De fem bästa citaten från John Locke

De fem bästa citaten från John Locke
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 03 september, 2023

Många citat från John Locke bjuder in oss att reflektera och upptäcka stora lärdomar som vi kan applicera i våra dagliga liv. De flesta av dem är delar av hans verk och kommer beröra oss djupt.

John Locke var en viktig brittisk tänkare som föddes 1632 och dog 1704. Även om han specialiserade sig inom medicin så stod han ut för sina skrifter och studier av politisk filosofi.

Han var en man med en flerdisciplinär vision. Även om han är känd för ovan nämnda aspekter så bör det noteras att han dessutom var professor, ekonom, teolog, diplomat och författare. Det är dock inte allt. Locke var en nyckelrepresentant för den brittiska empirismen.

I denna artikel ska vi fokusera på några av de bästa citaten från John Locke. Fraser fulla av vishet som är värda att minnas.

Porträtt av Locke

Oro som en kontrollmekanism

“Det som oroar dig kontrollerar dig.”

Detta är den första frasen från John Locke som vi anser vara mycket viktig. Inte bara tack vare dess betydelse, utan för att lärdomen är relevant än idag. Vad vi inte visste förrän ganska nyligen var att någon försökte förmedla denna idé många år tidigare.

Allt som oroar oss kontrollerar oss, helt enkelt för att oro blir till en serie tankar som bildar en labyrint utan utgång. Övertygelser som vi ger näring i form av rädslor, tvivel och förväntningar som bara blir större och större om vi inte slutar.

När vi inte släpper taget om saker som oroar oss uppstår ångest. Det finns dock ett kinesiskt talesätt som ger oss lösningen till att inte låta oro kontrollera oss:

“Om du har ett problem som saknar lösning, varför oroa dig? Om du har en lösning, varför oroa dig?”

Föräldrarnas viktiga arbete

“Föräldrar undrar varför bäcken är bitter när de själva förgiftat källan.”

Detta andra citat från John Locke är riktat till föräldrar, som har ett väldigt viktigt arbete att utföra. Men denna fras är kritik av något som sker nästan varje dag. Föräldrar som klagar på att deras barn är rebelliska, att de har “gått vilse”, eftersom de inte anammat de värderingar som föräldrarna anser vara korrekt…

Båt med ballonger

För tillfället klagar till exempel föräldrarna på barnens beroende av mobiltelefoner och datorer. Men dessa klagomål belyser en brist på ansvar hos alla de föräldrar som använt datorspel, surfplattor och annan teknologi för att hålla sina småttingar lugna.

Det är sant att tiden går väldigt snabbt, men man måste prioritera vad som är viktigt. Ibland kan våra ansvar få föräldraskapet att överväldiga oss. Men vi får inte glömma att barn kommer växa och interagera med andra. De kommer bygga relationer, och det är föräldrarnas ansvar att lära dem hur.

Om du utbildar dina barn genom att säga “ta den här, lek och var tyst” eller “jag har inte tid nu”, kommer de lätt bli beroende av skärmen. Var finns den gemensamma kvalitetstid som betyder allt? Hur kan föräldrar föregå med gott exempel för sina barn om de är beroende av sina telefoner?

Föräldrar vägleder denna process. Föräldrar kan förgifta källan.

John Locke om lycka och sinnet

“Människor glömmer alltid att mänsklig lycka är en disposition i sinnet, inte ett tillstånd av omständigheter.”

Den tredje frasen från John Locke berättar om lyckan som varje människa suktar efter, men som de flesta letar efter på olämpliga platser. Kanske är det som John Locke säger, att vi tror att lycka är beroende av omständigheter.

Om vi får sparken från jobbet kan vi inte vara lyckliga; när vi inte kan finna en kärlekspartner kan vi inte vara lyckliga; om vi inte får barn kan vi inte vara lyckliga; om vi inte har tillräckligt med pengar kan vi inte vara lyckliga…

Den stora frågan är: vem sade att detta var sant?

Vid vilken punkt glömde vi att ett fel är en möjlighet? Att inte ha ett jobb kan vara chansen att börja om på nytt. Lyckan väntar runt varje hörn. Det är vårt beslut att gå mot den eller inte.

Var fri som en fågel

Övertygelserna vi har i vårt sinne påverkar oss så mycket att vi ger gigantisk vikt till allt som sker på utsidan, utan att prioritera insidan. Med nya perspektiv, med ett nytt sätt att se saker på, kan man inse att det i verkligheten inte finns någon anledning att vara olycklig.

Önskan att vara som andra

“Vi är som kameleonter, vi tar vår nyans och färgen hos vår moraliska karaktär från de omkring oss.”

Detta fjärde citat från John Locke innehåller otvivelaktigt stor kritik mot vad som sades i det förflutna, men håller även stor relevans idag. Alla personer är olika. Men det finns en tendens mot att vara som andra, förlora sin autenticitet och därmed få andras godkännande.

Denna önskan för erkännande, att tillhöra en grupp, gör att vi förlorar vår egen identitet. Allt som gör oss annorlunda skrämmer oss, för vi ser på andras bedömningar och kritik som något sant.

Istället för att vara stolta när någon påpekar vårt annorlunda sätt att tänka eller se på saker, skäms vi över det. Som det tidigare citatet påpekade tror vi att lycka beror på omständigheterna; att den kommer från utsidan. Därför förvandlar vi oss själva till kameleonter och offrar vår egen essens.

John Locke om värdet av ansträngning

“All rikedom är produkten av arbete.”

Vem vill vara rik? Om vi ställde denna fråga i ett rum fullt av människor skulle många händer sträckas upp. Men rikedom kan ha väldigt många källor. Denna sista fras påpekar att rikedom framförallt är produkten av arbete, ansträngning och ihärdighet.

Om vi inte är ihärdiga kommer vi skrämmas vid det första snedsteget och vilja backa. Vi kommer förlora allt vi uppnått hittills. Om vi inte anstränger oss kommer vi inte få någon utdelning. Det är nödvändigt att jobba för att få vad vi vill ha. Att göra det kommer göra oss rika.

Styrs du av andra?

Vi kan vara rika i pengar, i hälsa, i kunskap… Rika för att vi gör vad vi gillar, för att vårt liv är rikedom… Rika för att vi har vänner och en frisk familj. Vi kan vara rika på många olika sätt, men i dem alla finns ansträngning och arbete, en ihärdighet och en viss attityd.

“Nästan allt historien talar om är inget annat än krigande och dödande.”

-John Locke-

Dessa fem citat från John Locke låter oss inse att även för många år sedan, försökte stora tänkare öppna våra ögon till samma ämnen som vi kämpar med än idag. Är det inte på tiden att vi tar ytterligare ett steg? Vid vilken punkt kommer dessa fraser upphöra att vara råd och bli ett sätt att leva?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Margot, J. P. (2007). La felicidad. Praxis filosófica, (25), 55-80.
  • McCrea, S. M. (2010). Intuition, insight, and the right hemisphere: Emergence of higher sociocognitive functions. Psychology research and behavior management.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.