Existerar verkligen tillfälligheter i livet?

Existerar verkligen tillfälligheter i livet?

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Har du någonsin funderat på om tillfälligheter i livet verkligen existerar? Detta ska vi reda ut nedan!

När vi tror att det inte finns några möjligheter för oss så är det inte så att det inte finns några. Oftast är fallet att vi inte kan se dem. Och detta innebär att vi inte är tillräckligt vakna.

Och detta är på grund av en enda anledning: Våra hjärnor uppfattar verkligheten på ett selektivt sätt. Vår perception av det som finns runt omkring oss stämmer inte helt med verkligheten. Vi tar bara in en del av det som händer runt omkring oss eftersom vår uppmärksamhet väljer vad vi tar emot.

“När disciplinen är redo visar sig mästaren.”

Detta är en stor sanning. När vi är redo att lägga all uppmärksamhet och energi på något så kommer vi att förstå att det finns många möjligheter för oss.

Och om det inte är rätt tid och vi fortfarande inte är förberedda så kommer vi helt enkelt inte att se de möjligheter som finns framför oss. Och inte för att de inte finns, utan helt enkelt för att vi inte är på rätt stadium i våra liv för att ta emot dem, och därmed kan vi inte dra nytta av dem. De är därför inte riktiga möjligheter i detta existentiella tillfälle.

Känslornas inflytande

“Känslor påverkar dig också.”

Vår selektiva uppmärksamhet och perception av verkligheten går även hand i hand med det emotionella stadium som vi befinner oss i.

Om vi är glada, nöjda med livet, stolta och tacksamma för det liv vi har, så är det som händer oss varje dag möjligheter som vi redan vet hur vi ska använda för att komma framåt i livet.

Å andra sidan, om vi befinner oss i ett stadium där vi är ledsna och uttråkade så kommer vi antagligen inte se det som händer oss som en möjlighet, utan snarare som ett problem eller otur.

Tillfälligheter i livet, existerar de verkligen?

“Tillfälligheter finns inte, men det gör orsaker.”

I de flesta fall händer inte saker av tillfälligheter i livet. De händer för att vi har gjort något för att få dessa saker att hända. Och dessa saker händer eftersom vi har ansträngt oss, lärt oss saker och sökt svaren. Eller i många fall på grund av raka motsatsen.

Precis som tur inte baseras på tillfälligheter så är det orsakerna som har gjort att vi uppnått bra saker i livet.

Vad förtjänar vi egentligen?

“Vi förtjänar det.”

Vi kan säga “Jag förtjänar det” när en möjlighet kommer i vår väg, och vi utnyttjar detta. Men för att kunna se denna möjlighet måste vi utan tvekan ha gjort något för att hitta den. Och det har tagit möda.

Det händer även saker som vi inte förtjänar, men om vi är positiva när det kommer till livets lärdomar kan vi säga “Jag behövde detta” för att kunna fortsätta lära. Det är därför fortfarande en möjlighet att växa och bli till en starkare person.

Allt vi förtjänar eller behöver kommer att finnas framför oss. Låt oss inte gå miste om dessa möjligheter. Låt dem inte försvinna. För om de är framför oss och livet erbjuder dem så innebär detta att vi är redo. Vi bör inte vara rädda. Vi bör vara modiga och tacksamma för de möjligheter som erbjuds oss varje dag eftersom detta innebär att vi är alerta och tillräckligt vakna för att fortsätta framåt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.