Vanliga kognitiva förvrängningar i förhållanden

Vanliga kognitiva förvrängningar i förhållanden
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 02 augusti, 2023

Kognitiva förvrängningar är oflexibla eller irrationella tankemönster. Sinnet använder dem medan det bearbetar information. De väljer ut information och sättet den bearbetas. Sedan producerar de ett resultat av processen i form av tankar och känslor.

Det finns olika typer av kognitiva förvrängningar. Alla har vi upplevt dem någon gång i livet. Om du upplever dem då och då är det inte ett problem. Om de dock uppstår frekvent kan de orsaka psykologisk skada och mellanmänskliga relationsproblem. Kognitiva förvrängningar är en barriär för personlig utveckling.

De påverkar ofta par. Om dessa förvrängningar börjar dominera våra tankar om att leva tillsammans, kärlek eller bråk, kan förhållandet uppleva en kris. Det är därför det är så viktigt att identifiera kognitiva förvrängningar i dina förhållanden. Att hitta de som dirigerar dina tankemönster om ert förhållande är nyckeln till att bli lyckligare.

Kognitiva förvrängningar i form av övergeneraliseringar

Övergeneralisering är när en eller två isolerade incidenter räcker för att göra ett uttalande eller slå fast en generell regel om något. Här kommer ett exempel på övergeneralisering: Om min partner glömmer att köpa något jag bett om så kommer jag inte fråga henne nästa gång, för “hon glömmer alltid allt jag ber om”.

Generalisera inte

Problemet med övergeneralisering är att du blir en domare som konstant utfärdar ultimatum. Det tvingar även din partner att agera på ett visst sätt; om ett misstag innebär att vi alltid misslyckas, varför försöka agera annorlunda?

Det finns en användbar strategi för att komma över övergeneraliseringar. Försök att leta efter fakta som går stick i stäv med den generella regeln. Om du till exempel tror att din partner glömmer allt du ber om, försök att finna exempel där hon kom ihåg allt du bad om. Det handlar om att träna sin kapacitet att ifrågasätta sig själv. Det låter dig bearbeta information på ett mer objektivt sätt. Sedan kommer du kunna nå en realistisk och rättvis slutsats.

“Den största upptäckten i min generation är att människan kan förändra sitt liv genom att förändra sin attityd.”

-William James-

Extremism – linser som förstorar allt

Denna förvrängning har att göra med att se upplevelser genom ett filter som överdriver vissa karaktärsdrag. När du först förälskar dig i någon kommer du ofta bli en extremist. Du överdriver resultatet av era första möten. Ibland blir en liten detalj till något fantastiskt eller ett litet misstag till en katastrof.

Vi ser ofta extremism hos par som inte är vana vid att gräla. Det uppstår även när paret grälar för första gången. Paret kan inte komma överens om något specifikt och denna meningsskiljaktighet blir till en stor grej. De känner att de aldrig kommer komma över det. Något litet kan verka som en barriär för förhållandets tillväxt.

Några exempel på dessa kognitiva förvrängningar är “Jag klarar inte av att inte hålla med honom” eller “Det var en tramsig lögn, men det är fortfarande förfärligt att hon ljög för mig.” Ett sätt att hantera extremism är att berika vårt emotionella vokabulär. Vi bör hitta ett balanserat sätt att uttrycka oss.

Personifiering – när vi känner som om världen kretsar kring oss

Detta är när någon känner sig ansvarig för en annan persons humör och beteende. Några exempel är “Han är på dåligt humör på jobbet eftersom jag inte SMS:ade honom tidigare” eller “Jag har varit ute med mina vänner hela dagen och nu när jag är hemma ignorerar hon mig”.

Par byter masker

Personifiering gör att du känner överdrivet ansvar för andras välmående. Du känner att du kontrollerar din partners känslor.

Här kommer en praktisk övning för att övervinna personifiering. Rita en cirkel och dela upp ansvaret för vad som hände mellan alla möjliga orsaker. Det är viktigt att sluta se på dig själv som helt ansvarig för allt.

Kognitiva förvrängningar i form av negativa stämplar

Att använda negativa stämplar är att definiera din partner på ett generellt negativt sätt. Det är att identifiera negativa drag i varje aspekt av din partners liv. Några exempel är “Han är självisk som ser på fotboll när jag talar med honom”, “Hon är respektlös eftersom hon alltid talar om sig själv” eller “Han är dum eftersom han inte förstår vad jag säger”.

Denna kognitiva förvrängning kan orsaka stora problem i kärleksförhållanden. Enligt psykologen John Gottman kan det bli till ett av problemen som leder till uppbrott – förakt. Om vi stämplar vår partner negativt utvecklar vi en negativ bild av denne. Det ökar emotionell ångest och ilska.

Emotionellt tänkande – om jag känner så här, är det för att något är fel

Emotionellt tänkande är att leta efter externa orsaker till vad man känner. Om vi inte mår bra är situationen fel och något eller någon måste vara ansvarig.

I kärleksförhållanden kan en partner överväldigas av sina känslor. Personen tar sedan beslut helt baserat på dessa känslor. Ett exempel på emotionellt tänkande är “Jag är ledsen, jag känner mig övergiven eftersom hon inte skickat ett SMS på hela dagen”.

Kvinna bland molnen som illustrerar kognitiva förvrängningar

Att ta beslut endast baserat på känslor är ingen bra idé. Känslor är ständigt föränderliga och flyktiga. Det är inte en bra grund för beslut. Ett kärleksförhållande behöver långsiktig kontinuitet och hängivelse. Du kan inte basera det på tillfälliga, känslomässiga impulser.

Vi måste kunna skilja mellan våra känslor och extern stimuli. Vi måste analysera situationen objektivt. Ansträng dig för att vara en neutral åskådare. Tänk på vilket råd du skulle ha gett en vän i samma situation. Denna psykologiska distansering är bra för att hantera emotionellt tänkande.

“Kärleken är blind och älskare kan inte se de småaktiga dårskaper de själva begår.”

-William Shakespeare-

Tankeläsning – en farlig övernaturlig kraft

Tankeläsning får dig att svara defensivt på vad du tror att din partner tänker. Denna specifika kognitiva förvrängning får dig att agera baserat på spekulation. Du svarar inte på information du faktiskt har.

Här kommer ett exempel på tankeläsning: “Hon sa att hon inte har något emot att stanna hemma, men jag vet att hon är arg.” Ett annat är: “Min partner gratulerade mig till min befordran, men jag vet att han inte tycker att jag förtjänar den.”

Kom ihåg att du ofta inte är säker på vad du tänker eller känner. Det är alltså omöjligt att veta vad en annan person tänker. Även om du känner någon väl så är det extremt svårt att veta exakt vad denne tänker.

En fras som kan hjälpa dig att motverka tankeläsning är “fråga innan du gissar”. Ifrågasätt dig själv; tänk på vad du vet om din partner och vad du gissar.

Att förstå hur sinnet fungerar är det första steget mot att komma över dess begränsningar. Jobba varje dag med att bekämpa dessa kognitiva förvrängningar. Om du gör det kommer du vara ägaren av dina egna tankar. Du kommer var fri från fördomar och redo att njuta av förhållandet till fullo.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.