5 fördelar med skogsbad för ditt emotionella välbefinnande

I en värld där dagliga bekymmer kan överväldiga oss, inbjuder detta terapeutiska utövande oss ett sätt att koppla bort från vardagens stress och uppleva naturens lugnande omfamning.
5 fördelar med skogsbad för ditt emotionella välbefinnande

Senaste uppdateringen: 13 oktober, 2023

Det moderna livet har lett oss in i ett frenetiskt tempo där stress och ångest finns i överflöd. Mitt i detta kaos glömmer vi ofta en grundläggande sanning: vår medfödda koppling till naturen. I Japan finns dock en gammal terapi känd som Shinrin Yoku, eller skogsbad, vida känd för sin förmåga att vitalisera vår mentala och emotionella hälsa. Därför ska vi i den här artikeln kika närmare på fem stora fördelar med skogsbad.

Akademiska studier stödjer tanken att naturen har en lugnande och föryngrande effekt på det mänskliga sinnet. Kontakt med träd, växter och den enkla upplevelsen av att vara utomhus kan minska stress och förbättra humöret.

Vad är hemligheten bakom alla fördelar med skogsbad?

I korta drag är Shinrin Yoku en kontemplativ metod som uppmanar människor att medvetet fördjupa sig i en naturlig miljö, vanligtvis en skog, för att absorbera de terapeutiska fördelarna den erbjuder. Det handlar alltså inte bara om att promenera eller motionera utomhus, utan om att engagera alla sinnen i upplevelsen.

Skogsbad innebär att noggrant observera naturen, lyssna på landskapets ljud, röra vid trädens bark, känna naturens dofter och framförallt vara fullt närvarande i nuet och på platsen.

Dessa är de grundläggande principerna för skogsbad:

  • Mindfulness: detta är kärnan i utövandet och innebär att vara närvarande i nuet utan att oroa sig för det förflutna eller framtiden. Genom att uppmärksamma naturens detaljer främjar man nämligen avslappning och minskar stress.
  • Anslutning till grönska: Shinrin Yoku främjar uppfattningen att människor har en medfödd koppling till naturen. Upplevelsen av att vara nedsänkt i en naturlig miljö anses vara viktig för att balansera våra moderna liv.
  • Sinnesstimulering: Denna terapi fokuserar på att aktivera de fem sinnena: syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Genom att involvera alla sinnena förhöjer du upplevelsen och maximerar dess fördelar.
  • Lugnt tempo: Skogsbad sker i en lugn, avslappnad takt. Det är inte en rask promenad, utan en långsam rörelse som möjliggör en starkare anslutning till den naturliga miljön.
Kvinna som utövar skogsbad
Skogens lugn och skönhet hjälper dig att slappna av i sinnet och lindra episoder av ångest.

5 fördelar med skogsbad för den mentala hälsan

Tack vare forskningen och bidragen från den japanska läkaren Qing Li, inklusive hans bok Forest Bathing: How Trees Can Help You Find Health and Happiness, har många av fördelarna med att centrera sinnet och kroppen i naturen kommit fram i ljuset. Om denna terapi tilltalar dig har Friluftskoll information om hur du kan ge dig ut på promenad med allt du behöver.

Här är fördelarna med skogsbad:

1. Minskar stress och ångest

Kontakt med naturen genom Shinrin Yoku är direkt relaterat till färre episoder av stress och ångest. Detta beror på att vistelse i en icke-hotande naturlig miljö förbättrar livsviktiga fysiologiska funktioner (som puls och blodtryck) naturligt, vilket hjälper oss att slappna av och leva i nuet.

En studie publicerad i International Journal of Mental Health and Addiction visar att det att utföra denna naturliga terapi i minst 15 minuter i nio dagar bidrar till att minska ångestsymtom. Det har också positiva effekter på det kardiovaskulära systemet och andningsorganen.

2. Stärker immunförsvaret

Exponering för flyktiga organiska föreningar som frisätts av träd och växter i en skog kan öka aktiviteten hos naturliga mördarceller (NK) i immunsystemet. Dessa celler är viktiga för kroppens försvar mot virus och cancerceller. Därför främjar skogsbad den mentala hälsan samtidigt som det också stärker kroppens immunitet.

Dessutom kan detta utövande förbättra sömnkvaliteten genom att minska stress och främja avslappning. Som bekant är god vila viktigt för att immunförsvaret och hjärnan ska fungera optimalt. Det är nämligen under sömnen som kroppen utför underhåll och stärker sitt försvar.

Kvinna som njuter av naturen
Ta ett djupt andetag och få kontakt med naturen genom sinnena för att uppskatta dess helande kraft.

3. Förbättrar humöret och det emotionella välbefinnandet

Regelbundet utövande av skogsbad är kopplat till en minskning av symtom på depression och en generell förbättring av mental hälsa. Att vara nedsänkt i naturen ger dig en paus från den dagliga rutinen. Det erbjuder ett utrymme för reflektion och emotionell återhämtning.

Enligt forskning i International Journal of Environmental Research and Public Health kan promenader i skogen sänka människors puls avsevärt, vilket hjälper dem att slappna av och njuta av stunden. De bidrar också till att minska känslor av ångest, förvirring, depression och trötthet.

4. Ökar koncentrationen och kreativiteten

Utövande av Shinrin Yoku möjliggör en bortkoppling från urbana distraktioner och exponering för en naturlig miljö, vilket kan hjälpa dig att vitalisera sinnet. Många människor upplever att de efter ett skogsbad blir bättre på att lösa problem, tänker klarare och finner inspirationen som de har saknat.

5. Främjar en hälsosam livsstil

Att göra skogsbad till en regelbunden del av din rutin uppmuntrar till motion och exponering för solljus, vilket bidrar till allmänt välbefinnande och en bättre livskvalitet.

Genom att utöva denna naturliga terapi på regelbunden basis, kan du dessutom utveckla större emotionell motståndskraft. Denna förmåga att anpassa sig och återhämta sig från stressiga situationer stärks av det lugn och den balans som naturen ger.

Dra nytta av alla fördelar med skogsbad och ta hand om ditt välbefinnande

Denna naturliga terapi ger oss möjligheten att ta hand om vår mentala hälsa, finna stunder av lugn och självupptäckt, stärka det allmänna välbefinnandet och i slutändan uppnå ett hälsosammare och mer balanserat liv.

Så nästa gång du känner dig överväldigad av det moderna livet, överväg att genomföra ett skogsbad. Kom ihåg att naturen alltid finns där för att påminna oss om att dess skönhet och lugn är inom räckhåll. Den bara väntar på att bli omfamnad.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Antonelli, M., Donelli, D., Carlone, L., Maggini, V., Firenzuoli, F., & Bedeschi, E. (2022). Effects of forest bathing (shinrin-yoku) on individual well-being: An umbrella review. International Journal of Environmental Health Research, 32(8), 1842-1867. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09603123.2021.1919293
  • Hansen, M. M., Jones, R., & Tocchini, K. (2017). Shinrin-yoku (forest bathing) and nature therapy: A state-of-the-art review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(8), 851. https://www.mdpi.com/1660-4601/14/8/851
  • Kotera, Y., Richardson, M., & Sheffield, D. (2020). Effects of shinrin-yoku (forest bathing) and nature therapy on mental health: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-25. https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-020-00363-4
  • Timko Olson, E. R., Hansen, M. M., & Vermeesch, A. (2020). Mindfulness and Shinrin-Yoku: Potential for physiological and psychological interventions during uncertain times. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(24), 9340. https://www.mdpi.com/1660-4601/17/24/9340

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.