Frontalloben: hanterare av personligheten

Frontalloben: hanterare av personligheten

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Hjärnan är ett organ som är väldigt känsligt för trauma. Hjärnskada kan leda till avsevärda glapp i funktionen. Till följd av ett slag mot huvudet kan diverse funktioner påverkas, inklusive språk, syn och minne. Allt beror på området av hjärnan som mottar stöten. Varje lob i hjärnan har sina egna funktioner. Frontalloben är framförallt viktig för exekutiva funktioner, mental flexibilitet och problemlösning, men ansvarar även för dessa egenskaper i koppling till personligheten.

Även om det kan verka konstigt att en olycka kan förändra ens personlighet, kan det verkligen hända. Personlighet är en uppsättning mer eller mindre stabila karaktärsdrag som influeras av både genetik och erfarenhet. Efter en olycka kan vissa personer uppleva förändringar i dessa karaktärsdrag, vilket förklaras av just skadan som olyckan orsakat.

Frontalloben och fallet med Phineas Gage

Phineas Gage

I ett av de mest berömda fallen drabbas neuropsykologen Phineas Gage av en arbetsrelaterad olycka, och blev aldrig densamme. I ett beklagligt händelseförlopp spetsade en meterlång järnbalk hans huvud. Överraskande nog överlevde han inte bara, utan tappade inte ens medvetandet.

Han återhämtade sig helt och hållet fysiskt, men något inom honom förändrades. Han blev oigenkännlig för personerna i hans liv. Personerna som kände honom sade att han vara en ansvarsfull man, men efter olyckan blev han oberäknelig, hädisk, aggressiv och otålig. Hans sociala förhållanden var påverkade, och så även hans prestationsförmåga i arbetet.

Som en konsekvens av dessa förändringar gick han från jobb till jobb tills han blev en levande museiutställning. Både hans skalle och järnbalken finns nu på ett museum på Harvard Medical School. På grund av vad som drabbade honom började folk se på frontalloben som hanteraren av personligheten, känslor och sociala relationer.

Frontalloben och personligheten

Tidigare trodde folk att frontalloben saknade funktion, men efter Phineas Gage fall återupptog man forskningen kring den. Frontalloben är ganska stor och har många olika funktioner, såsom rörelse och artikulation av ord (Brocas område).

Men prefrontalkortex är området som ansvarar för att forma vår karaktär. Den ansvarar för personlighet, känslomässig reglering, initiativ och bedömning. Den spelar även en viktig roll i processen för uppmärksamhet. Generellt verkar den fundamentala rollen för prefrontalkortex vara att koordinera tankar och handlingar i enlighet med våra personliga mål.

Röntgen av hjärnan

Exekutiva funktioner refererar till förmågan att skilja mellan motsägande tankar, göra bedömningar om vad som är bra och dåligt samt förutse konsekvenser för handlingar som man utför. Det involverar även att hantera arbete i enlighet med tidigare uppsatta mål, förutse resultat, skapa förväntningar och kontrollera impulser i sociala situationer (undertryckning av olämpliga beteenden).

Skada på prefrontalkortex som påverkar personligheten

Hjärnskada som påverkar prefrontalkortex kan leda till drastiska förändringar i personligheten, oavsett om den är orsakad av en traumatisk hjärnskada, en bilolycka eller ett kirurgiskt instrument. Förändringar i personligheten beror på det drabbade området.

En patient kan till exempel utveckla ett apatiskt syndrom som involverar:

 • Minskning i den motoriska och verbala spontaniteten.
 • Brist på initiativ.
 • Långsammare motorisk och verbal aktivitet.
 • Känslomässig likgiltighet.
 • Begränsade känslor.
 • Lägre sexlust.

Ett avhämningssyndrom kan också inträffa, vilket involverar:

 • Svårigheter att undertrycka vissa beteenden.
 • Brist på självkritik.
 • Olämpligt socialt uppförande.
 • Likgiltighet mot andra.
 • Sexuell avhämning.

Lobotomi

Psykiatrikern och neurologen Egas Moniz var en pionjär inom bruket av lobotomi 1935. En lobotomi består av att kirurgiskt kapa kopplingen mellan prefrontalkortex och resten av hjärnan. I åratal använde man lobotomi för att behandla depression och andra psykiatriska åkommor.

Även om Moniz sade att dessa ingrepp var framgångsrika, hade de förödande bieffekter. Utöver att 6% av patienterna avled drabbas majoriteten av negativa förändringar i personligheten och den sociala funktionen. Trots dessa minst sagt tvivelaktiga resultat vann han Nobelpriset i medicin.

Walter Freeman populariserade utövandet av detta i USA. Genom att använda ett verktyg som liknade en ishacka – som hamrades in i patientens hjärna genom tårkanalen – separerade han prefrontalkortex från resten av hjärnan. Det användes som en behandling för alla kända psykologiska åkommor under lång tid. Idag anses det vara en barbarisk teknik i psykiatrins historia, som lyckligtvis avskaffades 1967.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.