Att förstå våra spegelneuroner

Att förstå våra spegelneuroner

Senaste uppdateringen: 11 oktober, 2022

Medan vi ser på en musikal eller teaterföreställning upplever vi ibland en önskan att agera ut handlingarna själva eller andra känslor medan vi tittar. Detta svar produceras enligt experter eftersom vissa speciella neuroner blir aktiva medan vi tänker på showen. Dessa kallas för spegelneuroner.

Spegelneuroner är en grupp celler som är relaterade till vissa empatiska, sociala och imitativa beteenden. Spegelneuronernas mål är att reflektera aktiviteten vi observerar.

Vad är spegelneuroner?

Spegelneuronerna blir aktiva i två situationer:

1. Medan vi utför en aktivitet

2. Medan vi observerar någon annan som utför en aktivitet

I den andra situationen producerar neuronen samma neurala aktivitet som motsvarar den uppfattade aktiviteten, utan att vi faktiskt utför den externt. Handlingarna vi uppfattar skapar alltså ett neuralt reflexsvar i våra hjärnor.

Intressanta fakta om dessa neuroner

Våra spegelneuroner finns i Brocas område (som är beläget i pannloben) och i undre halvan av hjässloben i hjärnan, nära området som är associerat med språkutveckling. Detta låter experter studera det existerande förhållandet mellan språk och imitationen av gester och ljud.

Spegelneuroner är cellerna som får oss att gäspa när vi ser någon annan gör det. De är även verksamma när vi kommer på oss själva med att imitera gester från personer som står oss nära, utan att vi riktigt vet varför.

Vidare spelar spegelneuroner en nyckelroll i beteenden som är relevanta för psykologi, såsom empati, inlärning genom imitation, önskan att hjälpa andra etc. Återigen visar detta att vi helt enkelt är sociala varelser.

Avslutningsvis vill vi lämna dig med detta fantastiska TED-föredrag om spegelneuronerna:


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.