Hur du boostar din självkärlek med 7 enkla steg

Hur du boostar din självkärlek med 7 enkla steg

Senaste uppdateringen: 06 februari, 2022

Självkärlek är en väldigt populär term, men den är inte alltid så förstådd. Självkärlek är inte en handling utan ett tillstånd där du känner dig bra med dig själv. Det är därför viktigt för ditt generella välmående. Den påverkar hur du interagerar med andra. Den påverkar den bild som du projicerar på arbetet och det sätt du hanterar dina problem.

Den är ett fundamentalt element för en individs välmående. Men att praktisera självkärlek kan vara en utmaning för många av oss, speciellt under de tillfällen då vi bemöts av allvarliga utmaningar. Det handlar inte om att vara narcissistisk, utan om att komma i kontakt med sig själv, med ens välmående och lycka.

Vad innebär kärlek till oss själva?

Självkärlek är inte bara ett tillstånd där man känner sig bra och som uppnås genom att hålla uppe sin image. Eller genom inspirerande citat eller genom att spendera tid med sina älskade. Eller ens att göra de aktiviteter som vi tycker om i ensamhet. Oavsett hur roliga dessa aktiviteter kan vara så är det inte självkärlek.

Självkärleken är ett tillstånd av självuppskattning som växer från handlingar som ger stöd åt vår fysiska och psykologiska hälsa och stimulerar vår andliga tillväxt.

Hjärta

Den är dynamisk. Den växer genom handlingar som får oss att mogna. När vi handlar på ett sätt som expanderar den inom oss börjar vi att bättre uppskatta våra svagheter och styrkor. Vi känner även ett mindre behov av att förklara våra brister.

Den får oss att känna omtanke för oss själva som människor som kämpar för att finna en personlig mening. Den låter oss fokusera mer på våra mål och värderingar. Med andra ord sådana som vi hoppas uppnå genom våra egna ansträngningar.

“Älska dig själv först, och allt annat kommer att följa. Du måste verkligen älska dig själv för att uppnå något i denna världen.”

-Lucille Ball-

7 steg för att boosta din självkärlek

  • Håll dig alert och medveten. Personer med större självkärlek tenderar att veta vad de tycker, känner och önskar. De är medvetna om vilka de är och omsätter detta i praktiken. De beter sig inte i enlighet med vad andra vill ha från dem.
  • Handla i enlighet med dina behov, inte dina önskningar: Att älska någon innebär inte att man ger efter för vad andra vill, utan att man ger dem vad de behöver. Att älska sig själv fungerar likadant. Att fokusera på vad du behöver kommer därmed att hålla dig borta från mönster av automatiska beteenden som är mindre hälsosamma. Dessa kan ge dig problem eller förankra dig i det förflutna.
Hjärta
  • Praktisera god personlig omvårdnad: ett sätt att älska sig själv mer är att ta bättre hand om ens grundläggande behov. Personer som älskar sig själva när sig själva med hälsosamma aktiviteter. Detta inkluderar bra näring, träning, bra sömnvanor och hälsosamma intima och sociala interaktioner.
  • Etablera gränser: personer som älskar sig själva har styrkan att etablera gränser och säga nej till något som påverkar dem fysiskt, emotionellt eller spirituellt.
  • Skydda dig själv från giftiga människor: personer som älskar sig själva skyddar sig själva från giftiga personer och slösar inte sin tid på personer som förstör deras ande.
  • Förlåt dig själv: vi som människor kan vara väldigt hårda mot oss själva. Men att vara ansvarig för sina handlingar innebär inte att man måste straffa sig själv för evigt för dessa handlingar, utan att man lär sig från sina misstag och förlåter sig själv.
  • Lev med intention: För att kunna acceptera och älska dig själv mer, bör du vara medveten om vad som händer i ditt liv, och det är bra för dig att iallafall ha minst ett syfte. Om din intention är att leva ett meningsfullt och hälsosamt liv bör du därför ta beslut som ger stöd åt denna intention. Detta kommer att göra att du känner dig bra med dig själv när du lyckas. Du kommer således att ha en större självkärlek om du ser att du uppnår det du har valt att göra. För att göra detta måste du därmed etablera vilka dina intentioner är.

Du kan inte älska en annan person mer än dig själv. Det är därför ett måste att vi lär oss älska oss själva för att vi ska kunna älska andra.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.