Hur man kan anpassa sig till gig-ekonomin

Gig-ekonomin håller på att expandera. Då den hanteras bra utgör den en bra modell, men i andra fall kan den leda till jobbosäkerhet.
Hur man kan anpassa sig till gig-ekonomin
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 07 oktober, 2019

Världen har förändrats mycket. En av dessa stora förändringar har fått namnet “gig-ekonomin”. Idag kommer vi ta upp hur man kan anpassa sig till gig-ekonomin.

Inom många av livets aspekter så är förvandlingen snabbare än vår förmåga att hantera den. Gig-ekonomin är ett nytt sätt att arbeta på. Dess främsta kännetecken är användandet av korta kontrakt för mindre projekt.

Detta verkar ha gjort det svårt att finna stabila och varaktiga jobb.

Under sådana omständigheter så är det såklart ganska så svårt att komma på individuella livsprojekt på lång sikt, eftersom det förekommer mycket arbetsrelaterad osäkerhet.

För vissa personer är detta en väldigt osäker arbetsform. De har all rätt att tycka detta. Folk tror samtidigt att gig-ekonomin är en ostoppbar dynamik som de flesta företagare kommer börja följa förr eller senare.

Tips för att anpassa sig till gig-ekonomin.

Att anpassa sig till gig-ekonomin

Modellen för gig-ekonomin är perfekt för den som anställer. Först och främst så behöver man inte hantera sociala utgifter. Denna nya modalitet gör även att man bättre kan täcka sina behov.

För arbetarna är situationen dock annorlunda. I vissa fall kan det vara perfekt eftersom arbetarna blir mer självständiga. Så länge som de får ordentligt betalt för de sporadiska jobb de utför så är det en bra verksamhet.

Annars är det ett sätt att underminera den anställdes arbete och inkomst.

Arbetskraften köps och säljs på marknaden. Detta är en dynamik som uppstått p.g.a. den nya teknologin och som har förvånat många anställda. Man debatterar fortfarande detta ämne.

Man som pratar i mobiltelefon.

Riskerade arbetsrätter

De flesta av de personer som försökte prova gig-ekonomin gjorde detta eftersom det är bättre att ha någon form av inkomst istället för att vara arbetslös och pank.

Det är dock flera institut som har börjat varna för riskerna med denna nya modell.

Den internationella arbetsorganisationen ILO har tagit upp detta. De poängterar att den främsta risken med denna modell är att den leder till en progressiv förlust av de arbetsrätter som uppnåtts av äldre generationer.

De menar dessutom att arbetarna ofta känner att de blir överväldigade av osäkerhet, vilket många gånger leder till hälsoproblem.

Det främsta problemet här är att gig-ekonomin redan är vanligt förekommande. Om den inte hade existerat så hade det antagligen förekommit mycket mer arbetslöshet. Det verkar vara en olöslig paradox.

Kvinna som arbetar.

Att anpassa sig till en ny modell

Med alla de teknologiska framsteg och all den nya finansiella dynamiken i världen så är det inte troligt att vi kommer återgå till en modell som folk följde förr i tiden.

För att kunna skapa arbetstillfällen så behöver entreprenörer marknaden för att erbjuda de anställda en viss säkerhet.

I många fall så har företagen slutat arbeta med en viss nisch och de har istället utvecklat kortvariga projekt som har ökat osäkerheten bland arbetarna.

Detta innebär dock inte att företagens framsteg måste vara baserade på att underminera arbetsmiljön för de anställda.

Om man tar de senaste teknologiska framstegen i åtanke så står det klart att man måste gå igenom en anpassningsprocess.

Sätt standarder

Arbetarna bör samtidigt främja en aktiv anpassning gällande följande aspekter:

  • Ju mer sporadiskt arbetet är, desto högre kommer ersättningen att vara. Om arbetarna håller sig till detta så kommer företagen antagligen att behöva omjustera sina planer och ha detta i åtanke.
  • Sätt upp en minimilön per jobb. Varje arbetare måste räkna igenom vilken lön som krävs baserat på omständigheter och de resurser som arbetet kräver. Tanken är att man inte ska acceptera något under denna nivå.
  • Självhantering. De som arbetar på detta sätt bör planera sina utgifter, inkluderat social utgifter. När det gäller denna modell så är det viktigt att man vet hur man hanterar pengar.

Det är viktigt att man är flexibel, men även att man definierar gränser. Vi har bara sett början på gig-ekonomin och vi är säkra på att den kommer fortsätta växa allt eftersom.

Alla arbetare måste därför analysera den och komma fram till ett hälsosamt sätt att anpassa sig till gig-ekonomin och dra nytta av denna dynamik.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pérez Díaz, A. M. La transformación del mercado laboral y sus efectos en el trabajo: Contratación de empleo atípica y economía de las plataformas en España.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.