3 vanor som förebygger depression

3 vanor som förebygger depression
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Mycket har sagts om depression och hur den visar sig i våra liv såväl som hur vi ska hantera symptomen. Jag anser dock att vi inte lagt tillräckligt med vikt vid en vital aspekt: att den kan förebyggas. Det finns faktiskt vanor som förebygger depression.

Det är ingen hemlighet att depression är på uppgång runtom i världen. Det finns hundratals studier som backar upp detta påstående. Det har till och med blivit något som många personer talar om som om det vore helt normalt.

Folk säger “jag vaknade deprimerad”, och så är det med det. Som om det inte är något som förtjänar uppmärksamhet.

“Vilket fantastiskt liv jag har levt. Om bara jag insett det tidigare.”

-Colette-

Vanor som förebygger depression

Trots att det är ett vanligt samtalsämne har många inte koll på skillnaden mellan depression och ledsamhet. Det förstnämnda är inte ett normalt tillstånd, utan en åkomma som varar under en viss tid och kräver åtgärder för att gå över. Ledsamhet är en känsla, depression en sjukdom.

Som med många sjukdomar är det möjligt att förebygga den om man vidtar rätt åtgärder i rättan tid.

Erkänna dina egna känslor för att förebygga depression

Folk beskriver ofta sina känslor oprecist. Detta är inte ett språkproblem, utan ett tankeproblem. Många av oss anstränger oss inte tillräckligt för att identifiera och definiera vad vi verkligen känner. Detta trots att detta är en av de vanor som förebygger depression.

Flaska

Sanningen är att det inte är lätt att namnge och definiera känslor. Det kan endast uppnås med kontinuerlig ansträngning. Det hjälper att försöka beskriva varje känsla i skrift för att specificera dess natur.

Känner du dig glad eller frustrerad? Är du lycklig eller skulle det bättre beskrivas som eufori? Ibland är skillnaderna subtila men relevanta.

Om du lär dig att erkänna dina egna känslor kan du ta stora kliv mot att förebygga depression. Att erkänna dem hjälper till att etablera ordning i ditt sinne. Som en konsekvens får du lättare att förstå problem och visualisera lösningar.

Ökad empati förebygger depression

En nyckelfaktor i att förebygga depression är att utveckla empati. Det är en förmåga som låter dig förstå andras känslor och sätta dig själv på deras plats. Detta hjälper dig i sin tur att förstå verkligheten från någon annans perspektiv: någon i andra omständigheter, med andra intressen och under inflytande av andra tankar.

Öka din empati för att förebygga depression

Varför hjälper empati till att förebygga depression? Utövandet av förståelse av andra ökar även medmänskligheten du har för dig själv. Det låter dig komma ut ur ditt eget huvud och se världen från ett annat perspektiv. Givetvis gör detta dina relationer med andra enklare.

Empatiska människor är även mindre ensamma och mer flexibla. Det betyder dessutom att de är mer toleranta och, som en konsekvens, mindre svåra. En person med välutvecklad empati kommer troligen inte falla i depressionens klor.

Lär dig bestämd kommunikation

Sättet du kommunicerar med världen slår fast sättet du relaterar till världen. Det finns inget annat sätt att veta vad någon tänker eller känner utöver hur denne kommunicerar. Det kan vara med gester, ord eller till och med tystnad. Artistiskt uttryck är en annan form av kommunikation. Med andra ord kommunicerar människor ständigt.

Trasslig kommunikation

Kvaliteten hos banden du bildar beror på vad du kommunicerar, även om det är ofrivilligt. Att förbli tyst när du har något att säga kommer resultera i förvirring, inte förståelse. Att säga vad du vill ha sagt utan att tänka på hur du ska säga det resulterar i reaktioner på din råhet och aggressivitet, inte förståelse för ditt budskap.

Bestämd kommunikation har att göra med att uttrycka vad du tänker och känner på ett sätt som andra verkligen kan förstå. Att uppnå detta kräver konstant övning. Du kan heller inte alltid kontrollera vad andra förstår.

Du måste därför kommunicera på ett tydligt, lugnt och tidsenligt sätt. Om du gör det är chansen högre att du kommer bli förstådd.

Att erkänna dina känslor, ha empati och använda sig av bestämd kommunikation är vanor som förebygger depression, och de är nära kopplade till varandra.

Dessa tre förmågor bidrar till ditt välmående, men kommer inte dyka upp på egen hand – de är färdigheter du måste främja själv. Det kommer inte vara lätt, men det är värt det. Din ansträngning kommer spegla sig i din förbättrade mentala hälsa och högre livskvalitet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.