3 känslomässiga sår från det förflutna som begränsar dig

3 känslomässiga sår från det förflutna som begränsar dig
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 30 april, 2023

Människor säger att dåtiden aldrig slutar inträffa, och de har inte helt fel. Varje dag i våra liv är frukten av vad vi bär med oss i ryggsäcken. Det spelar ingen roll hur hårt vi försöker gnugga bort vår medvetenhet om vissa saker. De har fortfarande en effekt på oss idag och vilka vi kommer att vara imorgon. Det är därför som det är så viktigt att låta sår från det förflutna läka.

Känslomässiga sår från det förflutna är relativt lika fysiska sår. De läker och bildar ett ärr. De lämnar ett märke men gör aldrig ont igen. Men om du inte tar hand om dem ordentligt kan de fortsätta att orsaka problem. De kanske öppnas igen eller till och med blir värre.

“När du läker minnena från dåtiden kan du börja se nuet på ett annat sätt.”

– Bernardo Stamateas-

Många människor tror att det räcker med att glömma vad som hänt. Du tänker inte på det och gör ingenting åt det. Men att vilja att det ska vara sant och att få det att bli så är två olika saker. Faktum är att alla dina känslomässiga sår från det förflutna kommer att hålla sig aktiva i ditt undermedvetna. Nu ska vi ta en titt på tre känslomässiga sår som kan påverka ditt liv och i värsta fall dra ned dig.

1. Känslomässiga sår från det förflutna relaterade till självkärlek

Det finns stunder när din självkärlek verkligen sätter dig i riskzonen på grund av dåtida erfarenheter. Alla olika sorters avvisande leder till lidande. Det har inte att göra med vad som orsakar dem. Sanningen är den att det här är en sorts smärta som ingen av oss är immun mot.

Pojke med fjädrar

Men hur är det när avvisandet är konstant, inträffade i tidig ålder eller kommer från nära och kära? Då har du att göra med ett sår som har svårt att läka. Smädelse, förödmjukelse, nedvärdering, konstant kritik och orättfärdigt skuldbeläggande är riktigt skadligt för vem som än mottar det.

Slag mot din självkärlek är den sortens känslomässiga sår från det förflutna som kan tynga ned hela ditt liv. Om du hanterar dem ordentligt, kan du dock alltid göra skillnad. De måste inte sänka ditt självförtroende, din rättframhet eller din optimism om livet.

2. Känslomässiga sår som har att göra med självständighet

Känslomässiga sår med en koppling till din självständighet uppstår i situationer där någon kontrollerar dig. Vanligtvis inträffar det när någon som har makt över dig använder den godtyckligt. Genom att göra det orsakar personen stor skada på dina personliga känslor av självständighet.

Klättrar på stolar i luften

Dessa sår uppstår ur handlingar som försöker begränsa din frihet och förmåga att ta beslut. De uppstår när någon konstant korrigerar dig och straffar dig med oklara motiv. De kan även uppstå när någon konstant misstycker eller tvingar dig att redogöra för de minsta av detaljer. Slutligen kan de uppstå om någon behandlar dig som om du är värdelös eller inkompetent.

Dessa typer av känslomässiga sår från det förflutna kan orsaka svårigheter med att ta initiativ eller fatta vissa typer av beslut. De kan göra dig underkastad och passiv. Å andra sidan kan de göra dig extremt rebellisk utan någon uppenbar anledning till det.

3. Känslomässiga sår relaterade till brist på tillgivenhet

De djupaste såren från det förflutna är de som förknippas med brist på tillgivenhet. Dessa är de som uppstår när någon blir övergiven, åsidosatt emotionellt eller ignorerad. De främsta förövarna bakom dessa är föräldrar. De gör detta medan de uppfostrar sina barn. Faktum är att de förmodligen var offer för samma beteende. Nu upprepar de samma cykel utan att de inser det.

Sår relaterade till brist på tillgivenhet kan få människor att känna sig extremt ensamma merparten av tiden. Det händer framförallt när de känner sig sårbara. Det får dem att tro att ingen ser dem som betydelsefulla. Detta matar således deras uppfattning att ingen förstår dem eller att ingen accepterar dem.

Flicka med känslomässiga sår från det förflutna

Dessa sår från brist på tillgivenhet kan också få stora konsekvenser för dem som lider av dem. De största är att de ibland blir extremt beroende av andra. De har konstant behov av yttre godkännande. Dessutom försöker de också vara alla till lags hela tiden och kommer ofta att helt glömma bort sig själva. Deras humör är ostabilt och beror ofta på andra närvarande människors attityder.

Alla dessa känslomässiga sår från det förflutna kan hindra dig i livet. De får dig att sluta växa och utvecklas i åtminstone en aspekt av din personlighet. Det är därför det är så viktigt att göra upp med dina erfarenheter från dåtiden som har en så stor inverkan på livet här och nu. Det är en process som tar dig på en väg av reflektion om vad som faktiskt hände, och hur det har påverkat dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.