Lär dig om anatomin hos encefalon – hjärnan

Dagens artikel handlar om encefalon, som är den övre och mer massiva delen av det centrala nervsystemet.
Lär dig om anatomin hos encefalon – hjärnan
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 09 april, 2023

Denna artikel handlar om anatomin hos encefalon, som är den övre delen av det centrala nervsystemet – kanske mer känd som hjärnan. Detta organ finns inuti skallen och dess uppgift är att hantera och integrera information samt kontrollera beteende. Vad gäller den fysiologiska indelningen talar man om tre distinkta delar: framhjärnan, mitthjärnan och bakhjärnan.

Vart och ett av dessa områden i hjärnan innefattar specifika delar som utför olika aktiviteter. Av alla de funktioner som encefalon utför så är den främsta att kontrollera kroppsaktiviteten och att ta emot intern och extern information.

Hjärnan har därför som uppgift att koppla samman fysiska och psykologiska komponenter. Den måste även anpassa sin egen information med vad den tar emot via sinnena.

Encefalon är ett väldigt brett område och innefattar tusentals olika delar.

Ritning av hjärnan.

Anatomin hos encefalon – framhjärnan

Framhjärnan finns i den främre delen av hjärnan. Den är därför ett av de första områdena som utvecklas under embryostadiet. Det finns två områden som utgör dess struktur: storhjärnan och mellanhjärnan.

Storhjärnan (telencephalon)

Storhjärnan är det övre området i framhjärnan. Den representerar därför den högsta nivån av den somatiska och vegetativa integrationen.

Detta område skiljer sig mellan amfibier och däggdjur. Den första utgörs av högt utvecklade luktlober, medan den senare har två cerebrala hemisfärer. Storhjärnan innefattar dessutom följande lober:

 • Occipitalloben. Den utför visuella sensoriska uppgifter.
 • Parietalloben. Denna hanterar känslig information och kroppsrörelser.
 • Temporalloben. Den utför auditiva processer.
 • Frontalloben. Denna har hand om högre funktioner såsom omdöme, resonemang, perception och motorisk kontroll.
 • Striatum. Tar emot information från hjärnbarken och basala gangligerna.
 • Luktloben. Detta är den del av hjärnan som hanterar luktsinnet.

Storhjärnan innefattar därmed flera områden och utför flera mentala processer. Hanteringen av information från andra sinnen och andra områden i hjärnan är därför av största vikt. Den deltar dock även i andra mer avancerade funktioner genom frontalloben.

Mellanhjärnan (diencephalon)

Mellanhjärnan är det andra underområdet i framhjärnan. Den är belägen under storhjärnan och angränsar till mitthjärnan.

Denna struktur innefattar väldigt viktiga delar. De främsta är talamus och hypotalamus.

 • Hypotalamus. Detta är ett litet organ och talamus bas, som kontrollerar autonoma invärtes funktioner och sexuella impulser. Den utför dessutom viktiga aktiviteter när det kommer till att reglera aptit, törst och sömn.
 • Talamus. Detta är det viktigaste området i mellanhjärnan. Faktum är att dess främsta funktion är att samla in information från alla sinnena, förutom luktsinnet. Den är direkt ansluten till hjärnbarken och spelar en viktig roll inom känslornas utveckling.
 • Subtalamus. Detta är ett litet område mellan talamus och hypotalamus. Den tar därför emot information från lillhjärnan och utgörs främst av grå substans.
 • Epitalamus. Denna finns ovanför talamus och utgörs av tallkottkörteln och habenula. Epitalamus tillhör limbiska systemet och hanterar produktionen av melatonin.
 • Metatalamus. Denna är belägen ovanför epitalamus och är en struktur som fungerar som en passage för nervimpulser. Dessa cirkulerar i sin tur från den nedre pedunkeln till hörselbarken.

Tredje ventrikeln

Slutligen finns det en ventrikel som är ansvarig för att dämpa kraniocefaliska slag i den övre delen av mellanhjärnan för att skydda de nedre områdena av mellanhjärnan.

Anatomin hos encefalon – mitthjärnan

Mitthjärnan är den centrala delen av hjärnan. Den utgör därför den övre strukturen i hjärnstammen.

Mitthjärnans främsta funktion är att föra motoriska impulser från hjärnbarken till hjärnstammens brygga eller från de övre områdena i hjärnan till de lägre områdena så att de når musklerna. Den överför därför främst sensoriska impulser och reflexer och ansluter ryggraden med talamus.

Anatomin hos encefalon – bakhjärnan

Bakhjärnan är den nedre delen av hjärnan. Den omger den fjärde ventrikeln och gränsar till ryggmärgen. Faktum är att den består av metencephalon, som innefattar lillhjärnan och hjärnbryggan, och myelencephalon, som innefattar förlängda märgen.

Metencephalon

Den övre delen av bakhjärnan som innefattar två viktiga områden för hjärnan.

 • Lillhjärnan. Dess huvudsakliga funktion är att integrera de sensoriska och motoriska vägarna. Det är också ett område fyllt av nervförbindelser som gör det möjligt att upprätta en förbindelse med ryggmärgen och med de övre delarna av hjärnan.
 • Hjärnbryggan. Detta är den del av hjärnstammen som är belägen mellan förlängda märgen och mitthjärnan. Dess huvudfunktion liknar alltså lillhjärnans och den är också ansvarig för att förbinda mitthjärnan med de övre hjärnhalvorna.
Schematisk bild av hjärnan.

Myelencephalon

Myelencephalon är den nedre delen av bakhjärnan. Detta område innefattar förlängda märgen, en konformad struktur som överför impulser från ryggmärgen till hjärnan.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.