10 steg för att bli en god arbetskamrat

En god arbetskamrat gör att alla arbetsuppgifter blir trevligare. I dagens värld ägnar vi mycket tid åt att arbeta, så det är viktigt för den allmänna produktiviteten att vi kan räkna med att vår arbetsmiljö består av konstruktiva människor. Och om vi själva är underbara arbetskamrater, så kommer våra kolleger att tycka om att arbeta med oss och att vara i vår närhet.
10 steg för att bli en god arbetskamrat
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 26 januari, 2020

Att hitta en god arbetskamrat är något av det bästa som kan hända dig på din arbetsplats. Tänk bara på all tid du tillbringar på jobbet.

Om du har någon du kan räkna med vid din sida, någon som gör din dag trevligare, så blir allt enklare. Även om det finns andra faktorer som bidrar till att göra ditt jobb roligare, så är denna en av de viktigaste.

Självklart önskar alla att de hade en underbar arbetskamrat. Men du bör ställa dig frågan om du gör vad du kan, och har rätt inställning, för att själv bli en god arbetskamrat.

Sociala utbyten fungerar tack vare ömsesidighet: ditt sätt att bemöta andra kommer att avgöra hur de bemöter dig.

För att vara gott sällskap åt andra måste man vara närvarande, uppmärksam och villig att utöva ett gott inflytande. Vad kan du göra för att bli en bra och stödjande arbetskamrat? Följ dessa 10 steg!

“Med talang vinner man matcher, men det krävs lagarbete och intelligens för att vinna mästerskap.”

Michael Jordan

En god arbetskamrat delar med sig av sina kunskaper

1. Allt bygger på respekt

En god arbetskamrat vet hur man visar respekt för andra. Det betyder att man accepterar andra som de är och att man kan erkänna att man har olika åsikter utan att vilja ändra på den andra personen.

Respekt handlar också om att närma sig andra med omtanke och vänlighet.

2. Dela tillgängliga resurser

Det händer ofta att människor behöver dela resurser på arbetsplatsen. Detta är en av de vanligaste källorna till konflikter.

Och i sådana fall är det nödvändigt att skapa mekanismer som gör att alla kan utnyttja de tillgängliga resurserna.

Det gäller att veta när man ska ge efter, samtidigt som man står på sig för att slå vakt om sin egen rätt att använda dem.

3. Erbjud vägledning när så behövs

Alla behöver någon gång under sin yrkeskarriär be om hjälp för att lösa ett problem. En god arbetskamrat är villig att ge vägledning.

Det är inte fråga om att göra andras uppgifter åt dem, utan att tillhandahålla dem de bitar, verktyg eller begrepp de behöver.

4. Stötta andra arbetskamrater

Det är normalt att ibland behöva genomlida svåra perioder på jobbet. I sådana stunder kan det vara en välsignelse att ha stöd från en kollega.

Detta innebär inte att man blir arbetskamraternas terapeut. Men det är viktigt att man förstår dem och lyssnar på dem när de är upprörda och att man erbjuder uppmuntran när de känner sig omotiverade.

Små handlingar kan göra stor skillnad.

5. Tillåt andra att begå misstag

Tänk på att du och dina arbetskamrater är människor och att ni därför ibland med all sannolikhet kommer att begå misstag.

En dålig arbetskamrat kommer att ta tillfället i akt att peka ut en person som misslyckas med en uppgift eller att påminna om misstaget av och till.

Däremot kommer en god arbetskamrat, som inser att det är normalt att göra misstag, att erbjuda andra hjälp att gottgöra sina fel.

6. Lär dig att lyssna

Att veta hur man lyssnar på sina arbetskamrater är att inta en aktiv roll för att fokusera på vad de säger. Man bör bearbeta denna information och koppla samman den med det man redan vet.

Att lyssna visar att man bryr sig om den andra personen, att man försöker förstå henne på hennes villkor och att man värdesätter det hon säger.

Att vara en god lyssnare är ett tecken på öppenhet och det leder till bättre kommunikation generellt sett.

7. Möt konflikter genom att tala om dem

Att föra en konversation för att lösa en konflikt som kan tänkas uppstå är något oerhört viktigt på en arbetsplats. Det är en väldigt konstruktiv färdighet man har nytta av när man arbetar i en grupp.

Därför är det oklokt att tiga om man besväras av något. Men att blåsa upp problemet gör bara saken värre. Istället bör man försöka uttrycka sig lugnt och rakt på sak.

8. Lär från mer erfarna kolleger

Många människor tycker inte om när de märker att en arbetskamrat vet mer än de själva. Det är ingen speciellt smart attityd. Tvärtom är det vettigare att ha en öppen inställning till de som har mer erfarenhet än en själv.

Lyssna på vad de har att säga och se det som en chans att utvecklas yrkesmässigt.

9. Samarbeta istället för att konkurrera

Att samarbeta innebär att arbeta som ett lag, på lika villkor, och att ge sitt bästa för att uppnå ett gemensamt mål.

Om man istället konkurrerar med sina medarbetare, fokuserar man bara på sina egna mål för att överträffa alla andra, och detta skapar en fientlig arbetsmiljö.

När du strävar efter att uppnå ett gemensamt mål ska du komma ihåg det berömda afrikanska ordspråket som lyder: “Om du vill gå fort, gå ensam. Om du vill gå långt, gå tillsammans”.

10. Bejaka dina arbetskamraters prestationer

En osäker person med låg självkänsla har svårt att bejaka andra människors framgångar. Däremot försöker en god arbetskamrat att uppskatta vad kollegerna åstadkommer, eftersom detta bidrar till en positiv arbetsmiljö.

Försök att tillämpa dessa tio regler för att bli en god arbetskamrat, så gör du ditt arbete mer lustbetonat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Littlewood, H. F., & Rojas, L. E. A. (2017). Comportamiento Organizacional Ciudadano o Buen Compañero de Trabajo: Antecedente y Consecuencias. Revista de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, 2(3), 1-17.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.