Smärta och hopplöshet vid depression

Hopplöshet vid depression består av uppgivenhet, anhedoni, frätande sorg och förtvivlan, där verkligheten upphör att ha ett syfte och en mening. Denna djupa smärta, där hopplösheten seglar med depression, är en av de allvarligaste kliniska realiteterna.
Smärta och hopplöshet vid depression
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 13 mars, 2024

Hopplöshet vid depression är en ganska försvagande realitet. Det är en känsla av total tomhet och en tro på att inget du gör kommer att göra saker bättre. Det tar bort hela en persons självvärde och leder till trötthet, bristande självkänsla och till och med självmordstankar i många fall.

Søren Kierkegaard, den danske 1800-talsfilosofen och existentialismens fader, brukade säga att depression blir en förbannelse när den blandas med förtvivlan och hopplöshet. Han definierade det som en andlig störning. En där en person upphör att finna mening. Ingenting kan vara mer förintande än att leva i det där intet där man förlorar till och med förmågan att älska.

Allt misslyckas och försvinner under ens fötter när depression går ihop med hopplöshet. Hur slående det än kan tyckas, passar Kierkegaards idé mycket väl in på den kognitivistiska uppfattning som psykologen Aaron Beck etablerade på 1960-talet. För den senare fanns det en typ av depression där den inre tillskrivningen var så negativ att den sänkte in människan i en ganska smärtsam klinisk bild.

“Det modigaste jag någonsin gjort var att fortsätta mitt liv när jag ville dö.”

-Juliette Lewis-

En person som står vid havet.

Hopplöshet vid depression, tomheten som snärjer

Begreppet hopplöshet har alltid varit en aning negligerat inom psykopatologilitteraturen. Dessutom påpekar studier som den som genomfördes av Dr Marc Bürgy från Heidelbergs universitet i Tyskland, att den subjektiva upplevelsen av denna dimension ligger bakom så allvarliga realiteter som självmord. Hopplöshet vid depression borde alltså vara mer relevant ur fenomenologisk synvinkel.

Det finns en sak som utan tvekan strukturerar detta ämne: att hopplöshet vanligtvis ligger bakom allvarlig depression. När du vet detta är de nästkommande frågorna att ställa: Vad är symptomatologin för detta tillstånd? Hur ser hopplöshet vid depression ut?

Symptom

  • Anhedoni, oförmågan att njuta av saker du en gång gillade eller var intresserad av.
  • Trötthet.
  • Sömnstörningar (antingen brist på sömn eller hypersomni).
  • Ätstörningar (vissa tappar aptiten, medan andra äter för mycket).
  • Förlust av energi och oförmåga att göra någonting.
  • Koncentrationsproblem.
  • Hjälplöshet (känslan av att ingenting kommer att förbättras, oavsett hur mycket du försöker).
  • Livet upphör att ha tydlig mening och syfte. Det finns ingen känsla av anknytning till dem runt omkring dig.
  • Självmordstankar.
Hopplöshet vid depression.

Behandling för hopplöshet vid depression

Abramson, Metalsky och Alloy (1997) formulerade ett intressant teoretiskt förslag om teorin om hopplöshet vid depression. Enligt den är detta psykologiska tillstånd alltid baserat på kognitiv sårbarhet.

Med andra ord skapar människor tankestilar där de tenderar att förutse negativa händelser. Där deras egen interna attribution är begränsad till att förstöra deras självkänsla och varje mental process slutar med att ogiltigförklara dem och kasta dem in i ett tillstånd av absolut hjälplöshet.

Nedan delar vi några strategier som kan hjälpa människor att hantera hopplöshet vid depression.

Depressionens lager

Det finns olika typer av depression, som du säkert vet. Men de flesta av dem består av flera lager, mantlar som kväver dig och dina värderingar, styrkor och perspektiv. Ett av de tjockaste och yttersta lagren är alltså hopplösheten och förtvivlan. Båda genererar de känslomässiga och beteendemässiga reaktioner som formar depression.

Därför måste du eliminera dem och hålla dem på avstånd.

Hopplöshet vid depression skapar en feedback-loop. Sättet det uppstår är genom följande tankecykel:

“Jag vet att jag är deprimerad och att vara på det här sättet gör mig förtvivlad. Jag känner mig ledsen och jag gillar inte mig själv på det här sättet. I slutändan antar jag en passiv, undvikande och vilande attityd. Att anta denna attityd släcker mina förhoppningar ytterligare eftersom jag känner mig värdelös och ovillig.”

Att ifrågasätta övertygelser för att separera varje lager

Som du kan se i exemplet ovan, matar varje mentalt fokus nästa och skapar lager efter lager. Depression blir en del av en persons väsen. Helst bör du inte mata denna process. Sluta alltså förstärka denna realitet, genom passivitet eller överlämnande, om du är medveten om att du mår dåligt.

Istället ska du ifrågasätta dig själv och försöka eliminera eventuella kontraproduktiva föreställningar som “Ingenting fungerar någonsin för mig” eller “Jag är värdelös”. Fråga dig själv varför du känner så här, hitta ursprunget och kom med några förslag för att reversera det hela.

Ett pappershuvud.

Hopplöshet livnär sig på din energi

Hopplöshet är ett svart hål som uppslukar varje glimt av ljus, varje partikel av illusion och varje fragment av optimism. Att mata det är alltså ett stort misstag. Du kan dock inte alltid sluta kasta de få rester av styrka och ljus du fortfarande har på det. Antingen för att du saknar mod, inte har något stöd eller helt enkelt för att du inte vet hur du ska göra.

I dessa fall är det viktigt att söka specialiserad hjälp. Detta beror på att du inte kan göra det ensam, speciellt när förtvivlan från depression leder dig till den där avgrunden där de mest extrema och farliga idéerna uppstår. Undvik alltså att anlända där genom att reagera i tid. Det finns behandling för depression, och du kan byta ut sådana skadliga mentala system mot andra mer flexibla, kraftfulla och motståndskraftiga.

Detta är något du bör ha i åtanke.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Abramson, L.Y., Alloy, L.B., Metalsky, G.I., Joiner, T.E. y Sandín, B. (1997). Teoría de la depresión por desesperanza: Aportaciones recientes. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 2 (3): 211-222.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.