Allt om 5G-nätverk: vad du behöver känna till

Vad är 5G-nätverk och är de säkra för hälsan? I den här artikeln tar vi upp information om ämnet.
Allt om 5G-nätverk: vad du behöver känna till
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 13 november, 2019

Det är många experter som har börjat diskutera allt om 5G-nätverk, som för närvarande håller på att implementeras över hela världen.

Vissa forskare menar att denna teknologi kommer ha allvarliga hälsokonsekvenser och orsaka elektromagnetisk kontaminering.

Folk har pratat om 5G-nätverk i flera år nu. Det är, som namnet antyder, femte generationens nätverk. Det har dock några intressanta skillnader om man jämför dem med tidigare generationer.

Vissa läkare varnar till och med för möjliga hälsorisker. M en den teknologiska utvecklingen går inte att vända tillbaka. 

Och även om vi kunde göra det så kan man inte vända tillbaka klockan då den nya teknologin medför en investering. 5G-nätverk kommer inte vara något undantag. De är här för att stanna… fram till nästa generation såklart.

“Miljöförstöring bör inte vara det pris vi betalar för framgång.”
-Al Gore-

Vissa tror dock att 5G-nätverk kontaminerar mycket och att de kan ha allvarliga effekter på både människor och ekosystem.

Det sägs att man iallafall bör ha tillgång till lämplig och djupgående information om ämnet.

Anslutningar i stad.

Vad är 5G-teknologi?

5G-teknologi gör att man kan upprätta trådlösa anslutningar mellan olika typer av enheter. Den uppnår höga hastigheter som man inte har uppnått tidigare och kan hantera stora mängder trafik. 

Med andra ord fungerar 5G-nätverk i hög hastighet med ett stort antal enheter som är anslutna samtidigt.

Denna teknologi kommer även att expandera “The Internet of Things” (IoT). Den låter dig alltså kontrollera olika typer av fjärrstyrda enheter med din telefon.

Problemet är dock att 5G-nätvkerk kommer kräva en ny infrastruktur och en massiv installation av tusentals små antenner, vars storlekar kan vara lika små som ett mynt och lika stora som frisbees.

De kommer därför vara överallt, köras hela tiden och enligt vissa skapa ett konstant moln av strålning.

En av de mest problematiska sakerna är att många av dessa antenner kommer att behöva vara på marknivå. De kommer även behöva stå nära varandra för att säkerställa effektiva anslutningar.

Enligt nuvarande regleringar kommer dock ingen att veta exakt var de finns.

Effekterna av 5G-nätverk på din hälsa

Det finns fortfarande inte någon definitiv slutsats rörande effekterna av elektromagnetiska vågor på din hälsa. Det finns dock ett par saker man bör ha i åtanke.

2011 klassificerade WHO mikrovågor från mobiltelefoner som “2B”. Detta innebär att de möjligtvis kan vara cancerframkallande.

Flera oberoende studier har också tagit upp att dessa vågor skapar generaliserad oxidativ stress, vilket kan ha en påverkan på din hälsa.

Dr. Magda Havas, professor i miljövetenskap vid University of Toronto och Trent, sade att det finns vissa bevis på att sådana vågor kan ändra cellernas funktioner.

Det finns även forskning som kallas Mobi-Kids, som är en studie som utfördes med barn och tonåringar. Elektromagnetism kan enligt den ligga bakom ökningen av fall med hjärntumörer.

Resultaten har dock ännu inte publicerats.

På det stora hela finns det inga konkreta bevis för att så kallad icke-joniserande strålning är skadligt för människor; man har bara lyckats etablera att den kan vara skadlig.

Mobiltelefon och 5G.

Verklighet eller fiktion?

En annan mörk aspekt hos 5G-nätverken är att de har en hög potential att utsätta oss för övervakning. Deras stabilitet, volym och snabbhet gör det möjligt för dem att utföra en detaljerad granskning av allt som vi gör.

De kan till exempel samla in information rörande hur många gånger vi öppnar kylen eller torkar håret.

Ett annat intressant faktum är att det två länder som har sagt att 5G är av intresse är Kina och USA. Det verkar som att det förekommer en viss kapprustning rörande denna nya teknologi.

Det viktigaste med allt detta är att vi bör informeras om ämnet. De som vill ha en stor debatt om ämnet har rätt, för vi har rätt att veta huruvida 5G-nätverk kan eller inte kan skada oss.

Under tiden så bör du vara försiktig med hur ofta du låter framförallt barnen använda mobiltelefoner.

Du bör se till att de har hälsosamma vanor och att de kopplar bort från teknologin då och då så att ni kan njuta av kvalitetstid tillsammans.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Romero Fernández-Bravo, M. A. Impacto sobre la salud de las emisiones electromagnéticas: radares y tecnología 5G.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.