händelser kan göra sig själv en otjänst. Inte bara gällande inlärningsprocesser, utan också relationer. Det är definitivt något att vara medveten om. Denna typ av kognitiv bias kan variera mellan demografiska grupper och individer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Navas, L., Sampascual, G., & Castejón, J. L. (1995). La teoría atribucional de Weiner y los sesgos atributivos: hacia la integración de un desencuentro. Revista de Psicología Social, 10(2), 205-218.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.