Medansvariga partners främjar förändring

En medansvarig partner kan vara riktigt bra när det kommer till att främja förändringar i vissa aspekter av livet för personen som tar emot denna typ av hjälp.
Medansvariga partners främjar förändring
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 05 april, 2023

Medansvariga partners kan vara bra allierade när vi vill göra stora förändringar. Dessa figurer påminner om ledare hos Anonyma Alkoholister och andra självhjälpsgrupper. Faktum är att i dessa format kan någon som agerar som stöd göra hela skillnaden.

Märkligt nog är det inte många som naturligt söker denna typ av allians. De som gör det brukar göra det spontant, utan att uttryckligen definiera den andra personens roll och utan att kräva något engagemang.

Men att ha ett gediget stöd i situationer där osäkerhet råder kan göra stor skillnad. Faktum är att värdet av hjälp från en tredje part vid dessa tillfällen kan vara ovärderligt för att uppnå förändring i specifika aspekter.

“Den som inte vet på vilken väg han kommer att nå havet, måste se på floden som en följeslagare.”

-John Ray-

Medansvariga partners kan göra stor skillnad
Den medansvarige partnern är vanligtvis en nära vän eller anhörig till den som begär hjälp.

Medansvariga partners

Medansvariga partners är individer som är villiga att svara på många sätt till en annan person. De är inte coacher i ordets strikta betydelse. Däremot spelar de biroller. Deras huvudsakliga funktion är att följa med och övervaka.

Vidare bör den medansvarige partnern helst ha erfarenhet inom området för den typ av hjälp som krävs. Personen behöver inte vara specialist, men det är viktigt att han eller hon åtminstone har en tillräcklig utbildningsnivå.

Om planen till exempel är att personen ska hjälpa till att förbättra någons ekonomiska situation, kommer det att vara användbart om denne har viss kunskap inom detta område. Om denne inte har det kan de två, kanske tillsammans, hitta någon som har det.

Det är inte så att den medansvarige partnern “adopterar” eller tar ansvar för den andra individen. Partnern följer med individen över tid och erbjuder konkret stöd till personen i specifika aspekter av dennes liv. Partnern är inte ansvarig för individens handlingar.

Former för medansvar

För alla mål du sätter upp kan du begära hjälp av en medansvarig partner. Organisationer använder dessa figurer för att följa med och vägleda nya medarbetare. I det här fallet är deras roll att bekanta den nyanställde med hur företaget fungerar, de andra anställda och allt som har med jobbet att göra.

Något liknande kan göras på andra områden i livet. Till exempel när en individ är i en liknande situation som den nyanställde, på så sätt att denne inte är helt klar över vad denne ska göra eller hur denne ska göra det. Till exempel:

 • Skaffa ett jobb.
 • Betala skulder.
 • Gå ner i vikt.
 • Integrera fysisk aktivitet i sin rutin.
 • Att sluta med en dålig vana.
 • Hantera sin tid bättre.
 • Upprätthålla disciplin i en specifik aspekt, som att genomföra en utbildning eller en kurs.
 • Komma ikapp med pågående uppgifter.

Som regel kan hjälp av en medansvarig partner vara användbart vid den typ av aktiviteter som innebär problem som måste lösas eller svårigheter som behöver övervinnas som inte är alltför komplexa.

Kollegor som pratar
Den medansvariges hjälp är tillfällig och begränsad till ett specifikt område eller mål.

Medansvariga partners

Om den problematiska situationen är extremt allvarlig eller innehåller djupgående aspekter är det bästa man kan göra att söka professionell hjälp. Medansvariga partners är nämligen bara ansvariga för att främja specifika förändringar som individen inte har kunnat åstadkomma själv. Dessutom är deras hjälp tillfällig och begränsad till ett specifikt område.

Det är individen som behöver hjälp som väljer sin medansvariga partner. Därefter berättar individen för partnern vad han eller hon behöver hjälp med. Till exempel kan partnern ge motivation till bättre uthållighet, stödja med förslag för att hjälpa individen att uppnå något specifikt, lyssna och ge viss vägledning, ackompanjera personen i processen etc.

Som regel är det en nära vän eller släkting som är villig att bli en medansvarig partner. Parterna måste komma överens om de tider de ska vara tillgängliga för varandra och sätta en deadline för när stödet ska upphöra. Det är viktigt att den medansvarige partnern erbjuds någon form av kompensation. Den ska helst inte vara monetär men kan med fördel vara någon form av tjänst som tack för hjälpen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Acuña San Martín, M. (2013). El principio de corresponsabilidad parental. Revista de derecho (Coquimbo), 20(2), 21-59.
 • Barra Almagia, E. (2012). Influencia de la autoestima y del apoyo social percibido sobre el bienestar psicológico de estudiantes universitarios chilenos. Diversitas: perspectivas en psicología, 8(1), 29-38.
 • Roales-Nieto, J. G. (2009). Cambio social y cambio personal. Estudio preliminar del cambio en valores en una muestra intergeneracional. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 9(3), 395.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.