Flytande kärlek: 2000-talets kärlek?

Flytande kärlek: 2000-talets kärlek?

Senaste uppdateringen: 09 oktober, 2021

Föreställ dig att en äldre man dyker upp, med ett vänligt ansikte, rökande en pipa, och säger “mobiltelefoner hjälper dig att hålla kontakten med människor som är långt bort från dig. Mobiltelefoner låter dig hålla kontakten… genom att hålla dig på avstånd”. Detta är ett citat från nu bortgångne Zygmunt Bauman, som myntade termen flytande kärlek, bland andra “flytande” saker som verkar definiera vår verklighet.

Nu ska jag ta dig på en liten resa genom konceptet flytande kärlek, som definierades av Bauman. Vi ska försöka reda ut huruvida det verkligen är kärlekens sanna verklighet på 2000-talet. Vad säger du?

Vem var Zygmunt Bauman?

Innan vi går vidare kan det vara en god idé att lära känna herr Bauman lite mer. Denna till synes älskvärda gamla man var faktiskt en framgångsrik polsk filosof och sociolog. Dessvärre gick han bort för en kort tid sedan.

Zygmunt Bauman

Men för eftervärlden lämnade han bakom sig massor av arbete på moderna ämnen såsom social klass och postmodernism. Efter 50-talet, mitt i vakan av händelser såsom förintelsen och socialismens framfart, vände han sin blick mot moderna ämnen som är kopplade till slutet på 1900-talet och början på 2000-talet.

Under sina sista år vände sig Baumans arbete mot postmodernism, globalisering, konsumism och den nya fattigdomen. Därifrån uppstod konceptet flytande modernitet, vilket tar oss till dagens fokus: flytande kärlek.

Flytande kärlek i den moderna världen

Bauman använde ordet “flytande” för att förklara hur han såg på det moderna samhället. För honom består relationer av ömtåliga band. Det gör dem flytande, och ämnen i flytande tillstånd är lätta att dela.

Dessvärre såg denna polska filosofs skarpa sinne på det moderna samhället som en temporär värld. De flesta i den söker temporär tillfredsställelse – något omedelbart som kommer göra dem lyckliga för stunden. Men nästa ögonblick är det borta, och några sekunder efter det nästan bortglömt.

Enligt författaren är detta på grund av att självkärlek – ett av elementen i förhållandemässig kärlek – också är flytande. Hur kan vi älska en annan person om vi inte älskar oss själva först? Vad har vi att erbjuda någon annan om vi inte har något värdefullt? Vad kommer vi svara med när den andra personen erbjuder något värdefullt till oss? Vår brist på självkänsla får våra förhållanden att spädas ut på bara sekunder.

“Jag försvinner, likt vattnet som droppar genom mina händer, försvinner jag.”

-Manuel Alejandro-

Det är därför Bauman, på sitt unikt poetiska sätt, kom fram till termen flytande kärlek, vilken reflekteras i hela vår värld idag. Den flyr från våra händer eftersom vi inte kan göra den fast och ta tag i den med tillräcklig styrka, inte ens vår egen självkärlek. Vi lever i en kortlivad, omedelbar värld, likt samlare av flytande händelser. Varje dag blir det svårare att skapa en solid verklighet bestående av egenkärlek och autentiska förhållanden som varar över tid med tillräcklig konsistens.

Behovet av egenkärlek för att etablera verkliga relationer

Enligt Bauman behöver moderna människor starka band. Och den första att skapa detta med är dig själv. Utan egenkärlek och personligt ansvar, utan förmågan att höja upp sig, kommer vi knappast vara förberedda att bygga solida relationer.

Flygande hjärta

Författaren ansåg att vi i dagens samhälle etablerar kopplingar snarare än relationer. Om vi går tillbaka till hans citat om mobiltelefoner låter teknologi oss hålla kontakten, men vi använder den inte för att fördjupa våra relationer, utan för att skapa kopplingar.

Intressant och paradoxalt nog blir vi mer individualistiska ju mindre viktiga vi är. I just detta sammanhang har vi även tidskänsliga behov som tillfredsställer oss momentärt. Flyktiga händelser med en början och ett slut, och som till och med passerar från verkliga till virtuella.

Hur man ger flytande kärlek en smak av verkligheten

Flytande kärlek blir mer och mer overkligt. Relationerna vi etablerar saknar substans, mening och hängivelse. Men vi får inte låta oss svepas iväg av modfälldhet och flyktighet. Lyckligtvis har vi ett kraftfullt verktyg vid vår sida för att bekämpa den flyktiga naturen hos flytande kärlek. Det kallas för utbildning. Men för att använda det och få resultat måste vi börja i barndomen.

Det är nödvändigt att uppfostra barn att vara självsäkra, att ha hög självkänsla, att vara medvetna om sig själva och att etablera verkliga och varaktiga relationer. Uppfostra fria barn som har förmågan att tänka själva och som är säkra i sig själva.

“Att älska är att öppna upp sig mot det ödet, det mest sublima av mänskliga tillstånd, ett där rädsla blandas med glädje till en legering som inte längre tillåter sina ingredienser att separera.”

-Zygmunt Bauman-

Ensam flicka som känner flytande kärlek

Men det verkar som att våra barn, precis som oss, är fördömda att uppleva flytande kärlek i en flytande verklighet i en flytande värld. Det är åtminstone vad Zygmunt Bauman trodde. Vad tror du?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.