Det är viktigt att stärka ditt emotionella vokabulär

Om du lär dig att stärka ditt emotionella vokabulär så kommer du förbättra relationerna och interaktionerna med andra. Du kommer inte bara kunna försvara dig själv bestämt, utan även vara mer empatisk så att du kan uttrycka dig själv mer effektivt.
Det är viktigt att stärka ditt emotionella vokabulär
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att stärka ditt emotionella vokabulär kommer hjälpa dig att förbättra kvaliteten hos dina relationer. Det handlar om att veta hur man uttrycker sig bestämtVidare handlar det om att vara i samklang med sina behov medan man är sympatisk mot andras.

Vidare handlar det om att översätta känslor till ord och att skapa broar baserade på respekt och bestämdhet.

När vi talar om denna dimension av vår personlighet så är det vanligt att fokusera intresset på barn. För tillfället förstår både familjer och lärare vikten av att lära barnen denna färdighet. Studien av emotionell läskunnighet och dess koppling till språk har resulterat i intressanta resultat.

Ur denna synvinkel visar studier såsom den som utfördes av psykologerna Luna Beck och Irina Kumschick från University of Minnesota oss hur man förbättrar den lingvistiska kompetensen hos barn.

Denna färdighet är väldigt viktig för barn, men vuxna då? Vad händer med de som inte kan uttrycka sina rädslor, behov och frustrationer för sina partners? Alla vuxna hade inte chansen att utvecklas socio-emotionellt vid en tidig ålder. Därför har inte alla reglerande mekanismer och det verbala flytet som krävs för att översätta våra känslor till ord.

Kommunicerande par

Hur man stärker sitt emotionella vokabulär

Genom att stärka vårt emotionella vokabulär kommer vår övergripande sårbarhet att minska. Detta eftersom vi blir synliga genom att uttrycka våra känslor med ord. Det validerar oss och alla omkring oss. Det är ett sätt att forma våra förnimmelser och visa dem för världen. Vidare kan det lösa upp interna knutar – ett sätt att harmonisera kaoset och kanalisera det i enkla ord som kan förstås.

Alla upplever vi verkligheter som vi inte riktigt vet hur vi ska överföra till andra på grund av skillnader i språket. “Kilig” är ett ord från tagalog – språket som talas i Filippinerna. Det uttrycker känslan av glädje vi upplever när vi talar med någon vi gillar.

Vidare har holländska termen “uitwaaien”, som beskriver upplevelsen av att njuta av vinden och känslan den producerar hos oss. Att ha tillräckliga ord som låter oss integrerar sådana verkligheter är exceptionellt, till och med renande.

Dessvärre kan många av oss inte finna rätt ord för att uttrycka vad vi känner. I många fall vet vi inte ens exakt vad vi känner. Bristen på emotionell läskunnighet leder till att vi undertrycker våra känslor eftersom vi inte vet hur vi ska uttrycka dem.

Nycklar till att stärka vårt emotionella vokabulär

Identifiera dina känslor

Emotionell medvetenhet och ansiktsigenkänning

Charles Darwin talade om emotionellt uttryck på sin tid. Han definierade det som ett inre tillstånd som känns, och därför uttrycker sig. Det första steget till dess medvetenhet är därför att sammankoppla med det kroppsliga tillstånd där känslorna lämnar sitt första avtryck.

Detta sker med känslor som rädsla, sorg, ilska, besvikelse, etc.

Varje känsla har en fysiologisk motsvarighet som vi måste acceptera, förstå och sätta en etikett på. Till exempel måste du identifiera huruvida du känner ilska, avund eller en annan känsla. Detta eftersom det är meningslöst att undertrycka dina känslor.

För att stärka ditt emotionella språk är det å andra sidan även viktigt att veta hur man identifierar andra personers behov. Du måste vara känslig, mottaglig och empatisk mot andra personers känslor, så att du kan kommunicera bättre med dem.

Emotionellt vokabulär och verbalt flyt

Experter rekommenderar att vi lär oss att använda emotionella verb – en mycket effektiv mekanism för att förmedla känslor. Till exempel jag känner, jag vill, jag är upprymd, jag är rädd, jag känner att, jag är obekväm, jag avundas…

Utöver att använda ovan nämnda strategi så är det även nödvändigt att träna dig själv i verbalt flyt. Vissa personer uppfattas som utmärkta kommunikatörer och samtalare, trots att de saknar verbalt fly i emotionella frågor. Hur kan det vara möjligt?

I grunden vet de inte hur man talar om sina känslor och behov, och känner sig inte tillräckligt kompetenta för att föra konversationer om personliga och sentimentala ämnen. Denna typ av flyt är vad man måste främja för att stärka ens emotionella vokabulär.

Ledsen kvinna

Det emotionella narrativet

Alla har vi olika typer av narrativ. Vi berättar historier för varandra när vi integrerar våra livsupplevelser. Att berätta dem ordentligt kommer låta oss respektera oss själva mer, ta hand om våra behov samt värdera oss själva som vi förtjänar.

Ett sätt att uppnå detta är med emotionellt intelligens. Att känna oss själva, ge oss själva vad vi behöver, utöva självömkan (ibland) samt att vara bestämda och empatiska, kommer låta oss skapa ett tydligare narrativ. Allt detta leder till en positiv självbild som vi kommer ha lättare att kommunicera till andra.

Vi är emotionella varelser som kan lära sig att resonera i varje givet ögonblick. Att hantera detta interna universum kommer göra saker och ting enklare för oss. Det är därför det är så viktigt att stärka vårt emotionella vokabulär.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Beck, L., Kumschick, IR, Eid, M., y Klann-Delius, G. (2012). Relación entre competencia lingüística y competencia emocional en la infancia media. Emoción , 12 (3), 503–514. https://doi.org/10.1037/a0026320

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.