Sömnapné hos kvinnor och dess olika symptom

Sömnapné hos kvinnor har många konsekvenser. Kvinnor med sömnapné lider ofta av utmattning, migrän, depression, ångest och hjärtklappning.
Sömnapné hos kvinnor och dess olika symptom
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Sömnapné hos kvinnor är underdiagnostiserat. Faktum är att då folk tänker på sömnapné så tänker de främst på en äldre man som snarkar. Denna stereotypiska bild berättar bara en del av historian.

Först av allt så kan även unga personer lida av detta tillstånd, och det är vanligt hos både män och kvinnor.

Till skillnad från vad många tror så är det inte alla med detta tillstånd som snarkar, och det kan därför vara svårt att ställa en diagnos.

Studier har visat att 30% av befolkningen mellan åldrarna 25-70 lider av detta tillstånd. Experterna säger att män diagnostiserats åtta gånger mer än kvinnor, men att det inte beror på att det är vanligare hos män.

Så vad är det som händer? Varför diagnostiseras inte kvinnor lika ofta?

Detta tillstånd manifesterar sig annorlunda hos kvinnor, vilket är anledningen till varför läkarna ofta blandar ihop det med andra tillstånd.

Kvinnor är inte bara underdiagnostiserade utan vissa studier har också visat hur detta andningsproblem kan ha mer allvarliga konsekvenser på kvinnor än hos män.

Blommor som lungor.

Symptom på sömnapné hos kvinnor

Blockerande sömnapné är den vanligaste typen och den har väldigt konkreta symptom. Den främsta är att du slutar andas under några sekunder då du sover.

Det händer eftersom musklerna i din hals slappnar av och blockerar dina luftvägar. De flesta personer kommer inte ihåg att detta händer dem, men de kan snarka eller tappa andan.

Detta väldigt konkreta symptom kan få det att verka som att sömnapné är lätt att diagnostisera. Det stämmer inte alltid, speciellt när det gäller kvinnor.

Sömnapné hos kvinnor skiljer sig mycket från sömnapné hos män. Låt oss titta på hur denna störning kan visa sig hos kvinnor:

 • Kvinnor snarkar generellt inte lika högt som män. De gör oftast inte samma höga ljud ifrån sig som män gör.
 • Episoderna tenderar att vara kortare. Det betyder att kvinnan eller den som sover med henne inte märker det lika lätt.

Symptomen på sömnapné hos kvinnor tenderar att vara mer subtila, men konsekvenserna allvarligare.

Effekter av sömnapné på kvinnor

Då en kvinna med dessa symptom går till doktorn så slutar det ofta med att hon blir behandlad för symptomen och inte den underliggande orsaken.

Kvinnor som inte kan sova.

Riskfaktorer

 • Fetma, metaboliskt syndrom, att vara överviktig, insulinmotstånd, stillasittande livsstil, etc.
 • Hypertoni
 • Graviditet. Anledningen till detta är att livmodern ökar i storlek under graviditeten, vilket innebär att den höjer diafragman, vilket kan ha en viss påverkan på lungornas funktioner.
 • Åldrande. Sömnapné är vanligt hos kvinnor mellan 55-70 års ålder. Det uppstår ofta efter klimakteriet.
 • Patienter med PCOS löper också större risk för att utveckla sömnapné.

Sömnproblem och stroke

Under senare år så har forskarna studerat sömnapné hos kvinnor.

Detta är bra nyheter eftersom det innebär att läkarna har större möjligheter för att göra en korrekt diagnos hos kvinnliga patienter som klagar över utmattning, humörsvängningar och huvudvärk.

Det är viktigt att man förstå de underliggande orsakerna till dessa symptom för att man ska kunna hjälpa kvinnor att ta kontroll över sin hälsa.

Å andra sidan så har vi lärt oss mer om obehandlad sömnapné hos kvinnor. Det har exempelvis visat sig att det finns en relation mellan sömnapné och stroke hos unga kvinnor.

Det är därför viktigt att kvinnor som upplever dessa symptom träffar en läkare som specialiserar sig på sömnproblem för att man ska kunna utesluta sömnapné.

Behandling med CPAP (continous positive airway pressure) är ganska effektivt. CPAP förbättrar inte bara patientens livskvalitet utan reducerar även risken för stroke och kardiovaskulära problem.

Det är viktigt att man lär sig om riskerna med sömnapné.

Med tanke på de konsekvenser som kan uppstå om det inte behandlas och riskerna med att inte få tillräckligt med sömn så bör du prata med din läkare om detta viktiga ämne som kan rädda ditt liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Alison Wimms, Holger Woehrle, Sahisha Ketheeswaran , Dinesh Ramanan (2016) Obstructive Sleep Apnea in Women: Specific Issues and Interventions. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine123 (2 I), 308–333 doi 10.1155/2016/1764837
 • Bixler, EO, Vgontzas, AN, Lin, HM, Ten Have, T., Rein, J., Vela-Bueno, A., y Kales, A. (2001). Prevalencia de la respiración con trastornos del sueño en mujeres: efectos del género. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine163 (3 I), 608–613. https://doi.org/10.1164/ajrccm.163.3.9911064
 • Krishnan, V., & Collop, N. A. (2006, November). Gender differences in sleep disorders. Current Opinion in Pulmonary Medicine. https://doi.org/10.1097/01.mcp.0000245705.69440.6a
 • Vgontzas, A. N., Bixler, E. O., & Chrousos, G. P. (2005, June). Sleep apnea is a manifestation of the metabolic syndrome. Sleep Medicine Reviews. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2005.01.006

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.