7 fraser för självförbättring

7 fraser för självförbättring

Senaste uppdateringen: 11 oktober, 2022

Självförbättring innebär att man gör förändringar för att förbättra sitt eget liv. Det handlar om att söka och finna ett tillstånd av nöjdhet med sig själv och omgivningarna man befinner sig i.

“Vi är här för att ta en tugga av universum. Om inte, vad är vi annars här för?”

-Steve Jobs-

Men en förändringsprocess väcker rädsla och osäkerhet hos oss. Det är svårt att göra sig av med övertygelser och röra sig bortom rädslan.

1. För att uppnå självförbättring måste du först och främst agera

“Stanna aldrig, konformera dig aldrig förrän det som är bra blir ännu bättre, och det som är bättre blir utmärkt.”

Många personer klagar över vad de har i livet, men de gör inget för att förändra det. Varje dag visar de sitt missnöje, men även sitt stillastående. Om du inte är nöjd med vad som omger dig är det dags att börja röra sig och inte stanna.

Nöj dig inte, sluta aldrig söka, låt nyfikenhet vägleda dina dagar. Kom ihåg hur du utforskade världen när du var barn och återupptäck detta sätt att se på livet. Återfå detta sätt att leva i ett äventyr varje sekund. Stanna aldrig.

Färgglada kugghjul

2. Gör de svåra sakerna innan de lätta

“Svårigheterna förbereder vanliga människor för extraordinära destinationer.”

När vi konfronterar en ny utmaning kan den verka extremt komplicerad och full av osäkerhet. Den gör oss stressad. Men detta är barriären vi måste övervinna för att bli de vi vill vara – inte vad andra förväntar sig av oss.

Med tidens gång blir det som inledningsvis var svårt lätt. Vi lär oss att övervinna, acceptera och konfrontera våra rädslor. Vi erkänner dem och ser dem rakt i ögonen. Därefter hanterar vi dem, och därför upphör de att vara ett hot. Istället blir de till en källa för motivation.

3. Uppnå självförbättring genom att bli din egen prioritet

“För att förändra ditt liv måste du förändra dina prioriteringar.”

Ofta tenderar vi att prioritera andra människor och helt överlämna oss till andra. Vi fokuserar på vad de behöver och vill ha, på att göra dem lyckliga. Ibland överger vi till och med vår egen lycka i utbyte mot deras. Var hamnar vi då?

Älska dig själv

Det är dags att utöva självförbättring genom att bli din egen prioritet, att veta att du måste komma före alla andra. Du behöver tid för dig själv. Det är inte att vara självisk, utan snarare att tänka på ett balanserat sätt om andra och dig själv.

4. Du förtjänar att vara lycklig

“Snart kommer du se solen skina; du förtjänar mer än någon annan att vara lycklig.”

Vi förtjänar att vara lyckliga, men ibland glömmer vi det. Vi tenderar att göra vad vi tror kommer göra andra lyckliga, och reflekterar inte över vad vi har passion för. Dessutom glömmer vi det som fyller våra hjärtan och får oss att le.

Du förtjänar också att njuta av lycka. Du förtjänar att ha ett hjärta och en själ fylld av glädje. För att göra det mesta av varje sekund, för att få dina drömmar uppfyllda, för att förmedla din passion och för att känna dig älskad.

5. Var modig och ta risker

“Världen ligger i händerna på de personer som har modet att drömma och ta risken att leva sina drömmar.”

-Paulo Coelho-

Det största hindret när det kommer till förändring är rädsla. Denna rädsla finns på grund av det faktum att det alltid kommer finnas någon form av risk. Att hantera denna rädsla utan att undvika den är vad som får oss att lära och växa.

För att växa som personer kommer vi alltid vara tvungna att ta risker. Vi måste komma ihåg att vi genom att ta risker alltid riskerar nederlag. Men ett nederlag kommer vara en upplevelse vi lär oss av – ett sätt att lära känna oss själva bättre och veta hur vi ska reagera när vi ställs inför rädsla.

6. Uppnå självförbättring genom att vara ärlig mot dig själv

“Om du vill vara framgångsrik måste du respektera en regel: ljug aldrig för dig själv.”

-Paulo Coelho-

Att ljuga för dig själv är bara en strategi för att inte konfrontera dina rädslor. Vi hittar på ursäkter för oss själva som ingen skulle köpa i denna situation. Vi gör det trots att det gör oss djupt olyckliga, med vetskapen att det ligger i vår makt att förändras.

Vidare måste vi se verkligheten med stor uppriktighet för att upptäcka oss själva och övervinna alla de hinder som livet kastar mot oss varenda dag. Ljug inte för dig själv, lär känna dig själv, acceptera dina brister och höj dina dygder. Upptäck vem du är.

Äventyr som barn ger självförbättring

7. Sluta inte drömma

“Tänk som en vuxen, lev som en ungdom, ge råd som en äldre och sluta aldrig drömma som ett barn.”

Detta är en av de viktigaste fraserna för självförbättring eftersom drömmar är den första fasen av en framgångsrik process för självförbättring. Tänk på din dröm, hur ögonblicket när du når den kommer vara, vad du kommer känna. Tänk på vilka känslor som fyller dig, vilka som är där med dig, vad du ser, hur det doftar. Gör din dröm påtaglig.

Visualisera din dröm i detalj varje dag. Detta kommer hjälpa dig att ha ett tydligt mål. Men detta mål bör vara konkret, så att du kan jobba mot denna prestation. När du definierar den bör du därför vara specifik.

Kom ihåg dessa fraser om självförbättring varje dag. Skriv ned dem på en synbar plats och utöva dem för att nå dina mål.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.