Vad är egentligen meningen med kyssar?

Vad är egentligen meningen med kyssar?

Senaste uppdateringen: 05 oktober, 2021

Du har säkert många gånger frågat dig vad som är meningen med något som visar upp ärliga känslor av att man älskar någon annan: meningen med kyssar. Och det första du tänkte angående detta var antagligen varför man längtar efter kyssar.

Den tvetydiga betydelsen av kyssar är att även om det är något som människor ger andra för att visa kärlek så har de även varit föremål för vetenskapliga undersökningar. Studier har visat att det korrekta svaret på detta mysterium är att de visar oss om vi är genetiskt kompatibla med en annan person.

I denna artikel kommer jag att dela med mig av information angående detta, så i framtiden kommer du inte bara se dem som ett uttryck för kärlek, utan även som ett uttryck för vår evolution som människor. Meningen med kyssar innehåller mer än du kanske tror.

“Kyssar är som små bitar av guld eller silver, funna i jorden
utan något större värde, men viktiga eftersom de visar att det
finns en gruva i närheten.”

-George Villiers-

Par på berghäll

Vad är meningen med kyssar?

I sin bok angående den vetenskapliga betydelsen av en kyss, “The Science of Kissing”, hävdar Sheril Krishenbaum att “vetenskapen är inte riktigt säker på varför man kysser”. Anledningen till detta är att det fortfarande finns många “utmaningar när det kommer till att tolka betydelsen av en kyss” p.g.a. bristen på studier inom ämnet, enligt Krishenbaum.

Detta betyder dock inte att man inte kan ta till sig av några vetenskapliga rön inom ämnet. Professor Joe Hanson hävdar i programmet “It’s OK to be Smart” att en kyss har att göra med vår evolution.

Hanson hävdar att “då vi började gå upprätta så började vi visa vår kärlek ansikte mot ansikte” med en kyss. Detta beror på att människan till skillnad från djuren har läpparna utanpå. Vetenskapsmännen har därför lyckats utröna att “vi genom detta visar vår partner att vi är bra för fortplantning”.

Händer i gräset

“Då åldern kyler ner blodet och njutningarna är en del av det förgångna
så kommer det mest älskade minnet fortfarande vara detsamma och det sötaste:
den första kyssen.”

-Lord Byron-

Vilken information kan kyssar ge oss?

När man nu förstår kyssarnas ursprung så kan man kanske fråga sig vilken information de kan ge oss. När man kysser så gör man en rörelse med munnen som påminner väldigt mycket om den som bebisar gör när de intar bröstmjölken.

Varför händer detta? Genom att ta bröstmjölk från modern implicerar detta att hjärnan får endorfiner, vilket även händer när man kysser.

I November 2014 gjordes det en studie vid ett universitet i Norge som bekräftade några teorier. I en enda kyss som varar 10 sekunder så överför vi 80 miljoner bakterier. Denna överföring gör att vårt immunförsvar stärks, och vi blir bättre på att motverka sjukdomar och vår inre hälsa förbättras.

Genom att kyssas höjer vi även nivåerna av neurotransmittorer som dopamin och serotonin, vilket skapar en förhöjd nivå av oxytocin, känt som “kärlekens hormon” eftersom dess produktion stärker en parrelation.

Par

Ett annat intressant faktum som kyssar bör få oss att tänka på är att denna kärleksfulla handling även använder ett annat sinne: luktsinnet.

Luktsinnet gör att vi kan få mer information om den andra personens DNA, vilket ger vidare stöd åt den tidigare teorin att en kyss är menad att bevara vår art.

Alla dessa teorier kanske inte låter så värst romantiska, men romantiken i sig själv kommer dock alltid vara en naturlig del av våra liv, även om den också fyller funktionen att bevara vår art…

“Själen som talar gör det med ögonen, och den kan även kyssa med en blick.”

-Gustavo Adolfo Bécquer-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.