3 tecken på känslomässigt avstånd i ett förhållande

1 september, 2017

Känslomässigt avstånd är en tydlig indikator på kris i ett förhållande.Det känslomässiga bandet mellan parterna är nära kopplat till intimitet, med att dela och njuta av saker tillsammans. Detta är en av de vitala pelarna i ett förhållande. Det är därför det känslomässiga bandet i varje förhållande kräver konstant omvårdnad.

När du bryr dig om förhållandet du har med den där speciella personen så finns du alltid där för denne,du är alltid uppmärksam och du tar alltid hand om allt som stärker bandet mellan er. Och du gör det utan någon annan anledning än att du ser fram emot er framtid tillsammans.

Detta är idealet, men de flesta förhållanden tyngs ned av förväntningar, förflutna händelser, rädslor och osäkerheter.Detta kan göra kommunikationen med varandra komplicerad, vilket skapar missförstånd och känslomässigt avstånd.

Att vara medveten om dessa kritiska moment och uppmärksam på tecknen som kan börja visa sig, kan hjälpa dig att bygga ett stabilt förhållandesom inte faller samman vid minsta konflikt.

”Utan kärlek som fångar, skrämmer en eremits ensamhet. Men än mer skrämmande är ensamheten hos två personer tillsammans!”

-Ramon de Campoamor-

Vad är känslomässigt avstånd?

Oavsett om du vet vad känslomässigt avstånd betyder på en teoretisk nivå eller inte, är det säkerligen något du upplevt i någon relation, oavsett om det var med en familjemedlem, en arbetskamrat, en vän eller en partner. Våra känslomässiga band tenderar att gå genom olika skeden, och det är oundvikligt att du ibland kommer vara mer eller mindre närvarande i relationen under vissa omständigheter.

Känslomässiga band förenar oss med andra människor och låter oss erbjuda dem vår uppmärksamhet och förståelse.Det är en handling av kärlek för vilken du inte förväntar dig något i gengäld. De grundläggande karaktärsdragen hos denna typ av band är ömsesidig intimitet, tillit, tillgivenhet och omvårdnad.

Ett känslomässigt band är grunden för att hålla kärleken vid livoch se till att konflikter och svårigheter inte är något annat än gupp på vägen, utmaningar att tackla tillsammans och sätt att fortsätta stärka förhållandet. Känslomässigt avstånd betyder, tvärtemot vad många tror, inte att man undviker konflikter;det är snarare som att skapa hinder för kärlekens utveckling.

Personer med masker

”Verkliga konflikter mellan två personer, de vars syfte inte är att täcka eller projicera, utan som upplevs på en djup nivå av inre verklighet som de båda tillhör, är inte destruktiva. De leder till klargörande och producerar en rensning som båda kommer ut ur med mer kunskap och styrka.”

-Erich Fromm-

Brist på intimitet och sexuell aktivitet

Många problem som visar sig i kärleksförhållanden tjänar som indikatorer på djupare problem. Att stoppa fingrarna i öronen och sätta skygglappar framför ögonen gör inte bara saker och ting mer komplicerade, utan lägger även grunden för förstörelsen av det känslomässiga bandet i förhållandet.

Intimitet är en av nycklarna att ta hand om i ett förhållande, för om du försummar den kommer du förgöra kommunikationen, tilliten, sexlusten och önskan att dela intressen och passioner med den andra. När intimiteten börjar göra dig obekväm bör du vara mer uppmärksam på det underliggande problemet.

Sexuell intimitet kan minska på grund av brist på lust och passion, vilket leder till färre och färre sexuella möten i takt med att tiden går. Om det inte finns några andra djupare problem som får detta att ske så kan det vara ett tecken på att det finns känslomässigt avstånd i förhållandet.

Sexuell intimitet är väldigt viktigt i ett förhållande, vilket är anledningen till att brist på det kan signalera en kris i relationen.

Manipulation och isolering

När problem ansamlas utan att lösas, även om de är småsaker, gör folk det till en vana att inte visa sina känslor.Varje person stänger långsamt in sig i en egen värld där de isolerar sig och drar sig tillbaka in i sig själva. Beroende på förhållandet kan detta orsaka stora bråk över små saker. Det kan även vara en källa för tystnad, tristess och brist på intresse när man är tillsammans.

Ensam person i regnet

Manipulation är ur denna synvinkel konstant närvarande, för när ingen av personerna uttrycker vad de vill ha och behöver från förhållandet, visar det sig på andra sättgenom förakt, utpressning, offermentalitet och en rad andra attityder som gör relationen giftig. Denna situation är ett tydligt bevis på känslomässigt avstånd.

När du är förvirrad, allvarligt påverkad, desorienterad och oförmögen att konfrontera situationen, kan den börja bli outhärdlig. Detta är just hur känslomässigt avstånd börjar växa.

Genom att försöka undvika känslomässig smärta tenderar vi att ta avstånd. Vi flyr eftersom vi tror att det är det enda sättet att undvika ett isberg vi inte kan bryta oss igenom och som bara fortsätter att växa. Det är därför den största fienden för känslomässigt avstånd är kommunikation.

”Kärlek, upplevd på det sättet, är en konstant utmaning; det är inte en viloplats, utan att röra sig, växa, arbeta tillsammans; att det finns harmoni eller konflikt, glädje eller sorg, är sekundärt till det fundamentala faktum att två personer upplever sig själva snarare än flyr från sig själva. Det finns endast ett bevis för närvaron av kärlek: förhållandets djup och livligheten samt styrkan hos varje inblandad person; detta är frukten genom vilken kärlek känns igen.”

-Erich Fromm-

Jag älskar dig oavsett avståndet