Ajovy: ett nytt läkemedel för att förebygga migrän

Ajovy (fremanezumab) är ett nytt läkemedel för att förebygga migrän. I denna artikel ska vi berätta om vad det är och hur det fungerar.
Ajovy: ett nytt läkemedel för att förebygga migrän

Senaste uppdateringen: 22 mars, 2022

Förebyggande av migrän är ett av samhällets stora utmaningar, för det är ett av de mest handikappande tillstånden. Det är där Ajovy kommer in i bilden: ett nytt läkemedel för att förebygga migrän.

Migrän är inte en simpel huvudvärk, utan en neurologisk sjukdom. Fler än 50 miljoner personer lider av detta oförutsägbara tillstånd bara i Europa.

Det är en sjukdom som försvagar patienten både fysiskt och mentalt. Den är vanligast hos personer mellan 25 och 55 år, och påverkar deras livskvalitet avsevärt.

Kvinnor är mer benägna att drabbas och har i viss mån en genetisk predisposition.

Läkare har stämplat den som en handikappande sjukdom och experter använder fler och fler resurser för att förbättra sin profylax, inte bara för att kontrollera det, utan för att minska dess effekt.

I många fall kan man dock inte diagnostisera sjukdomen eller göra tillräckliga ingripanden.

Nya behandlingsalternativ, som Ajovy, är fundamentala för att fortsätta göra genombrott för att behandla sjukdomen. Läkemedel som kan behandla och förebygga migrän kan göra stor skillnad.

Detta nya läkemedel har studerats hos patienter med handikappande migränDet har demonstrerats att Ajovy minskar antalet dagar de drabbas under en månad med upp till 50%.

Flera studier har även bevisat dess effektivitet som en förebyggande åtgärd.

Ett annat läkemedel som har använts i migränprofylax är propranolol, som vanligtvis säljs under namnet Inderal. Det är en avslappnande medicin som även används för att behandla ångest.

Kvinna med migrän

Vad är Ajovy och hur fungerar det?

Ajovy är det kommersiella namnet på en monoklonal antikropp: fremanezumab. Det är en lösning som kommer i sprutor och används för att förebygga migrän hos vuxna som drabbas minst fyra dagar i månaden

Det har nu godkänts i både USA och Europa.

Fremanezumab är en humaniserad monoklonal antikropp som fungerar genom att attackera den kalcinotin-genrelaterade peptiden (CGRP), vilket håller den borta från dess receptor.

Därmed är läkemedel som Ajovy anti-CGRP, vilket är en av de vanligaste neuropeptiderna som kommer från både centrala och perifera nervceller. Det är en kraftfull kärlvidgare och påverkar smärtöverföringen.

Det har demonstrerats att CGRP-nivåerna ökar vid migrän. När neuropeptiderna släpps ut i nervterminalerna och efter de möter receptorn sker ett utsläpp i de inflammatoriska mediatorerna och en kraftfull kärlvidgning.

Genom att agera över CGRP kan fremanezumab undvika att de grigeminala nervfibrerna aktiveras, som ansvarar för smärta. Hur dessa substanser verkar är dock ännu inte fastställt av neuroforskare.

Ajovy: ett läkemedel för att förebygga av migrän

Ajovy kommer med en lättanvänd spruta som injiceras under huden. Varje spruta innehåller 225 mg av antikroppen. Läkaren administrerar den vanligtvis månatligt eller fyra gånger årligen.

  • Om patienten får det månatligen krävs bara en subkutan injicering.
  • Om patienten får det fyra gånger per år kan tre injektioner göras på samma gång. Detta är 675 mg, så man behöver inte upprepa dosen förrän tre månader senare.

Detta sätt att administrera läkemedel mot migrän är fördelaktigt eftersom det avsevärt ökar behandlingens flexibilitet. Med 3-månadersdosen behöver patienten trots allt bara komma in fyra gånger per år.

Spruta med läkemedel

Bieffekter

De observerade negativa effekterna är generellt väldigt lindriga. Vanligtvis sker bieffekterna runt injiceringen, såsom:

  • Smärta
  • Rodnad
  • Hårdare hud
  • Klåda
  • Utslag

Efter det är ett relativt nytt läkemedel är det nödvändigt att fortsätta studera dess säkerhet och effektivitet långsiktigt. Om det finns några oönskade reaktioner måste patienten kontakta läkaren omedelbart.

Intressant nog kan vissa behandlingar inte fungera för alla när det kommer till migrän. Detta eftersom alla typer av migrän inte är samma.

Det finns flera farmaceutiska alternativ på marknaden och varje läkare måste justera dem efter varje fall, vilket innebär att varje behandling är skräddarsydd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • VanderPluym, J., Dodick, D. W., Lipton, R. B., Ma, Y., Loupe, P. S., & Bigal, M. E. (2018). Fremanezumab for preventive treatment of migraine: Functional status on headache-free days. Neurology, 91(12), e1152–e1165.
  • Durham, P. L. (2006). Calcitonin gene-related peptide (CGRP) and migraine. Headache.
  • EMA (2019). Summary of opinion: Ajovy, fremanezumab. Case Medical Research.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.