Ju mer du gör för andra, desto mindre gör de själva

Ju mer du gör för andra, desto mindre gör de själva

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Ju mer du gör för andra människor, desto lyckligare känner du dig (eller det tror du åtminstone). Du erbjuder dem din hjälp, och det är bara bra om det ligger inom din förmåga att minska någons lidande. Men ibland slutar det inte riktigt med att din vilja att göra saker lättare för andra uppfyller dig. Tvärtemot vad du förväntat dig så blir du ber besviken ju mer du gör.

Du kan inte rädda någon. De kan bara rädda sig själva.

Livet är inte enkelt och det finns många svårigheter vi måste hantera. Men dessa stunder gör oss starkare och visare. De låter oss mogna och lära känna oss själva bättre. Om vi inte hade chansen att genomleva dem skulle vi inte växa längre. Men när det kommer till personerna du älskar som mest så vill du lida åt dem och alltid ge dem en hjälpande hand. Du skulle till och med ta deras plats om du kunde; men det kan du inte.

Du flyr från dig själv när du gör allt för andra

Ju mer du gör för andra, desto mer glider du ifrån dig själv, förmodligen av flera anledningar. Du vill inte konfrontera dina egna problem, så du fokuserar på andras. All hjälp du behöver ger du till andra människor. All den tillgivenhet och det stöd du ber om men inte mottar, erbjuder du osjälviskt.

Vid det här laget kanske du har märkt att du projicerar dina behov på andra. Istället för att ta hand om dina egna behov så flyr du från dem. Men hur kan du erbjuda hjälp till andra om du inte vet hur du ska ge den till dig själv? Hur kan du ge kärlek om du inte kan älska dig själv? För att vara generös mot andra måste du först vara generös mot dig själv. Du kan inte erbjuda något som du inte har vårdat inom dig själv, även om du tror att du kan.

Asiatisk kvinna

Du kanske inte är medveten om att du begår misstag som får konsekvenser för både dig och för andra. Och du kommer till exempel inte kunna etablera hälsosamma relationer om du ger allt och glömmer bort dig själv.

För att ta hand om andra måste du först ta hand om dig själv. Du siktar på att stödja personerna du älskar, att lyfta upp dem när de har fallit, att vara en källa för motivation för dem när inga andra möjligheter finns kvar. Men hur kan du göra det om du inte kan göra det för dig själv? Att göra så kommer förgöra dig.

Utveckla inte beroende förhållanden. Du vill att andra ska förlita sig på dig för att må bra, men kanske är det så att du förlitar dig på dem. Detta kommer aldrig resultera i hälsosamma relationer. Beroende orsakar mer skada än du tror.

Gör dig själv till din första prioritet. Du kan inte hjälpa någon om du själv har problem att lösa. Sätt dig själv framför andra. Det är viktigt att inse detta eftersom du tenderar att ge och ge utan att ha tillräckligt med styrka för det.

Andra personer har makten att välja

Ibland begränsar du andras kraft att göra saker åt sig själva ju mer du gör det åt dem. På ett sätt har de övergivit sig själva i favör för dig. De har slutat kämpa för sina drömmar eftersom de vill må bra, och nu faller allt detta ansvar på dig. Men räcker det inte att du redan måste kämpa för dig själv? Du lever åt två, tre eller fler personer.

Även om din vän lider, är det upp till denne att välja huruvida han ska stanna i den stormiga situationen eller ej. Allt du kan göra är att lyssna på honom, erbjuda ditt perspektiv om det efterfrågas och vara där när du behövs. Men du kan aldrig ta beslut åt honom, säga till honom vad han måste göra eller lida åt honom.

Tvillingar

Våra beslut sätter kursen för resten av våra liv. Det finns inget förutbestämt öde; istället formar vi det baserat på våra beslut. Om någon annan tar dina beslut åt dig, är det inte din väg längre, och likt människan du är kommer du överge den.

Det är därför du inte fått något i gengäld från personerna du har överlämnat dig själv till, varför de inte agerar som du trodde. Du ville ha någon form av tacksamhet, men du insåg inte att du har involverat dig i ett liv som inte är ditt. Ingen kommer ge dig en medalj för att du utkämpar andra personers strider.

Även om det gör ont att se någon lida, är det ibland nödvändigt för denne att genomgå det.

Visst, det är enklare för någon annan att staka ut vägen så att du kan följa i dennes fotspår. Men denna attityd hjälper dig inte på något sätt. Vi lär oss av våra misstag, från människorna som sårat oss, från varje upplevelse som har definierat oss. Om vi inte genomgått allt detta, hur skulle vi då kunna värdera tilliten hos en vän? Hur skulle vi kunna uppskatta att vägen till framgång är full av kurvor och hål?

Flicka med röd fågel som gör allt för andra

Varje gång du känner viljan att ta tag i tyglarna för någon annans liv, ska du komma ihåg att om du gör det, kommer hon sluta kämpa för sig själv. Hon kommer inte behöva hantera svåra situationer längre eller lära sig av vad som drabbar henne. Du vill göra allt lättare för andra, men så fungerar inte saker och ting. Istället för att göra henne en tjänst kommer du bara knuffa in henne i en påhittad värld.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.