Lär dig om anatomin hos encefalon – hjärnan

Dagens artikel handlar om encefalon, som är den övre och mer massiva delen av det centrala nervsystemet.
Lär dig om anatomin hos encefalon – hjärnan
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Denna artikeln handlar om anatomin hos encefalon, som är den övre delen av det centrala nervsystemet – kanske mer känd som hjärnan.

Detta organ finns inuti skallen och dess uppgift är att hantera och integrera information samt kontrollera beteende.

När det gäller den fysiska utbredningen kan man dela upp den i tre distinkta delar: framhjärnan, mitthjärnan och bakhjärnan.

Var och en av dessa regioner i hjärnan innehåller specifika delar som utför olika aktiviteter. Av alla de funktioner som encefalon utför så är den främsta att kontrollera kroppsaktiviteten och att ta emot intern och extern information.

Hjärnan har därför som uppgift att relatera fysiska och psykologiska komponenter. Den måste även anpassa sin egen information med vad den tar emot via sinnena.

Encefalon är en väldigt bred region och innehåller tusentals olika delar.

Ritning av hjärna.

Anatomin hos encefalon – framhjärnan

Framhjärnan finns i den främre delen av hjärnan. Den är därför en av de första regionerna som utvecklas under embryostadiet.

Det finns sedan två regioner som täcker dess struktur inom framhjärnan: telencefalon och diencefalon.

Telencefalon

Telencefalon är den övre regionen i framhjärnan. Den representerar därför den högsta nivån av den somatiska och vegetativa integrationen.

Denna region skiljer sig mellan amfibier och däggdjur. Den första utgörs av högt utvecklade luktlober, medan den senare har två cerebrala hemisfärer. Telencefalon innehåller dessutom följande lober:

 • Occipitala. Utför visuella sensoriska uppgifter.
 • Parietala. Denna hanterar känslig information och kroppsrörelser.
 • Temporala. Den utför hörselprocesser.
 • Frontala. Denna utför övre funktioner såsom resonemang, perception och motorisk kontroll.
 • Striatum. Tar emot information från hjärnbarken och basala gangligerna.
 • Rhinoencefalon. Detta är den del av hjärnan som hanterar luktsinnet.

Telencefalon innehåller därför flera regioner och utför flera mentala processer. Hanteringen av information från andra sinnen och andra regioner i hjärnan är därför av största vikt.

Den deltar dock även i andra mer avancerade funktioner i frontalloben.

Diencefalon

Diencefalon är den andra underregionen i framhjärnan. Den finns lokaliserad under telencefalon och angränsar till den lägre delen hos mitthjärnan.

Denna struktur innehåller väldigt viktiga hjärnelement. De främsta är thalamus och hypothalamus.

 • Hypothalamus. Detta är ett litet organ och thalamus bas, som kontrollerar autonoma invärtes funktioner och sexuella impulser. Den utför dessutom viktiga aktiviteter när det kommer till att reglera aptit, törst och sömn.
 • Thalamus. Detta är den viktigaste regionen i diencefalon. Faktum är att dess främsta funktion är att samla in information från alla sinnena, förutom luktsinnet. Den är direkt ansluten till hjärnbarken och spelar en viktig roll inom känslornas utveckling.
 • Subthalamus. Detta är en liten region mellan thalamus och hypothalamus. Den tar därför emot information från cerebellum och utgörs främst av grå materia.
 • Epithalamus. Denna finns ovanför thalamus och utgörs av tallkottkörteln och habenula. Epithalamus tillhör limbiska systemet och hanterar produktionen av melatonin.
 • Metathalamus. Denna struktur finns ovanför epithalamus och är en struktur som förmedlar nervernas impulser. Dessa cirkulerar i sin tur från den lägre pedunkeln till hörselbarken.

Tredje ventrikeln

Till slut har vi en ventrikeln som har som uppgift att att skydda de lägre regionerna i diencefalon.

Anatomi hos diencefalon – mittjärnan

Mitthjärnan är den centrala delen av hjärnan. Den utgör därför den övre strukturen i hjärnstammen. Det finns tre huvudregioner inom mitthjärnan:

 • Föregående. Tuber cinereum förekommer i den här regionen tillsammans med den perforerade substansen. Detta innebär att den har en liten räffla som kommer från den okulärmotoriska nerven.
 • Lateral. Denna utgörs av den övre konjuktivala armen och det optiska bältet. Dess funktion är att utgöra en anslutning mellan knölarna och de geniculerade kropparna.
 • Påföljande. Den innehåller corpora quadrigemina.

Mitthjärnans främsta funktion är att föra motoriska impulser från hjärnbarken till hjärnstammens brygga eller från de övre regionerna i hjärnan till de lägre regionerna så att de når musklerna.

Den överför därför främst sensoriska impulser och reflexer och ansluter ryggraden med thalamus.

Anatomin hos encefalion – bakhjärnan

Bakhjärnan är den lägre delen av hjärnan och den omringar den fjärde cerebrala ventrikeln och dess lägre del gränsar mot ryggraden.

Faktum är att den utgörs av metencefalon, som innehåller cerebellum och knölen, samt myelencefalon, som innehåller medulla oblongata.

Anatomin hos encefalon: metencefalon

Detta är hjärnans andra vesikel och konfigurerar den övre delen av bakhjärnan. Den innehåller dessutom två viktiga regioner för hjärnan.

 • Cerebellum. Dess främsta funktion har som uppgift att integrera de sensoriska och motoriska färdvägarna. Det är också en region som är full av nervändar som gör att man kan etablera en anslutning med ryggraden och med de övre delarna av hjärnan.
 • Extrudering. Detta är en del av hjärnstammen som finns mellan medullan och mitthjärnan. Dess främsta funktion påminner därför om cerebellum och har också som uppgift att ansluta mitthjärnan med de övre hemisfärerna i hjärnan.
Schematisk bild av hjärna.

Anatomin hos encefalon: myelencefalon

Myencefalon är den lägre delen av rhombencefalon. Denna region innehåller medullan, en konformad struktur som sänder impulser från ryggraden till hjärnan.

Detta kanske intresserar dig
Allt om gördelvindlingens roll i hjärnan
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Allt om gördelvindlingens roll i hjärnan

Denna struktur utgör tillsammans med hjärnans gyrus cinguli barken i hjärnans limbiska system. Läs mer om gördelvindlingens roll i hjärnan.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.