Vad är grejen med användningen av eufemismer?

Användningen av eufemismer är vanligt i tabuämnen som i sexuella, fysiologiska och andra "vulgära" verkligheter.
Vad är grejen med användningen av eufemismer?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Användningen av eufemismer förekommer hela tiden. Då folk blir avskedade så får man exempelvis höra om “strategiska nedskärningar”. Om bensinpriset går upp så får man höra att det har skett en “justering av bensinpriset”. Det här är bara några exempel som visar att vi invaderas av termer som döljer sociala verkligheter.

Det är ofta man stöter på olika koncept som man försöker att undvika. Ord som kan vara sårande, som inte är tillräckliga eller som inte låter bra och som fyller upp ordförrådet med eufemistiska termer som man ofta använder utan att man är medveten om vad det är man egentligen säger.

I dagens artikel ska vi prata om vad eufemismer är samt deras ursprung och vad man kan använda dem till.

Kvinna med händerna framför munnen.

Användningen av eufemismer: Var kommer termen ifrån?

Ordet eufemism kommer från det grekiska verbet εὐφημίζομαι [“effimizomai”]: “att säga goda ord” – εὐ [“ef”] betyder “god” på grekiska och φημί [“fimi”] “tala”.

Eufemismer är alltså termer som ofta används för att ersätta något man vill säga som kan verka alltför hårt. De flesta av oss använder dessa ord för att lindra negativa och offensiva konnotationer.

Eufemismer handlar därför om tabun, oavsett om det är sexuella, fysiologiska eller vulgära verkligheter. Folk använder dem också i en politisk korrekt diskurs när det kommer till ras eller etnicitet, ålder, handikapp och i sociala sammanhang. Det handlar helt enkelt om att tala hövligt.

Eufemismens egenskaper

För att ett ord ska fungera som eufemism så måste tolkningen vara tvetydig för lyssnaren, som tolkar frasen antingen bokstavligt eller eufemistiskt.

Dessutom kan man inte byta ut en eufemism mot en annan term och ändå behålla samma kognitiva, sociala och stilistiska effekt. Det finns inga strikta och absoluta synonymer i det engelska språket.

Då det blir alltmer vanligt att använda en viss eufemism så blir den mer som en synonym för den ursprungliga termen än en eufemism. Och det är kunskapen, de sociala faktorerna och uppfattningarna hos den andra personen som avgör huruvida eufemismen upptäcks inom det sammanhang som den yttrats i.

Användningen av eufemismer och dysfemismer

Ordet dysfemism är en antonym till eufemism. Det är en typ av sarkasm där man använder negativa uttryck för att beskriva föremål, fakta eller personer. Ett exempel på en dysfemism är användandet av “dumburken” för att referera till en TV.

Både dysfemism och eufemism är litterära figurer, en speciell klass av metaforer som man vanligtvis studerar inom diskursanalysen.

Kan språket förändra verkligheten?

Filologen Lázaro Carreter menar att “en eufemism alltid uppvisar en rädsla för verkligheten, en skamfull önskan att dölja den, med en språkmask som har påtvingats över dess riktiga ansikte och en önskan att utrota den. Men man kan inte radera fakta med ord. Terrorism förkläs exempelvis av mördaren som en beväpnad konflikt”.

Detta är en åsikt som man kanske håller med om eller inte. Det är inte alltid användningen av eufemismer kan tyckas vara korrekt eftersom de inte kan förändra den verklighet som man refererar till.

Vissa personer menar att även om det är klart att användningen av andra termer inte kan förändra referenspunkten så är det nödvändigt att använda eufemismer.

Även om man inte kallar en person “tjock” så kommer personen ändå inte att vara smal. Det är dock ett sätt att visa respekt och hövlighet. Dessa personer menar därmed att eufemismerna är en del av språket eftersom det är en social aktivitet.

Olika tangenter.

Eufemismer och politik

Politiken är ett av de områden där eufemismerna är som mest vanliga. Genom att använda en eufemism så kan en politiker exempelvis dölja en opopulär åsikt och presentera förslag som är mer tolererbara för samhället. Om det exempelvis förekommer en skattehöjning under en kris så kan man få höra att det utförs “en skattejustering för att garantera tillväxt”.

Ett annat vanligt exempel på eufemismer inom politiken är inom krigskonflikter. Man pratar exempelvis om “indirekta” skador för att mildra uppfattningen att armén mördar oskyldiga personer. Eller term “operation” då vi refererar till en invasion under en internationell kris.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.