Ansiktsförlamning och känslomässig anknytning

Kan du föreställa dig hur det skulle vara om du inte hade haft förmågan att le tillbaka när någon ler mot dig? Eller än värre, att inte alls kunna visa vad du verkligen känner genom dina ansiktsuttryck?
Ansiktsförlamning och känslomässig anknytning

Senaste uppdateringen: 30 oktober, 2020

Ansiktsuttryck är en grundläggande del av människans sociala interaktioner. De är också mycket viktiga för att korrekt tolka andras känslor. Följaktligen kan personer med ansiktsförlamning få problem med ytliga social interaktioner såväl som med genuina emotionella anknytningar. Ett problem för personer med ansiktsförlamning är svårigheter med känslomässig anknytning.

Studier visar att ansiktsuttryck är medfödda och universella beteendemönster. Forskare har bevisat detta genom att göra experiment som jämför ansiktsuttryck hos blinda barn med barn som har normal syn. Bland annat transkulturella studier har tagits i beaktande.

Forskarna har funnnit att det förekommer fler likheter än olikheter mellan ansiktsuttryck inom olika grupper. Dessutom visade studiedeltagare en lätthet att känna igen ansiktsuttryck hos människor från andra grupper.

Du uttrycker känslor, och härmar även särskilda ansiktsuttryck som motsvarar specifika känslor, med hjälp av musklerna i ditt ansikte. Ansiktsrörelser styrs av två oberoende kretsar. Beroende på om det du vill uttrycka är egenupplevt eller imiterat så avgör det vilken krets din hjärna aktiverar.

Bilder av olika ansiktsuttryck

Ansiktsförlamning som påverkar känslouttryck

Denna typ av förlamning beror på en skada i det insulära området, den vita substansen i frontalloben, thalamus, och den vänstra hjärnhalvan. Detta system är förknippat med den fysiska arkitekturen som är ansvarig för de frivilliga rörelserna i ansiktsmusklerna. Den ansluter till medulla oblongata och det utskjutande kaudala-området.

Skador på detta system leder till en oförmåga att uttrycka äkta känslor på sidan av ansiktet mitt emot skadan. I det här fallet är detta den högra sidan av ansiktet.

Men människor med denna typ av förlamning har emellertid fortsatt förmåga att reproducera (eller förfalska) alla typer av ansiktsuttryck på båda sidor av ansiktet.

Förvärvad ansiktsförlamning

Individer med förvärvad ansiktsförlamning kan inte röra ansiktsmusklerna när de medvetet försöker uppvisa känslor. Den sida av ansiktet som är den motsatta från skadan svarar inte på hjärnans signal för att skapa ett specifikt ansiktsuttryck.

Då känslorna är äkta svarar ansiktsmusklerna på båda sidor av ansiktet normalt. Personer med förvärvad ansiktsförlamning är oförmögna att korrekt imitera en känsla som de faktiskt inte känner.

Skador på höger hjärnhalva, det primära motoriska cortexet, är orsaken till denna skada. Specifikt det område som korersponderar mot ansiktet. Skador på fibrerna som kopplar ihop den främre regionen med ansiktets muskler kan också orsaka detta problem (gäller även höger hjärnhalva).

Förmågan att imitera andras känslor och reagera med ditt eget ansiktsuttryck är det som gör att du kan sätta dig själv i andras skor, känna igen deras känslor och reagera på ett lämpligt sätt.

En neuroradiologisk studie har visat att observation och imitation av emotionella uttryck utlöser en ökning av aktiviteten spegelneuronerna. Det leder till ett mer empatiskt beteende gentemot och bättre relationer med andra människor.

Hur som helst, det faktum att förmågan att reproducera andra människors ansiktsuttryck hjälper till med känslomässig anknytning betyder inte att personer med ansiktsförlamning är helt oförmögna att göra detta. Det betyder bara att de kan uppleva större svårigheter än de flesta andra.

Ansiktsuttryckens roll för känslomässig anknytning

Som vi redan nämnt låter emotionella uttryck dig kommunicera med världen omkring dig. Ändå är den här funktionen endast meningsfull om andra människor kan förstå det känslomässiga tillståndet vi vill uttrycka, samt svara på lämpligt sätt.

Den högra hjärnhalvan har större koppling till emotionell anknytning än den vänstra. Som ett resultat har människor med skador på höger hjärna svårt med känslomässiga uttryck.

Emellertid är flera områden i hjärnan involverade i känslomässiga uttryck, såsom amygdala, prefrontalcortex, spegelneuroner etc. Vi ska dock fokusera på spegelneuroner och den roll som imitation spelar för emotionell igenkänning.

När du ser en annans människas känslomässiga uttryck reproducerar din hjärna automatiskt, omedvetet och omärkbart samma känsla.

Spegelneuroner

Att se ansiktsuttryck hos andra aktiverar dina spegelneuroner, och de gör att du imiterar dessa uttryck. Feedbacken som händer när du imiterar ett ansiktsuttryck är det som gör att du kan förstå hur andra människor känner, och det gör i sin tur att du känner empati för dem.

Förutom förvärvad ansiktsförlamning finns det också en annan typ av ansiktsförlamning. Denna visar särskilt förhållandet mellan känslomässiga uttryck och igenkännande. Den kallas Möbius syndrom. Denna typ av förlamning påverkar också emotionella ansiktsuttryck och känslomässig anknytning.

Förmågan i att uttrycka dina känslor gör att du kan dela med dig av det bästa av dig själv med andra, men kan du inte kontrollera dina känslor, kommer det att avslöja ditt värsta.

-Bryant H. McGill-

Hur ansiktsförlamning och brist på känslomässig anknytning påverkar liv

Ansiktsuttryck gör att du kan delta i icke-verbal kommunikation, vilket berikar de ord du uttalar.

Genom att tolka andras ansiktsuttryck kan du också härleda deras behov eller önskningar. Det händer ofta innan du hinner tolka dem via andra kanaler. Ansiktsuttryck gör oss med andra ord till de mest intelligenta varelserna på det sociala planet.

Om du inte kan känna igen ansiktsuttrycken i din omgivning kan det göra relationer väldigt svåra. Inte bara det, utan oförmågan eller svårigheten att korrekt uttrycka vad du känner är en utmaning för alla omkring dig.

Lyckligtvis finns det andra kommunikationsmedel tillgängliga, även för personer med ansiktsförlamning. Det finns naturligtvis talspråk samt andra alternativa former av icke-verbala uttryck. Imitation och prosodi kan också hjälpa till med att kompensera för problem som uppstår på grund av ansiktsförlamning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Carlson, N. R., & Clark, D. P. (2014). Fisiología de la conducta. Madrid, Spain:: Pearson Educación.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.