Att uppfostra barn med sunt förnuft

Att uppfostra barn med sunt förnuft

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Att vara en bra lärare är ingen enkel uppgift. Att uppfostra barn är inte något du får lära dig i skolan; det är något du ställs inför när du blir pappa eller mamma.

Barn kommer inte heller med någon instruktionsbok som säger hur du ska agera i specifika situationer eller när de är ängsliga, arga eller ledsna. Vi tenderar att upprepa det vi upplevde som barn och tänker att eftersom våra föräldrar uppfostrade oss på det sättet, är det det korrekta.

Dessvärre är sättet våra föräldrar uppfostrade oss på inte alltid det rätta. Med vetskapen att tiderna förändras måste vi, som föräldrar, anpassa oss.

Sätt att uppfostra barn

Det finns många sätt att utbilda, men för att tillhandahålla dig med en överblick kan vi mer eller mindre kategorisera dem i tre grupper:

Auktoritärt eller kontrollerande föräldraskap

Auktoritärt föräldraskap används ofta av föräldrar som tror att “sparsamhet med remmen ger bortskämda barn”. De tror att bruk av rädsla och skrämseltaktiker kommer göra barnen lydiga. Det är sant att auktoritära barn är lydiga. Det är sant att auktoritär uppfostran kan få barn att lyda, men alltid med rädsla, vilket inte kommer få dem att förstå anledningarna bakom begränsningar och regler. Vi lär dem även att problem blir lösta med aggressivitet.

De kommer bli barn med låg självkänsla som inte känner sig accepterade av sina föräldrar. I många fall slutar det med att de blir aggressiva och ängsliga personer som i slutänden blir bortstötta på grund av sitt beteende.

Flicka i bur

Tillåtande föräldraskap

Detta är raka motsatsen till ovan nämnda grupp. Tillåtande föräldrar är föräldrar som tillhandahåller kärlek och tillgivenhet för att uppfostra barn, men som inte kan sätta tydliga gränser. Eller så förvirrar de barnen med vaga regler som i slutänden inte upprätthålls eftersom de ger upp.

De överbeskyddar barnen på grund av sina egna rädslor för vad som kan drabba dem. Men genom att göra det förhindrar de barnen från att utveckla sina färdigheter och bli ansvarsfulla samt mogna.

Barn som uppfostras på ett tillåtande sätt har även väldigt låg självkänsla eftersom de känner sig oförmögna att lösa sina egna problem utan hjälp från någon.

Demokratiskt föräldraskap

Demokratiskt föräldraskap har i åtanke att barn inte kommer in i världen med vetskap om hur den fungerar, så föräldrar finns här för att förklara det för dem. I demokratiskt föräldraskap skriker man inte på barnen eftersom det inte kommer lära dem någonting. Istället talar man med dem tills de förstår allt. Man ger dem chansen att misslyckas och fixa sina egna misstag, och man accepterar dem ovillkorligt som mänskliga varelser och visar dem djup kärlek utan att vara överbeskyddande.

Mamma och son

Några tekniker för att vara demokratiska föräldrar

För att uppfostra barn med demokratiskt föräldraskap krävs dialog, ovillkorlig acceptans och framförallt respekt för barnen. Det kräver att vi som vuxna kontrollerar oss själva, även om det i många fall kan vara svårt. Några tekniker du kan börja med inkluderar:

Uppfostra barn med negativ uppmuntran

Negativ uppmuntran är att dra in en källa för nöje eller glädje för barnen om de brutit mot regler eller gått över gränser du satt. Om din son till exempel skulle städa sitt rum men struntade i det så tar du ifrån honom någonting han gillar väldigt mycket (en leksak, hans favoritserie på TV, en tur till parken etc.).

Den viktigaste delen av denna teknik är inte själva tekniken, utan hur man utför den. Det finns ingen poäng med att utöva den om du skriker och hotar barnen eftersom de då kommer bli nervösa och oförstående. Du måste göra detta på ett lugnt sätt, utan att hetsa upp dig. På så sätt kommer barnen lära sig att det finns konsekvenser när man bryter mot regler i livet.

Uppfostra barn med positiv uppmuntran

Precis som vi använder negativ uppmuntran när dåligt beteende sker, måste vi belöna korrekt beteende. Det bör aldrig finnas bestraffning utan uppmuntran och vice versa. Om barnen har mött en standard eller gjort något lämpligt måste vi alltid belöna det. Det är viktigare att vi kommer ihåg att belöna än att bestraffa.

Vi kan göra detta genom ett ekonomisystem där barnen tjänar poäng för varje korrekt uppförande. Dessa kan de sedan växla in mot priser, eller beröm, kramar och gratulationer om de är äldre.

Förälder med barn

Överkorrigering

Överkorrigering gäller när barnen har betett sig illa och vi vill fixa deras beteenden och att de lär sig något nytt. Om de till exempel har kastat all mat på golvet måste de hjälpa mamma och pappa att städa hela köket (diska, torka av bordet, skura golvet etc.).

Vägledd utsättning för deras rädslor

Att uppfostra barn genom att vara väldigt överbeskyddande kommer göra dem rädda, och det är inte positivt alls. För att hjälpa dem övervinna sina rädslor måste vi lära dem att hantera dem. För att göra det enklare för dem måste vi associera dessa rädslor med roliga saker.

Om de till exempel är rädda för mörkret och inte kan sova ensamma ska vi leka med dem i ett mörkt rum, gömma en chokladbit i rummet som de måste hitta medan mamma och pappa väntar utanför och ger ledtrådar. Barnen måste associera mörkret med lek; något de njuter av när de möter det och genom observation märker inte är farligt.

Dessa är några tekniker du kan börja använda för att uppfostra dina barn, men det viktigaste är hur de utförs: alltid med kärlek och acceptans, väldigt tålmodigt, i barnens takt och med kontroll över dina känslor.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.