Fem rädslor alla människor delar

De vanliga rädslorna som alla människor delar är relaterade till fysisk presentation och psykologin om integritet och liv. De är universella eftersom de skyddar oss och har starka biologiska och fylogeniska rötter.
Fem rädslor alla människor delar
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Vi får aldrig glömma faktumet att rädsla är en hälsosam känsla. Den är del av våra överlevnadsinstinkter. Vissa rädslor som vi alla delar är helt förståeliga. Faktum är det inte skulle vara en bra idé att helt göra sig av med dem. Detta eftersom om du blir av med dem kan du också göra dig av med din känsla för risk och börja utsätta dig för det i onödan. Här går vi igenom fem rädslor som alla människor delar.

De vanliga rädslorna som alla människor delar är relaterade till fysisk presentation och psykologin om integritet och liv. De är universella eftersom de skyddar oss och har starka biologiska och fylogeniska rötter.

Du kanske inte inser att rädsla är en imponerande styrka. Du är alltid medveten om den och du kan använda den till din fördel. Människor gör vissa löjliga saker på grund av rädsla. De kan dessutom använda rädslan till att skapa otroliga saker. Kanske religion, filosofi och vetenskap alla är svar på denna rädsla. Men vad är människor i allmänhet rädda för?

1. Döden tillhör de rädslor alla människor delar

Denna rädsla är hjärtat i våra överlevnadsinstinkter. Ur en biologisk synvinkel finner livet alltid en väg. Alla organismer kämpar mot döden. Ur en filosofisk synvinkel är livet det större goda och all annan godhet och dygd härstammar från det.

Rädslan för döden ynglar också av sig i andra rädslor som relaterar till samma idé. Vi har höjdskräck eftersom vi kanske kan ramla ned och dö. Av samma anledning är vi rädda för att flyga, färdas i höga hastigheter osv. Dessa rädslor är vanliga hos alla människor och kulturer.

Döden: en av våra fem rädslor

2. Förlust av självständighet

Med andra ord talar vi om att vara rädd för att förlora din frihet och kontrollen du har över dina handlingar och tankar. Ur en symbolisk synvinkel är den här aspekten relaterad till rädslan för döden. Den antyder en avvisning av idén om förlust av jaget eller omöjligheten av upptäckten av sagda jag.

Många andra rädslor kommer från den här grundläggande rädslan. Till exempel rädslan för att fastna under rasmassor eller i platser med väldigt lite syre. Detta är situationer där en persons frihet är väldigt begränsad.

3. Ensamhet: en av de rädslor som många människor delar

Detta handlar inte bara om att vara rädd för att vara fysiskt ensam, utan också om att förlora kontakten med världen. Avvisning och underuppskattning gör oss väldigt alerta. De signalerar att vi kan förlora kontakten med gruppen och bli fördömda eller utfrysta.

Att inte få tillräckligt med erkännande och respekt leder till känslomässiga sår som kan ta lång tid att läka. Avundsjuka och själviskhet är känslor som också ackompanjerar rädsla. Om människor är avundsjuka eller missunnsamma, är det eftersom de är rädda för att bli övergivna.

Ensamhet är en rädsla som många människor delar

4. Rädsla för att bli sjuk eller stympad

Rädsla för stympning är också relaterad till vår överlevnadsinstinkt. Du är beroende av att din kropp fungerar ordentligt. Det är därför vi är rädda för vissa redskap, såsom knivar och nålar.

Rädslan för att bli sjuk är också väldigt vanlig. Vi är rädda för att skada våra kroppar och vill inte hamna i situationer som kan påverka vår hälsa och vårt välmående. Det är därför vi håller oss borta från platser som är smutsiga eller vilda djur.

Stympning är en av dessa fem rädslor

5. Förödmjukelse

Denna rädsla liknar den om att vara rädd för ensamhet. I det här fallet har rädslan dock mer att göra med att bli utfryst och att känna sig förödmjukad inför publik. Ingen vill känna sig utesluten eller föraktad av andra människor. Människor är rädda för att känna sig underlägsna eller beroende.

Den här rädslan, precis som att vara rädd för att vara ensam, är av social natur. Ju öppnare och mångsidigare ett samhälle är, desto mindre rädsla upplever människor. Å andra sidan är den här rädslan väldigt vanlig i strikta och traditionella grupper.

Dessa fem vanliga rädslor har hängt med under lång tid. Reklam och propaganda använder dessa rädslor för att manipulera oss. Människor är dock gränslöst intelligenta och kreativa. Därför kan vi lära oss att hantera våra rädslor så att de inte paralyserar oss och så att vi inte kapitulerar för yttre påtryckningar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.