7 nycklar till lycka enligt vetenskapen

7 nycklar till lycka enligt vetenskapen
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2022

Lycka innebär enligt vetenskapen att upprätthålla en balans som gör att hjärnan arbetar effektivt och förblir i ett hälsosamt tillstånd. Detta är något som vi normalt borde kunna sörja för utan några större problem, eftersom det är naturligt för oss att skydda oss och hålla oss friska.

Kruxet är bara att många människor lever som om de vore sina egna fiender. De tillfogar sig själva fysisk och psykisk skada, vare sig detta är medvetet eller omedvetet. Det är därför de har så svårt att vara lyckliga och att uppnå välbefinnande.

Det krävs inget märkvärdigt för att man ska vara lycklig. Lyckan beror mer på din attityd och din livsstil än på vad du har. Om du undrar hur, kan vi här redogöra för 7 nycklar till lycka enligt vetenskapen.

“Det finns ingen plikt vi underskattar så mycket som plikten att vara lycklig.”

-Robert Louis Stevenson-

1. Att hålla sig sysselsatt utan att jäkta bidrar till lycka enligt vetenskapen

Arbete är bara ett sätt för dig att tjäna pengar eller livnära dig. Det är ett sätt för dig att utveckla dina färdigheter och din potential, så att du kan växa som människa.

Det mest hälsosamma sättet att arbeta på är att syssla med något du tycker om, och utan jäkt och stress. Det är bra om du organiserar din tid så att du kan balansera arbete och fritid. Det finns flera studier som visar att man är mer fokuserad och produktiv, när man utför sina uppgifter utan brådska.

Lycka enligt vetenskapen är att göra saker man tycker om

2. Att få tillräckligt med sömn

Lycka enligt vetenskapen har också att göra med hur mycket du sover och hur god din sömn är. I motsats till vad många tror sover vi inte för att vila oss, för det är under sömnen som våra hjärnor är som mest aktiva.

Din hjärna bearbetar alla obehagliga minnen under dagens lopp i amygdalan. De positiva minnen bearbetas i hippocampus. Din hippocampus blir lidande när du inte sover tillräckligt, medan din amygdala vanligen klarar sig fint. Detta förklarar varför sömnbrist ofta leder till en negativ sinnesstämning.

3. Att motionera är ett sätt att uppnå lycka enligt vetenskapen

Det finns en studie som ofta refereras inom ämnet. I denna indelades personer med depression i tre grupper. Personerna i den första gruppen behandlades enbart med medicinering. Personerna i den andra gruppen behandlades med en kombination av medicinering och motion. De i den tredje gruppen behandlades endast med motion.

Efter en månad blev undersökningsdeltagarna bättre i ungefär samma grad. Men efter tre månader var skillnaderna mycket större. I den första gruppen började 38% av deltagarna att återigen uppvisa tecken på depression. I den andra gruppen var siffran 31%. Men i den tredje gruppen var den bara 9%. Så enligt vetenskapen är motion en viktig nyckel till lycka.

En viktig nyckel till lycka är motion

4. Att ha 5 nära relationer

Vi är sociala varelser, men civilisationens villkor får oss att handla på ett mycket individualistiskt vis. Innerst inne är vi emellertid alla beroende av andra personer. Vi behöver deras bekräftelse, deras sällskap och deras tillgivenhet.

En studie visade att personer som har åtminstone fem meningsfulla relationer i sina liv är dubbelt så benägna att karakterisera sig själva som mycket lyckliga. Med “meningsfulla relationer” avser vi människor som man kan lita på, som man kan vara sig själv med och som man kan avslöja hemligheter för.

5. Att inte sitta hemma bidrar till lycka enligt vetenskapen

Det är klokt att se till att man kan tillbringa tid hemma, men det är inte bra att sitta instängd för länge. Man har kunnat påvisa att en daglig promenad på 20 minuter i friska luften har en oerhört positiv effekt på humöret.

Det har gjorts en del forskning kring detta vid University of Sussex i Storbritannien. Man upptäckte att människor kände sig särskilt lyckliga i varma klimat och när de promenerade vid havet. Man observerade också att samma sak gällde för landsbygdsområden, men inte för stadsmiljöer.

Människor blir lyckliga av att promenera vid havet

6. Att avsätta tid för roliga aktiviteter

Psykologen Dan Gilbert utförde en studie om kopplingen mellan lycka och tid som tillbringas för roliga aktiviteter. Han märkte att människor inte bara blir glada av att göra roliga saker, utan att de även finner glädje i att planera dem.

Han noterade att människor blev särskilt glada av att planera saker som middagar, fester och resor. Denna planering gav en känsla av tillfredsställelse som kunde vara i veckor. Han visade även att människor blir lyckligare av att använda pengar på upplevelser istället för materiella ting.

7. Att meditera och vara tacksam

Det finns en känd studie om meditation som genomförts vid Massachusetts General Hospital. Man lät deltagare utföra meditationsövningar baserade på mindfulness (medveten närvaro) och undersökte dem med hjärnröntgen före och efter dessa övningar. Resultatet var att efter meditationen uppmättes mycket låga aktivitetsnivåer i de områden av hjärnan som förknippas med stress.

Att meditera hjälper oss att vara lyckliga

Enligt samma principer publicerade The Journal of Happiness Studies en studie om tacksamhet. Man bad 219 personer med depression att skriva tackbrev under tre veckors tid. Deltagarnas symtom utvärderades före och efter denna övning, och man konstaterade att de flesta symtomen försvann efter denna enkla aktivitet.

Detta är bara några metoder som leder till lycka enligt vetenskapen. De vetenskapliga erfarenheterna pekar på att nyckeln till lycka finns i ditt huvud och i ditt sätt att leva. Yttre ting spelar i bästa fall en mycket liten roll.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.