Att se till dina behov: det bästa sättet att behandla ångest

Ångest är ett komplext tillstånd som kan vara svårt att hantera. En välfokuserad behandling räcker för att hjälpa dig att övervinna det.
Att se till dina behov: det bästa sättet att behandla ångest
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 06 maj, 2024

Det har blivit viktigt att behandla ångest eftersom det är ett av de mest utbredda psykologiska problemen i vårt samhälle. Det hamnar till och med på andra plats efter substansmissbruk, inklusive av tobak och alkohol.

Det innebär att vi inte får ignorera hur viktigt det är. Vi måste nyttja våra bästa resurser och strategier för att behandla ångest när den dyker upp. Eftersom det är så viktigt och vanligt nuförtiden kommer vi försöka identifiera hur ångest är kopplat till en av dess främsta riskfaktorer: att inte se till sina personliga behov, eller att lägga dem på hyllan.

Ångest är en destination med många infarter

Det stämmer att vi sjukdomsförklarar ångesten alltför mycket. Vi glömmer att det inte bara är en åkomma, utan ett alarmsystem. Det är ett av de sätten som kroppen och sinnet använder för att underrätta oss om att något inte står rätt till.

Det finns många olika sätt att behandla ångest, men de flesta av dem är ett stort misstag. De försöker bara behandla symptomen och tänker inte på roten till problemet. Denna typ av symptombaserad behandling är fel eftersom den inte attackerar roten till ångesten. Den fokuserar bara på dess manifestationer.

Detta emotionella tillstånd har inte bara en enda anledning. Några av de mest frekventa är långvarig stress eller att man känner att det finns en stor skillnad mellan en själv och ens idealiska jag. Det kan finnas en skillnad mellan det liv som du har och det liv som du vill ha. När vi upplever att denna skillnad är stor eller oöverkomlig så kommer ångesten antagligen att visa sig.

Man som är upprörd

Att se till dina personliga behov är viktigt för att behandla ångest

Med andra ord är den mest vanliga roten till ångest att inte se till sina personliga behov. Vi kanske lever på autopilot under en lång tid och inte skapar det liv som vi verkligen vill ha. När detta händer kommer vårt psykologiska system att utösa ett larm: ångest.

När en person inte ser till sina behov och tar tid till sig själv, spenderar mindre tid med vissa typer av personer, reducerar sin arbetsbörda och tar på sig färre skyldigheter inom familjen, så utsätter denne sig dag efter dag för en miljö som är obekväm och inte bra i det långa loppet.

Dessa negativa känslor ger upphov till ångest när de varar en lång tid.

“Att vara nöjd innebär att du inser att du har det som du söker inom dig.”

-Alan Cohen-

Det finns inget fel med att göra uppoffringar och uppfylla personliga skyldigheter vi egentligen inte vill ha. Men om det blir till en norm så har vi ett problem. När vi hela tiden fungerar på detta sätt kommer vi inte tillfredsställa våra egna behov som individer. I dessa fall har vårt sinne ett sätt att säga till oss att saker inte går så bra.

Vårt sinne kan säga till oss att detta inte är rätt väg, att livet inte är så bra, och när detta sker måste vi göra förändringar. Ångesten existerar för att få oss att vakna.

Ångesten aktiveras när din “inre kompass” inte kan hitta norr

Låt oss säga att du upplever ångestsymptom, vilket kan vara allt från snabba hjärtslag, illamående och svettningar till en känsla av att du är bortkopplad från verkligheten etc. När detta händer kommer de inom terapin att först attackera dessa symptom.

Och detta är korrekt, men det är inte tillräckligt i det långa loppet för att behandla ångest. Om det emotionella tillståndet håller sig kvar över tid så är det för att det finns något som ger näring åt det. Detta kan vara det som orsakade det från första början eller något annat. I vilket fall som helst kommer det fortsätta att såra oss tills vi tar itu med det.

Ångest är ett alarmsystem som säger till oss att vi måste börja göra förändringar. Förändringarna beror på själva personen i fråga. I vissa situationer kan de vara relaterade till arbetet. I andra situationer är de relaterade till ens giftermål, familjerelationer, barn etc. Men vad den stora majoriteten har gemensamt är att de offrar sina personliga behov eller värderingar.

Sätt att behandla ångest

För att komma över ångesten måste vi försöka förbättra vår emotionella självkännedom. Vi måste lära känna våra värderingar och behov. På kort sikt är det bra att fokusera på symptomen. Men det är inte tillräckligt eftersom roten till de flesta ångestsymptom ligger i att man inte är nöjd med livet.

Om ångestbehandlingen därför inte fokuserar på att skapa ett nytt och bättre liv kommer vi bara att täcka över ångesten ett tag, men roten till problemet kommer fortfarande finnas där.

Det första steget är att gå i terapi. Detta kan verka enkelt eller uppenbart, men det är det inte alla som gör. De försöker lösa ett problem som behöver uppmärksammas av en specialist. De gör detta utan hjälp och på egen hand.

Effektiv terapi börjar med att attackera ångestens symptom. Personen kommer därefter kunna sätta upp mål och göra förändringar i livet. Dessa förändringar kommer sedan att hjälpa denne att uppfylla sina djupaste önskningar.

“Om du vill vara lycklig ska du sätta ett mål som styr dina tankar, frigör din energi och inspirerar ditt hopp.”

Andrew Carnegie

Kvinna i terapi

Din personliga utveckling

Det finns ett steg till att ta när vi har de värsta aspekterna av ångesten under kontroll. För att verkligen klara av ångesten måste vi arbeta med vår personliga utveckling.

En väldigt viktig del är att lära sig att öronmärka tid och utrymme för våra behov. Det kan verka svårt eftersom det innebär att personen måste besvara frågor som denne aldrig ställer till sig själv. Hon kan exempelvis fråga sig vad hon vill, vad hon behöver eller vad hon tycker om.

Att ställa dessa frågor till oss själva och få hjälp från en psykolog öppnar upp en dörr till att hantera ångesten. Om du lider av detta tillstånd så bör du ta steget.

Be om hjälp och börja lyssna på dina djupaste önskningar och behov. Det är det bästa sättet att starta ett nytt liv som är fritt från ångest.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.