Att föda barn: en kvinnas största kärleksfulla handling

Att föda barn: en kvinnas största kärleksfulla handling

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Att föda barn sägs ofta vara som en blinddejt där modern äntligen får lära känna den som kommer bli hennes livs kärlek. Det finns få handlingar som samtidigt är smärtsamma, heliga och fulla av fantastiska känslor. Det är verkligen ett kritiskt moment, och ett som kräver en väldigt speciell behandling. Om befruktning är en kärleksfull handling, bör födsel vara lika varm och älskande.

Ett faktum vi måste ta hänsyn till och som WHO (Världshälsoorganisationen) varnar oss om är att många kvinnor under de senaste decennierna har klagat på att det finns för mycket protokoll i koppling till att föda barn, och att det inte är särskilt omvårdande och ibland till och med traumatiskt.

Det finns ingen smärta mer intensiv än den vid barnafödsel, och ej heller någon kärlek lika djup och ren som den hos en mor för det nyfödda barn hon precis förde in i världen.

Nils Bergman är en barnläkare och neonatolog som framförallt är känd för sina studier i perinatal neurovetenskap. Enligt honom är ett av de viktigaste momenten för att bygga ett bra band mellan modern och barnet otvivelaktigt de “första tusen minuterna av dess liv”. Om modern och barnet känner för stor stress kan alltid detta påverka kvaliteten hos detta första avtryck hos den nyfödde.

Ett barns ankomst till världen måste därför vara en väldigt omvårdande handling av kärlek. Vi bjuder in dig att reflektera över detta.

Gravid kvinna

Att föda barn: smärtan, känslorna och de medicinska protokollen

Att föda barn är ett kritiskt moment för både modern och barnet. Utöver det kan man på senare år se att kvinnor blir gravida senare i livet, vilket leder till att nivån av medicinsk vård och förebyggande åtgärder inte är tillräckliga för att garantera födsel utan komplikationer.

Det står klart från början att vården och stödet från medicinska specialister i erkända medicinska inrättningar är vitalt. Detta är dock något som många kvinnor hävdar inte är fallet och som WHO har varnat om i flera år. Vi ska nu förklara några aspekter när det kommer till medicinsk vård i koppling till barnafödsel. Vi vill att du har dem i åtanke.

Att föda barn blir mindre respektfullt

Michel Oden – en välkänd obstetriker och förespråkare för respektfull födsel – påminner oss om att “barnafödsel är kärlek, och det optimala är att försäkra att moder och barn åtnjuter denna känsla från början“. Vad vi kan se på senare år är dock följande:

  • Antalet kejsarsnitt har ökat avsevärt. Enligt officiell data utförs nästan 21% av alla födslar på detta sätt (kom ihåg att kejsarsnitt ersätter vaginal födsel om det finns en risk för mamman eller barnet).
  • Många kvinnor rapporterar att de känt obehag under födseln: de utsätts för alltför många experter som vidrör, bevakar, rakar, applicerar lavemang, inducerar födsel genom syntetiska oxytocin eller tvingar dem att ligga i litotomiposition (höfter upphöjda och ben i byglar) för att föda. Att bli utsatt för dessa okänsliga protokoll får dem att känna en stor mängd stress.
Kvinna föder barn

Givetvis kommer varje mor ha en egen speciell och unik upplevelse. Många är nöjda med den. Andra har dock bara minnen av besvikelse där de till exempel blev nekade hudkontakt med sitt nyfödda barn.

Respektfull födsel: att främja det emotionella bandet mellan mor och barn

Att föda barn är ett smärtsamt och magiskt tillfälle som på samma gång styrs av hormoner och signalsubstanser som har ett väldigt specifikt syfte. Vi måste också ha i åtanke att ett neurobiologiskt scenario sker på cerebral nivå. Detta kommer hjälpa modern att skapa den första kontakten med bebisen för att bygga bandet mellan dem.

Att föda barn är inte bara att föra in ett barn i världen, utan även en moder.

Om kvinnan känner sig stressad eller rädd kan detta till exempel påverka hennes mjölk. Om bebisen också drabbas av denna stress och om den separeras från sin mor för tidigt för att läggas i kuvös, kan små metaboliska och kognitiva förändringar också induceras.

Vårt DNA förväntar sig denna omedelbara förening mellan mor och barn. Om det inte sker kan bebisen nämligen tolka världen som “hotfull eller kall”. Därför är det värt att ha en serie riktlinjer med vilka vi kan åstadkomma en respektfull födsel och bygga ett band som är baserat på kärlek och ett varmt välkomnande.

Respektfull födsel

Nycklar till barnafödsel baserat på kärlek

Det finns många typer av födslar. Vi ska inte gå in på huruvida det är bättre att genomgå en naturlig födsel utan läkemedel, en födsel hemma eller födsel på ett sjukhus där man till och med kan “schemalägga” barnets födsel. Det viktigaste är att inte sätta de två stjärnorna i denna fantastiska händelse i riskzonen: mamman och barnet.

Varje familj är fri att välja hur den vill föda barnet, men det är värt att komma ihåg dessa enkla punkter:

  • WHO försvarar vad man kallar för “humaniserad barnafödsel”. Det innebär att kvinnan har rätten att välja – så länge det inte finns någon risk – i vilken position hon vill föda.
  • Mamman bör erhålla en nära, älskande och privat behandling så att hon känner sig helt bekväm.
  • Man bör inte klippa navelsträngen omedelbart. Det är känt att det finns hundratals stamceller, näringsämnen och flertalet substanser som är fördelaktiga för barnets framtida utveckling och som kan agera som ett typ av vaccin.
  • Moderkakan som skyddar bebisen bör inte heller tas sönder eftersom denna vävnad skickar blod rikt på syre till kroppen. Om tillfället ges är det alltid bättre att låta den brytas naturligt. Det är nämligen så bebisen kommer börja andas med hjälp av sina lungor på ett mer bekvämt och naturligt sätt.
  • Den nyfödde bör omedelbart placeras i kontakt med sin mamma, hud mot hud. De bör vara tillsammans på detta sätt i timmar eftersom det kommer hjälpa bebisen att undvika stress. Det möjliggör även för mjölkproduktionen att börja, reglerar hjärtrytm, temperatur och blodsocker, och stärker dessutom bebisens immunförsvar…
Moder med bebis

Avslutningsvis är födsel inte bara en “medicinsk händelse” som är definierad av tillräckliga protokoll som undviker alla risker och faror. Vi behöver också främja respektfulla och omvårdande födslar där bandet mellan mor och bebis främjas direkt från början.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.