Åldersskillnader inom relationer: kärlek, inte siffror

11 november, 2019
Relationer med stora åldersskillnader får mycket kritik än idag. I den här artikeln kommer vi ge dig ett annorlunda perspektiv.

Åldersskillnader inom relationer spelar ingen roll för sann kärlek; det handlar om passion, attraktion och att dela samma värderingar och projekt.

Många kritiserar relationer med stora åldersskillnader. Många av dem verkar dock vara väldigt starka.

Stora åldersskillnader inom romantiska relationer utsätts ofta för kritik. Åldersskillnaden mellan två personer som älskar varandra fortsätter att dra till sig uppmärksamhet och många gånger ganska elaka kommentarer.

Många av dem som kritiserar dem tvivlar på att det rör sig om äkta kärlek. De misstänker att det finns andra motiv i relationen.

Åldersskillnader inom relationer: berömda par

Emmanuel Macron och hans fru Brigitte, Harrison Ford och Calista Flockhart, Michael Douglas och Catherine Zeta-Jones, Hugh Jackman och Deborra-Lee Furness…

Det här är bara några exempel på berömda par vars åldersskillnader inte har hindrat dem från att bygga starka och lyckliga relationer.

Trots att vi har gått framåt när det gäller sociala värderingar så verkar det som att dessa par alltid blir kritiserade.

Ett exempel på detta är att om det förekommer en åldersskillnad så tror folk fortfarande att det är bättre om det är mannen som är den äldre. Om kvinnan är den äldre så förekommer det mer fördomar.

Forskning rörande detta ämne har visat att detta sociala missnöje ofta kan leda till att relationen tar slut.

Kärleken är blind och åldras inte. I vårt kollektiva medvetande så tror vi dock fortfarande att man måste vara tillsammans med någon av samma ålder.

Macron och hans fru.

Spelar åldersskillnader inom relationer verkligen roll?

En stor skillnad är dock ofta en stor utmaning. Anledningen till detta är att det ofta ligger ett stigma bakom och att man får negativa kommentarer från andra i ens närhet.

En nyligen utgiven studie som utfördes av Brian Collisson och Luciana Ponce de León från University of San Diego tog upp följande:

Relationen mellan två personer med en åldersskillnad som ligger på mellan 15 och 20 år drabbas av vad som är känt som uppfattningar av ojämlikhet.

Upplevd ojämlikhet byggs på sociala fördomar. Det vanligaste är att folk tror att den äldre personen försöker uppnå en viss status genom relationen. De tror att personen vill bli beundrad av andra.

Detta stämmer speciellt när det gäller män. Att ha en yngre partner kan vara ett sätt att stärka självkänslan.

Den yngre personen blir också kritiserad baserat på samma basis. Det sägs att personen bara vill känna sig skyddad och att vederbörande söker ett substitut för en frånvarande förälder.

Ett annat vanligt stigma är att den yngre partnern vill ha pengar.

Stigmat håller på att tappa sin styrka

Det stämmer att det ibland finns personer som försöker utnyttja andra om det förekommer en stor åldersskillnad – status, ekonomisk säkerhet, skydd, etc.

Men det är dock vanligare än vi tror med en kärlek som korsar generationsbarriärer. Dessa romanser börjar oväntat och undviker ofta dessa sociala stigman tills relationen har blivit mer stabil.

Det har blivit alltmer accepterat med en relation mellan en äldre man och en yngre kvinna. Det förekommer dock fortfarande ett visst stigma rörande äldre kvinnor som är med yngre män.

Samma sak gäller gör homosexuella par, som ofta ses med mer fördomar än heterosexuella.

Inom kärleken så är det värderingarna som har betydelse, inte siffror

Utöver det sociala stigmat så stöter paret ofta på andra problem, som exempelvis att de tillhör två olika generationer.

Vi pratar om skillnader rörande deras uppfostran vilket innebär att de kan ha olika värderingar. De kan också ha vänner som är väldigt annorlunda.

Den ena personen kan också vilja spendera tid på platser som den andre inte vill.

Denna dynamik uppstår ofta då åldersskillnaderna ligger på över 20 år. Man kan arbeta med alla dessa utmaningar över tid, givet att det finns harmoni och respekt inom relationen. Man bör ha:

Man och kvinna.

Som slutsats kan vi säga att det inom många av dessa relationer finns en bro mellan de båda personerna som inte förstörs av fördomar och negativa kommentarer.

Det stämmer att kärleken inte är lätt. Det finns hinder man måste klara av och olika situationer som man måste bemöta. Men om man kan bemöta dem tillsammans och ha lojalitet till varandra så kan man uppnå allt man vill.

  • Collisson, Brian, and Luciana Ponce De Leon, “Perceived inequity predicts prejudice towards age-gap relationships,” Curr Psychol (2018), https://doi-org.libproxy.sdsu.edu/10.1007/s12144-018-9895-6.
  • Lehmiller, Justin J., and Christopher R. Agnew, “Commitment in Age-Gap Heterosexual Romantic Relationships: A Test of Evolutionary and Socio-Cultural Predictions,” Psychology of Women Quarterly 32, no. 1 (March 2008): 74–82.
  • The marital satisfaction of differently aged couples. Wang-Sheng Lee y Terra McKinnish. Journal of Population Economics 2017 doi.org/10.1007/s00148-017-0658-8